Veterinærbygget i ås

«Ikke godt nok fra Statsbygg»

Veterinærforeningen er ikke fornøyd med byggherre Statsbyggs innsats med det nye Veterinærbygget i Ås. Statsråd Ola Borten Moe vil ha slutt på dyre byggeprosjekter i universitetssektoren.

Den 1. september ble Veterinærbygget i Ås offisielt åpnet, med blant annet Dronning Sonja til stede.
Publisert Oppdatert

Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet flyttet i fjor inn i nytt bygg på Ås etter flere års forsinkelse.

Fakta

Det nye veterinærbygget på campus Ås

  • 63.100 kvm (Veterinærbygget, inkl. Fellesbygget på 2.100 kvm). I tillegg: 11.800 kvm (Senter for husdyrforsøk)
  • Byggestart i 2013, ble ferdigstilt i 2021, etter fem forsinkelser.
  • Kostnader: 8,5 mrd. kr.
  • Statsbygg har hatt ansvaret for det nye veterinærbygget på Campus Ås der Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen er samlokaliseret.
  • Veterinærhøgskolen er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), mens Veterinærinstituttet er et selvstendig biomedisinsk forskningsinstitutt.
  • Det nye veterinærbygget består i realiteten av åtte sammenknyttede bygninger med tilsammen 2400 rom. Det inneholder tradisjonelle undervisningsarealer, kontorer, bibliotek og kantine. I tillegg vil det romme spesialarealer som laboratorier, dyrestaller, dyrehospital og akvarier m.m.

Kilde: Fra Statsbyggs sider om prosjektet Campus Ås

– Dessverre ble gleden over å flytte inn i et av Europas mest avanserte Veterinærbygg kortvarig. Mangler og feil har ført til stor belastning for de ansatte ved NMBU Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet. Det blir ikke bedre av at det er usikkerhet rundt hvilket departement som har ansvaret slik Dovre-rapporten viser, heter det i en pressemelding fra Veterinærforeningen.

President Bjørnar W. Jakobsen i Veterinærforeningen, legger til:

– Her er det åpenbart nødvendig at Kommunal- og distriktsministeren kommer på banen og forteller hvor skapet skal stå.

– Må fullføre

– At Statsbygg ikke tar ansvar for å fullføre veterinærbygget, og at vesentlige funksjoner viser seg å være helt ubrukelige etter kun få måneders drift, er helt uakseptabelt og grovt useriøst, heter det i pressemeldingen far Veterinærforeningen.

Rektor ved NMBU, Curt Rice, dekan ved NMBU Veterinærhøgskolen, Anne Storset, og direktør Torill Moseng ved Veterinærinstituttet har den siste tiden uttalt at Statsbygg må fullføre oppdraget sitt før de kan overføre eierskapet til NMBU og Veterinærinstituttet.

– I et bygg som er så teknisk komplisert burde det vært en innkjøringsperiode før flytting slik at mange feil og mangler kunne blitt utbedret før alle flyttet inn. Slik ble det ikke. Det er fortsatt feil og mangler som Statsbygg må ta ansvar for å rette, sier Hege Brun-Hansen, Veterinærforeningens hovedtillitsvalgt ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Nevner gjødselhåndtering som eksempel

Veterinærforeningen trekker fram at noen av disse feilene og manglene medfører at deler av bygget ennå ikke kan tas i bruk. Særlig uheldig er det at smitteisolatene for dyreforsøk ikke kan benyttes fordi systemet for gjødselhåndtering ikke fungerer.

– Forskningen på alvorlige smittsomme dyresykdommer står derfor stille, heter det i pressemeldingen.

Leder av Veterinærforeningens studentforening, og femte års student ved Veterinærhøgskolen, Sunniva Bjormo.

Veterinærforeningen trekker også fram at hele flytteprosessen også har vært belastende for studentene. Deler av den praktiske undervisninga skal ha blitt avlyst eller utsatt da obduksjonssalene, brukt til patologiundervisning, ikke var ferdigstilte.

Bjørnar W. Jakobsen.

De trekker også fram at mange studenter sa opp deltidsjobben i Oslo eller flyttet ut til Ås, rett før det viste seg at flyttinga ble utsatt. Dette igjen medførte lange dager med pendling og trangere økonomi.

– Bygge- og flytteprosessen har medført stor usikkerhet, mye stress og mange ulemper for oss studenter. Det har vært slitsomt at ting ikke har vært ferdige, og at flere løsninger er suboptimale, sier Sunniva Bjormo, leder av Den norske veterinærforenings studentforening (DNV-S).

Holder fortsatt til på Adamstuen

Høyrisikolaboratoriet til Veterinærinstituttet må fortsatt driftes på Adamstuen, over et halvt år etter at resten av Veterinærinstituttet har flyttet til Ås. Det er fortsatt feil og mangler som må utbedres og dermed er det ikke forsvarlig å ta det nye laboratoriet i bruk.

– Beredskapsmessig er det svært uheldig når prøvelogistikken kompliseres av å ha to lokasjoner for bearbeiding og analyse av prøver. Det vil både gi merarbeid og forsinkelse, noe som er kritisk ved et utbrudd av smittsom sykdom. Det er også uheldig for de ansatte som i lang tid har måtte jobbe et annet sted enn resten av fagmiljøet, og som må leve med uvissheten om når arbeidsplassen deres kan bli flyttet til Ås, sier Veterinærforeningens hovedtillitsvalgt Kari Olli Helgesen ved Veterinærinstituttet.

Vil ha ned kostnader

– Regjeringen måtte gå til Stortinget fem ganger med dette bygget for å få ekstrabevilgninger. Det er jo ikke bra. Det skal ikke være sånn, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, til Aftenposten.

Til Aftenposten oppgir Moe at en kvadratmeter på et sykehus koster 80.000–100.000 kroner per kvadratmeter å bygge. I Danmark koster et undervisningsbygg under 40.000 kroner per kvadratmeter, oppgir han.

Veterinærbygget i Ås ble over tre ganger så dyrt som danske priser:

– Hvis du ikke regner med den tekniske etasjen, er du på 135.000 kroner kvadratmeteren. Det er rett og slett ikke bærekraftig, mener statsråden.

– Sykehusene opererer med en betydelig lavere kvadratmeterpris. Sykehus er intuitivt ganske spesialiserte bygg de også, med veldig høye standardkrav. Det bør ikke være noen grunn til at et undervisningsbygg er betydelig dyrere enn det, sier statsråden til Aftenposten.

Han legger til at han ønsker kostnadene ved bygg i kunnskapssektoren skal ned mot det man bruker i Danmark og Finland.

Flere store milliardprosjekter er allerede i gang, Livsvitenskapsbygget knyttet til Universitetet i Oslo, campussamlingsprosjektet til NTNU i Trondheim er et annet kjempeprosjekt.

Powered by Labrador CMS