Debatt Bente E. Moen, Anne Hatløy og Jon Ø. Odland

Innføring av skolepenger: Et utrolig pinlig forslag

Skal verdens rikeste land kreve betaling fra de svakeste og mest sårbare studentgruppene, og la rike europeere slippe? spør tre forskere fra Norsk forum for global helseforskning.

Norge bør umiddelbart fjerne forslaget om studieavgifter for utenlandske studenter, skriver Jon Ø. Odland, Bente E. Moen og Anne Hatløy.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Med forundring ser vi at det framlagte forslaget til Statsbudsjett for 2023 foreslår at utenlandske studenter skal betale for å studere i Norge. Unntak er for studenter fra EØS og Sveits. Kommer man fra ‘tredjeland’, kreves studieavgift.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Den sittende regjering har åpenbart glemt at Norge har lang tradisjon for å støtte faglig kapasitetsbygging i andre land – på tvers av faglige grenser. Norge er for eksempel kjent for å være en viktig bidragsyter for kunnskap i global helse, innen forskning, undervisning og utdanning. Vi har med glede gitt plass til studenter fra lavinntektsland i våre studier. Dette har vært startpunktet på langvarige relasjoner med fagmiljøer i mange land, og ført til god undervisning så vel som nye, viktige forskningsprosjekter.

Undervisningen vår i global helse har fått et løft når studentene fra sine hjemland verden over har gitt innspill, og vi er takknemlige for den kvalitetshevningen dette har representert for våre fagmiljøer i mange år. Dersom disse studentene skal betale studieavgift, så vil de neppe komme hit. Det er dyrt nok å finansiere reise og opphold. En studieavgift i tillegg vil kunne bety at vi mister denne interessante og viktige studentgruppen.

Det kan ikke være denne gruppen studenter fra lavinntektsland som skal finansiere norske universiteters drift, slik det er skissert i forslaget til Statsbudsjett. Det er et utrolig pinlig forslag. Verdens rikeste land krever betaling fra sine svakeste og mest sårbare studentgrupper, og lar rike europeere slippe? Vi kan ikke være bekjent av et slikt forslag.

Kunnskap om hvordan man skal løse noen av de store globale helseutfordringene er viktigere enn noen gang. I en globalisert verden er global helse et viktig fellesgode både for fattige og rike land. Norge bør fortsatt være en viktig bidragsyter for å spre kunnskap, og umiddelbart fjerne dette forslaget om studieavgifter for utenlandske studenter i Norge.

Powered by Labrador CMS