norske universiteter og høgskoler

Ingen vil foreløpig forlate Facebook

Datatilsynet har forlatt Facebook. Ingen av utdanningsinstitusjonene Khrono har snakket med vil gjøre det samme, men samtlige er tydelige på at det må gjøres undersøkelser.

Mark Zuckerberg og Facebook er i hardt vær, men det har de vært før. Det er lite som tyder på at Facebook-epoken nærmer seg slutten, men kanskje vil flere bevege seg bort fra plattfoprmen på sikt?
Publisert Oppdatert

Facebook har i flere perioder siden lanseringen i 2004 vært i hardt vær, og som oftest har uroen vært knyttet til personvern og lagring av informasjon. De siste månedene har det blåst ekstra kraftig rundt ørene til Facebook-sjef Mark Zuckerberg.

Tidligere i høst gikk den amerikanske dataingeniøren og tidligere produktsjef i Facebook, Frances Haugen, ut og fortalte om flere samfunnsskadelige sider ved Facebooks forretningsvirksomhet.

I et forsøk på å avlede all den negative oppmerksomheten lanserte Mark Zuckerberg nylig at selskapet hans har fått nytt navn. Gjennom «Meta» vil Zuckerberg bygge fremtidens internett og «metavers» – altså et parallelt univers på siden av det ekte universet.

Mark Zuckerberg.

— Jeg spår at Zuckerbergs vakre mål om at vi skal dele og by mer på oss selv, vil føre til mer manipulasjon og styrke spredningen av propaganda, falske nyheter og konspirasjonsteorier, skrev kulturredaktør i Bergens Tidende, Frode Bjerkestrand, i en kommentar like etter lanseringen av Facebooks nye navn.

Flere har forlatt

Det er knapt en offentlig institusjon i Norge som ikke er til stede på Facebook i dag.

I september presenterte Datatilsynet en rapport der de konkluderer med at risikoen ved å ha en egen Facebook-side er for stor.

Datatilsynet-direktør Bjørn Erik Thon sa i forbindelse med fremleggelse av rapporten at han håper rapporten vil gjøre andre aktører mer bevisste.

— Vi kunne ikke gå god for databehandlingen. Vi får ikke god nok kontroll på data som behandles gjennom en Facebook-side, sa Thon til Kommunikasjon.no, og fortsatte:

— Hver virksomhet må gjøre sine egne vurderinger. Det er superviktig å ha en refleksjon rundt hvilke nettsteder man bruker, og hvordan man skal sikre dataene til de som besøker siden.

I kjølvannet av dette har blant andre Teknologirådet, Bioteknologirådet og UDI forlatt Facebook.

NTNU: — Fordelene oppveier ulempene

Khrono har spurt norske universiteter og høgskoler om hva de tenker om Datatilsynets rapport, og om de har eller kommer til å risikovurdere sin egen bruk av Facebook.

Alle svarer at de har, holder på, eller skal risikovurdere Facebook-bruken, men ingen tenderer mot å legge ned Facebook-siden sin.

Kommunikasjonssjef ved NTNU, Siv Anniken Røv, forteller at NTNU skal gå grundig gjennom Datatilsynets rapport.

— Datatilsynet stiller viktige spørsmål som ingen store virksomheter kan ignorere, sier Røv, før hun understreker at det er en del dilemmaer knyttet til dette.

— Vi har behov for å nå potensielle studenter, og opplever at de er absolutt lettest å nå på sosiale medier, kanskje særlig Instagram og Facebook. Etater som ikke har målgruppene sine på sosiale medier har nok lettere for å stenge ned kontiene sine enn NTNU vil ha, kommer det fra Røv.

— Mange bruker Facebook som plattform for informasjon og nyheter, og derfor er det viktig for oss å være til stede her. Så langt tenker vi at fordelene oppveier ulempene, skriver kommunikasjonssjefen videre.

— Vi kommer til å vurdere om det er aktuelt å innføre tiltak og vurdere i så fall hvilke som kan være aktuelle. Det er utfordringer med personvernet på de sosiale plattformene. Det kan vi ikke ignorere.

— Interessant og lærerik

Avdelingsleder for kommunikasjon og samfunnskontakt ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Svein Ove Eikenes, melder følgende:

— HVL har et gjennomtenkt forhold til vår tilstedeværelse i sosiale medium. Vi følger likevel Datatilsynets oppfordring om å risikovurdere Facebook-bruken vår, og har nå satt i gang arbeidet.

Vi jobber for tiden med å få gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse ved eventuell videre bruk av Facebook

Leiv Gunnar Lie, kommunikasjonsrådgiver ved Universitetet i Stavanger

Kommunikasjons- og markedsdirektør ved Universitetet i Sørøst-Norge, Reidun Mangrud, skriver i en e-post at Datatilsynets rapport er interessant, lærerik og tankevekkende.

— Rapporten understreker betydningen av at vi er kritiske når vi tar i bruk plattformer og kanaler som ikke er våre egne, og det ansvaret vi har for å ivareta brukernes digitale sikkerhet, melder Mangrud.

Hun skriver videre:

— Vi har risikovurdert vår bruk av Facebook og andre sosiale medier, det gjorde vi før Datatilsynets rapport ble offentlig. Men vi vil se på om vår risikovurdering bør omfatte flere elementer, sett i lys Datatilsynets rapport.

Mange vil risikovurdere

— Rapporten gir også oss andre offentlige institusjoner godt innblikk i hvordan en risikoanalyse kan være, sier informasjonssjef ved Høgskolen i Østfold, Tore Petter Engen.

— Vi har en plikt til å risikovurdere dette, og vi vil sette i gang en slik prosess, vi også, fortsetter Engen.

Informasjonssjef ved Høgskolen i Østfold, Tore Petter Engen.

Kommunikasjonssjef ved UiT Norges arktiske universitet, Hanne Karde, mener rapporten fra Datatilsynet er både interessant og viktig.

— Vi må bruke tid på å gjennomgå og vurdere hvilke tiltak vi eventuelt vil iverksette, sier Karde, og fortsetter:

— Vi har planlagt og vil i nær fremtid foreta en ny risikobasert vurdering av vår tilstedeværelse i sosiale medier.

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) poengteres det at Datatilsynets rapport ikke er et pålegg til andre virksomheter om å slutte å bruke Facebook.

— Vi registrerer at virksomheter har gjort ulike valg knyttet til både tilstedeværelse på Facebook og det å gjøre en risikovurdering av Facebook-bruk. Vi vil gjøre en risikovurdering av vår egen Facebook-bruk, skriver kommunikasjonsdirektør Tore Høyland i en e-post til Khrono.

UiO har vurdert lovligheten

Kommunikasjonsdirektør ved Universitetet i Oslo (UiO), Berit Kolberg Rossiné, er tydelig på at Datatilsynets rapport vil komme mange andre aktører til gode, deriblant UiO, men understreker samtidig viktigheten av sosiale medier for en institusjon som UiO.

— Vi er i sosiale medier fordi formidling er viktig for oss, og fordi våre målgrupper befinner seg i denne digitale virkeligheten. Studenter, forskere og ansatte følger oss i sosiale medier, det samme gjør mange tidligere studenter, foreldre og ansatte hos samarbeidspartnere, i næringsliv og hos myndigheter.

— Har dere vurdere å risikovurdere tilstedeværelsen på Facebook?

— Ja, vi har vurdert lovligheten av å ha en side, men vi skal se nærmere på risikovurderingen til Datatilsynet og gjøre en ny vurdering, svarer Rossiné.

Jeg er kritisk til Facebooks håndtering av data og mangel på åpenhet

Lars Atle Holm, administrasjonsdirektør ved NMBU

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt ved OsloMet, Sverre Molandsveen, mener Datatilsynets rapport er nyttig.

— Sosiale medier er i stadig endring og det betyr at vi ofte må vurdere både tilstedeværelse og de ulike bruksområdene til de ulike plattformene. Vi gjennomfører blant annet jevnlige grundige risikovurderinger, skriver Molandsveen i en e-post.

Han formidler at OsloMet, per nå, vurderer at fordelene ved de ulike sosiale mediene er større enn ulempene og eventuell personvernrisiko.

— OsloMet deler ikke persondata med Facebook, men Facebook kan samle inn persondata fra brukere som besøker våre Facebook-sider, informerer Molandsveen.

— Behandler aldri personsensitiv informasjon

Lars Atle Holm er administrasjonsdirektør ved NMBU. Han mener at Datatilsynets rapport er viktig, og forteller at rapporten har inspirert NMBU til å sette i gang en ny juridisk vurdering av universitetets Facebook-bruk.

— Jeg er kritisk til Facebooks håndtering av data og mangel på åpenhet, sier Holm.

Han understreker samtidig viktigheten av å være til stede på arenaer der folk er.

— Vi har profiler i utvalgte sosiale medier fordi det er der vi når viktige målgrupper. Samtidig er vi klar over personvernsutfordringene knyttet til de forskjellige kanalene og følger utviklingen, sier han.

— Vi har retningslinjer rundt at vi aldri behandler personsensitiv informasjon på Facebook, og vi driver heller aldri saksbehandling der. Risikovurderinger vi har gjort tidligere, medfører blant annet at vi unngår Facebook Pixel, som sporer brukernes atferd, fortsetter administrasjonsdirektøren.

Kommunikasjonsrådgiver ved Universitetet i Stavanger, Leiv Gunnar Lie, skriver i en e-post at Datatilsynets rapport reiser interessante problemstillinger som er verdt å ta på alvor.

Universitetet i Stavanger

— Vi jobber for tiden med å få gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse ved eventuell videre bruk av Facebook som kommunikasjonsverktøy, skriver Lie.

— Det er verdt å lytte til Datatilsynet. Vi vil vurdere vår tilstedeværelse på Facebook med vårt personvernombud, melder kommunikasjonsleder ved NLA Høgskolen, Solfrid Øvrebø Ebbesen.

— Blir viktig fremover

Ved VID vitenskapelige høgskole følger de debatten rundt bruken av Facebook, og de har også iverksatt risikovurdering av institusjonens tilstedeværelse på den sosiale plattformen.

— Kanskje det kan være en idé å foreta en undersøkelse blant studenter ved ulike høgskoler og universitet om deres forhold til Facebook, deres syn på saken og personvern i sosiale medier generelt? spør direktør for administrasjon og virksomhetsutvikling, Marianne Brattland, i en e-post.

— Rapporten bekrefter at å bruke Facebook ikke er uten risiko. Ved UiA går vi nå en runde for å se på hvilke vurderinger vi har gjort rundt bruken vår av Facebook. Det er opp til institusjonene å se på hvordan de kan minimere risikoen og veie risikoen opp mot nytte for seg selv og brukerne, skriver kommunikasjonsdirektør ved Universitetet i Agder, Øivind Dagsvik Eskedal, i en e-post.

— Vi vil vurdere å foreta en risikovurdering etter Datatilsynets sluttrapport for å veie personvernhensyn opp mot kanalens nytteverdi, melder direktør ved MF vitenskapelig høyskole, Beate Pettersen.

Kommunikasjonssjef ved Politihøgskolen (PHS), Sandra Pernille Magnussen, skriver følgende i en e-post:

— Både Datatilsynets rapport, men også medieomtalen rundt Facebook i det siste, forteller oss at vurderingene rundt plattformer blir viktig fremover. Vi skal ha et kritisk blikk på dette, samtidig som vi må ta hensyn til behovet vi har for å være i dialog med omverdenen.

Politihøgskolen.

Ved Politihøgskolen har de foreløpig ikke foretatt en risikovurdering rundt tilstedeværelse på Facebook, men Magnussen skriver at det skal gjøres.

— Vi har per i dag ikke startet en egen risikovurdering, men vi planlegger å iverksette det snart.

Presseansvarlig ved Høyskolen Kristiania, Lene Torjul Reutz, melder følgende:

— Vi har notert oss Datatilsynets vurdering og konklusjon, og vi vil gå nøye gjennom disse. Jeg tror mange i sektoren, i likhet med oss, må gjøre risikovurderinger med særlig oppmerksomhet på personvernkonsekvensene.

Informasjonssjef ved Høgskolen i Molde, Jens Petter Straumsheim, skriver at rapporten gir et nyttig perspektiv med tanke på personvern og sosiale medier.

Powered by Labrador CMS