— Vi håper komiteen og Nokut vil konkludere med at vi holder nivået til de nylig akkrediterte universitetene i Norge, sier rektor ved Høgskolen i Innlandet, Kathrine Skretting. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Innlandet svarer Nokut om universitetsstatus: «Vi er kvalifisert»

Godkjenning. — Vi er optimister og lar nå komiteen få ro til å behandle tilsvaret vårt, sier rektor ved Høgskolen i Innlandet, Kathrine Skretting. I juni kommer dommen.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den sakkyndige komiteen i Nokut, som har behandlet universitetssøknaden fra Høgskolen i Innlandet‎ (HINN), konkluderte i januar med at høgskolen ikke oppfyller alle nødvendige krav for å bli universitet.

Nå har Høgskolen i Innlandet sendt sitt tilsvar til Nokut, som har sent svaret videre til den sakkyndige komiteen. Det bekrefter kommunikasjonsdirektør i Nokut, Gard Sandaker-Nielsen.

Arbeidet med tilsvaret har ytterligere bekreftet at vi er kvalifisert til å bli universitet

Kathrine Skretting

Tilsvaret skulle egentlig kommet for flere uker siden, men høgskolen fikk utsatt fristen.

Komiteens arbeid og videre saksbehandling tilsier at saken tidligst vil bli behandler i Nokuts styre i juni.

Mener ander konklusjoner kan trekkes

I en pressemelding skriver Høgskolen i Innlandet at de i tilsvaret sitt kommer med dokumentasjon på hvordan de fyller samtlige krav til universitetsstatus.

I rapporten konkluderer komiteen med at HINN kan godkjennes på ti av tretten krav. HINN mener selv det mulig å trekke andre konklusjoner enn det komiteen gjør innenfor gjeldende regelverk.

I tilsvaret svarer høgskolen på komiteens kritiske merknader, både når det gjelder forståelsen av rettskildene og hvordan kravene oppfylles. I tillegg gjør de rede for utvikling etter at søknaden ble sendt, og tiltak og planer for videre utvikling.

— Arbeidet med tilsvaret har ytterligere bekreftet at vi er kvalifisert til å bli universitet, sier rektor i Innlandet, Kathrine Skretting i meldingen.

Konkrete planer den neste fireårsperioden

HINN går i sitt tilsvar særlig inn på analysene og argumentasjonen rundt de tre kravene komiteen mener høgskolen ikke oppfyller. Samtidig gis det også utfyllende opplysninger og merknader knyttet til flere av de andre kravene i regelverket som regulerer akkreditering som universitet.

HINN mener selv de beskriver den positive utviklingen i tiden som har gått etter søknaden ble sendt, som omfatter blant annet økning i EU-finansierte forskningsmidler og økt forskningsproduksjon. Rektor viser også til at høgskolen har konkrete planer den neste fireårsperioden, som vil styrke doktorgradsområdene ytterligere.

— Vi håper komiteen og Nokut vil konkludere med at vi holder nivået til de nylig akkrediterte universitetene i Norge, og legger til grunn at vi sammenlignes med disse. Vi er derfor optimister og lar nå komiteen få ro til å behandle tilsvaret vårt, avslutter Skretting.

Ikke høy nok faglig kompetanse

Den sakkyndige komiteen mente altså ikke at HINN oppfylte kravene for å bli universitet, og trakk først og fremst fram:

  • Høgskolen i Innlandet har ikke tilstrekkelig antall ansatte med høy faglig kompetanse, sett opp mot antallet studenter som tas opp ved høgskolen. Det er flere små og sårbare fagmiljøer ved høyskolen.
  • Høgskolen oppfyller ikke kravet til stabil forskerutdanning og har ennå ikke uteksaminert det antallet doktorgradskandidater som kreves.
  • Den sårbarheten som komiteen har sett i enkelte av fagmiljøene og doktorgradsprogrammene ved Høgskolen i Innlandet, gjør det også vanskelig å påvise stabil utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet på nåværende tidspunkt.
Powered by Labrador CMS