Ny modell for stipendiatfordeling i 2017

Høgskolen i Oslo og Akershus skal fordele stipendiatstillinger på en ny måte i 2017, skriver forskningsdirektør Morten Irgens.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

FOU-utvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har vedtatt en modell for fordeling av 30 stipendiatstillinger med oppstart i 2017.  Modellen etablerer en tydelig profil for 2017, setter føringer og retning, men overlater til enhetene å eksekvere fordelingen.

Utvalget ønsker også at profil og modell skal endres i framtidige utlysninger, nettopp for å kunne gi hver utlysning en klar profil, og samtidig over en periode kunne møte ulike behov.

Stillingene skal benyttes til å styrke den strategiske utviklingen til identifiserte fagmiljøer, til å inspirere slike miljøer, og til styrke deres evne til å hente inn ekstern prosjektfinansiering.  Finansieringen er delt inn i to grupper, én på 11 stipendiatstillinger, og den andre på 19.

Finansiering av 11 stipendiatstillinger skal fordeles til forskningsgrupper, fou-fellesskap eller andre identifiserte fagmiljøer tilknyttet det såkalte <<Bærerakettprogrammet». (Dette er navnet på et pilotprosjekt med sju utvalgte forskningsmiljøer, som skal få ekstra hjelp til å utvikle seg. Red.anm.)

Finansieringen fordeles til fakultetene, sentrene og rektor, som beskrevet under.  Enhetene vil i samarbeid med Bærerakettprogrammet selv velge hvilke miljøer som skal få tildelt stillingene.

De 11 stipendiatstillingene fordeles slik: De fire fakultetene får to stillinger hver, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) får 1, Senter for profesjonsstudier (SPS) får 1 og rektor får 1 stilling til fordeling.

Finansiering av 19 stipendiatstillinger skal fordeles til fakultetene, sentrene og rektor som beskrevet  under. Enhetene skal fordele stillingene etter følgende retningslinjer:  

 • Stillingene skal gå til fagmiljøer, inkludert forskningsgrupper, fou-fellesskap, eller andre identifiserte miljøer.
 • Stillingene skal stimulere til økt arbeid med eksternt finansierte prosjekter med eksterne partnere.
 • Det skal legges vekt på om de eksterne prosjektene finansierer ph.d.-studenter ved HiOAs egne ph.d.-programmer.
 • Stillingene kan skrives inn i eksterne prosjektsøknader der det kan styrke søknadenes konkurranseposisjon.
 • Stillingene kan legges til fagmiljøer som har sikret større eksterne prosjekter, og gjerne som en forsterkning av prosjektene.
 • Stillingene kan brukes til å belønne fagmiljøer som har sendt inn sterke søknader, men som allikevel ikke har vunnet.  

Fordelingen av de 19 stillingene er slik: Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) får 2 stillinger, mens de tre andre fakultetene får 4 hver. SVA, SPS får to hver og rektor får 1 stilling å fordele.

For alle stillingene gjelder følgende:

 • Stillingene er på tre årsverk hver, og skal ha oppstart tidlig i 2017.  
 • Stillingene skal inngå i fagmiljøer og brukes for å styrke disse.
 • Stillingene skal veiledes av fast ansatte ved HiOA.
 • Ved vurdering av veiledere, ber FOU-utvalget om at enhetene tar hensyn til sine behov for å bygge opp bredden av veiledningserfaring.  
 • Veiledere som får tildelt stillinger under denne finansieringen skal følge et godkjent ph.d.-veiledningskurs.
 • Stipendiatstillingene skal anvendes på HiOAs egne ph.d.-programmer.   

Finansieringen av tre av stillingene kan gjøres om til postdoktorfinansiering dersom ph.d.-programmenes volumkrav er ivaretatt. Dersom det blir nødvendig vil det bli avholdt et arbeidsmøte for å avklare hvilke stillinger dette i så fall skal gjelde.

Innlegget er først publisert på Morten Irgens` blogg

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS