Viserektor Anna Linnea Ottosen og rektor Kathrine Skretting og ved Høgskolen i Innlandet svarer Khronoredaktør Tove Lie. Foto: Høgskolen i Innlandet

Innlandet har et solid utgangspunkt

Universitetssøknad. Viserektor og rektor ved Høgskolen i Innlandet svarer Khronoredaktørens «antydninger om negative konsekvenser» rabalderet rundt Nord universitet kan få for Innlandets universitetssøknad.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Som mange sikkert har fått med seg er det uro rundt organisering og struktur ved Nord universitet.

Nord universitet ble etablert etter en fusjon mellom Universitet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Universitet har 9 studiesteder, og det er 90 mil mellom de geografiske ytterpunktene.

Vi har ønsket å bruke fusjonen til å styrke den faglige virksomheten. Det har vi gjort ved å lage fakulteter på tvers av studiesteder.

Anna Linnea Ottosen og Kathrine Skretting

Hva har denne prosessen å si for Høgskolen i Innlandet (HINN)? Khronos redaktør Tove Lie skriver den 29. april at «det skulle ikke forundre om kvalitetsorganet ønsker å sikre seg i en eventuell tildeling av universitetsstatus for å unngå «et nytt Nord» i Innlandet». Nord Universitet er havnet i en situasjon som er svært interessant i mange henseende, for eksempel i forhold til flere av målene i Meld. St. 14, 2015-16, den såkalte strukturmeldingen.

Vi konsentrerer oss imidlertid her og nå om Lies antydninger om negative konsekvenser for HINN.

Høgskolen i Innlandet er i en helt annen situasjon enn de fleste andre nyfusjonerte institusjonene i sektoren. HINN har en langt enklere og mer oversiktlig struktur. Det er dessuten korte geografiske avstander mellom studiestedene i Innlandet. Dette gjelder også sammenlignet med mange andre institusjoner i sektoren. HINN har en enkel og oversiktlig faglig organisering. Når denne faktoren er avgjørende viktig, er det fordi den faglige organiseringen bestemmer hvor komplekst og komplisert det blir å lage gode gjennomgående systemer og rutiner.

Grunnutdanningene som tilbys i HINN, tilbys kun på ett studiested – én geografi. Unntaket er økonomiske/administrative fag, hvor det finnes eksempler på at samme studium tilbys på to studiesteder. Disse studietilbudene kjennetegnes imidlertid av god studentrekruttering og et sterkt fagmiljø på begge studiestedene.

Også de store profesjonsutdanningene som grunnskole- og barnehagelærer, vernepleie, og sosialt arbeid tilbys kun på ett sted, og har fagmiljøer med base på samme sted.

Vi har ønsket å bruke fusjonen til å styrke den faglige virksomheten. Det har vi gjort ved å lage fakulteter på tvers av studiesteder. For eksempel er helse- og sosialutdanningene samlet i ett fakultet, som har to studiesteder. Utdanningene tilbys ett sted, de faglige har sin base ett sted, men de faglig-vitenskapelig ansatte har fått nye kollegaer i samme fakultet på et annet studiested.

Vi ser allerede at det oppstår nytt faglig samarbeid på tvers av studiesteder – i nye fakulteter. Det fører til nye forskningsprosjekter og nye forskningsgrupper. Dette er selvfølgelig av stor betydning for å styrke faglige muskler og kompetanse hos våre ansatte.

Faglige muskler vi trenger, både for å kunne tilby best mulige utdanninger og samtidig gjøre oss bedre i stand til å drive forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå og dermed hente inn midler til nye aktuelle forskningsprosjekter. Vi ser allerede gode resultater på dette området.

Vi mener at kvaliteten både i utdanningene, i forskningen og i kompetansen hos våre ansatte kvalifiserer for universitetsstatus. Som kjent er universitetssøknaden til behandling hos Nokut, og vi legger til grunn at vi blir vurdert etter de kriterier som foreligger.

Hadde vi ment at vi ikke møtte Nokut-kravene, hadde det vært meningsløst å sende søknaden. Politiske vurderinger og diskusjoner i kjølvannet av situasjonen ved Nord universitet kan ikke spille inn ved vurderingen av universitetssøknaden fra Høgskolen i Innlandet.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS