Disse tre kan ha gitt Bergen et dårlig rykte blant medisinske investorer, mener en professor i medisin som lenge har vært kritisk til opprydningen i Innovest. Trond Søreide (til venstre), Kjell Bernstrøm og Eivind Hansen møtte som partsrepresentanter da Innovest, Universitetet i Bergen og Helse Bergen gikk på nok et tap i retten.

Innovest-saken kan ha skremt vekk investorer

Oppvasken og rettsoppgjøret etter Innovestsaken kan ha skremt legemiddelselskap fra Bergen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– De som skulle fasilitere forskningen – ledelsen – har gått til krig mot sine egne forskere. Det må være en alvorlig feilprioritering, som har pådratt Universitetet i Bergen og Helse Bergen et dårlig rykte blant dem som skal plassere medisinsk forskning i Bergen.

Det sier professor emeritus Ole-Erik Iversen, som selv har ledet et stort forskningsprosjekt på vaksinen mot humant papillomavirus (HPV), til På Høyden. Selv har han vurdert å gå til søksmål mot Innovest og eierne.

Svakt grunnlag

I slutten av mai kom dommen som ga Amund Gulsvik fullt medhold i at han har hatt rett til å heve lønn fra selskapet, og at arbeidskontrakten hans fortsatt løper. Dersom han hadde tapt måtte han ha betalt mellom åtte og ni millioner kroner til sine tidligere arbeidsgivere.

Iversen har fulgt rettssaken med stor interesse fra sidelinjen, og også vitnet.

Å bruke ytterligere ressurser på dette nå er bortkastet tid og penger. Jeg tror uansett ikke at denne saken blir sluppet gjennom til Høyesterett.

Tore Lunde

– Jeg er en av dem som synes at hele denne prosessen har hatt et svakt grunnlag, sier Gulsvik.

God innsats

Selv ble han anklagd for å ha lurt unna en halv million kroner i Innovest-systemet, mens pengene, som var en gave til HPV-forskningen, i virkeligheten hadde gått videre til forskningsformål.

Derfor har Iversen og mange av de andre 26 legene som har jobbet med HPV-prosjektet nektet å skrive under på noen form for flytting av pengene fra Innovest og over til eierne. Og dermed fortsetter studien hos Innovest, som har administrert den de siste 15 årene.

– Innovest har gjort en veldig god innsats under Arne Godals tid, og for så vidt også etterpå, mener Iversen.

UiB og Helse Bergen har i retten hevdet at pengene i Gulsvik-saken hele tiden har tilhørt dem. Borgarting lagmannsrett slår derimot fast at Innovest har eid pengene, og at de to institusjonene bare har hatt eierskapet etter at midlene ble overført til Helse Bergen i 2014. Dessuten har Gulsvik fortsatt rett til få utbetalt lønn fra Innovest.

Brukte fritiden

Prosjektet Iversen og kollegaene har jobbet med er det nå langt under en million igjen av.

Men slik Iversen ser det har forskerne i mange tilfeller bidratt til fellesskapet med deres egen arbeidskraft: De har fått valget mellom å ta ut penger for arbeidet de har gjort som lønn, eller sette det inn igjen på en konto i Innovest. Ved det første alternativet har de måttet betale skatt, mens dersom de har spart pengene har de kunnet bruke hele beløpet på forskningsformål, som for eksempel deltakelse på fagkonferanser og kjøpe utstyr.

– De har altså brukt sin fritid til å oppgradere forskningsinfrastruktur. Og så blir de mistenkeliggjort på kjøpet!

Kan ha vært ubehagelig

Administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen

– Min oppfatning er at vi har gjort en grundig gjennomgang. Det har vært en del krevende saker, og i noen tilfeller kan nok gjennomgangen ha blitt oppfattet som ubehagelig, innrømmer Hansen.

Han minner om at det lå 100 millioner forskningskroner i Innovest da ryddeprosessen startet, og at disse midlene skulle brukes til forskning.

Vil ikke beklage

– I disse møtene har vi blitt mer opplyst, men spørsmålene kan ha blitt oppfattet som litt utidige. Det er bare å beklage at dokumentasjonen i Innovest har vært så dårlig, sier Hansen til På Høyden.

– Gulsvik vant på alle punkt i lagmannsretten. Kunne en rettssak vært unngått?

– Lagmannsrettens dom endrer ikke på vårt resonnement. Det har vært nødvendig å gå til rettssak med det bevismaterialet som foreligger. Jeg kan ikke uttale meg om dommen før vi har oppsummert den, sier Hansen.

– Retten skriver at Helse Bergen og UiB har tapt saken fullstendig. Vil dere unnskylde at dere gikk til sak overfor Amund Gulsvik?

– Gjennomgangen har vært nødvendig. De midlene som er satt av til forskning og kliniske studier går fortsatt til de tiltenkte formålene. Vi har bare sikret at midlene blir forvaltet på en skikkelig måte, sier Hansen.

Verken spesiell eller retningsgivende

Juss-professor Tore Lunde ved UiB har lenge vært kritisk til rettsprosessen mot den pensjonerte professoren Amund Gulsvik. Han har også vurdert den siste dommen fra Borgarting lagmannsrett.

– Jeg tenker at den ikke er så spesiell og retningsgivende, for den er veldig konkret knyttet opp mot den avtalen som ble inngått med Gulsvik.

Han mener også at punktet som Helse Bergen og Universitetet i Bergen er mest opptatt av, eierskapet til de resterende midlene som har blitt overført til institusjonene, ikke blir så godt opplyst i dommen.

– Flertallet har en litt svak begrunnelse for dette. Det fremstår som litt lite bearbeidet og drøftet av retten. De sier litt enkelt at forskningsmidler tilhører den som har fått dem, sier Lunde til På Høyden.

Personalhåndteringen likner ikke noe

Han er mer enig med vurderingen til mindretallet: En av de tre fagdommerne mente at UiB og Helse Bergen fortsatt ikke er eiere av restsummen, og er også kritisk til bruken av offentlige midler til å føre en slik sak.

– UiB og Helse Bergen har brukt 6 millioner kroner og vel så det på å føre en sak de får 3,5 millioner kroner ut av. Kunne en ikke heller løst dette med dialog og forlikstilnærming? Det er noe med personalhåndteringen her som ikke likner noe, og det får en til å stille spørsmål ved skjønnet og vurderingsevnen til de som har gått til sak. Er det slik en ønsker å behandle sine tidligere ansatte og meritterte forskere?

Helse Bergen og UiB har ennå ikke tatt stilling til om de skal anke tapet i lagmannsretten. Lunde har et klart råd til dem:

– Å bruke ytterligere ressurser på dette nå er bortkastet tid og penger. Jeg tror uansett ikke at denne saken blir sluppet gjennom til Høyesterett, for det er vanskelig å se noen god grunn til at Høyesterett skal prøve saken. 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS