styremøte

Innstramming på 40 mill. — En krevende situasjon

— Får man denne typen budsjetter over flere år, vil det etter hvert begynne å ramme kjernevirksomheten, sier rektor ved Høgskolen i Østfold.

Ved Høgskolen i Østfold merker de at det er strammere økonomiske tider. Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen er avbildet her.
Publisert

Torsdag 15. desember har Høgskolen i Østfold sitt siste styremøte i år.

En av få saker som skal opp er budsjettrammer for 2023. Det kommer fram i saksframstillingen at høgskolen til sammen er trukket ca. kr 3,5 millioner kroner i reisekostnader gjennom statsbudsjettet. Husleiekostnadene er kalkulert til en netto økning på i overkant av 4,7 prosent.

«Energikostnadene forventes å øke betydelig mer enn økningen i tildelingen, og lønns- og prisstigning forventes å bli høyere enn økningen i rammen. Til sammen innebærer dette en innstramming som økonomidirektør har anslått til ca. kr 40 000 000», heter det.

Rammer kjernevirksomhet

— Dette betyr konkret at vi opplever at statsbudsjettet for neste år er betydelig strammere enn det vi er vant til. Med prisvekst, økte strømutgifter og så videre blir dette reelt sett en nedgang for oss, selv om budsjettet i kroner og øre er større enn det har vært tidligere, sier rektor Lars-Petter Jelness-Jørgensen.

Han sier at de for å klare å opprettholde samme aktivitetsnivå som tidligere år, blir nødt til å spytte inn noe av egen virksomhetskapital.

— Får man denne typen budsjetter over flere år, vil det etter hvert begynne å ramme kjernevirksomheten — og potensielt ansatte hos oss. Dette er en svært krevende situasjon, så vi må forsøke å være veldig budsjettbevisste når det gjelder hva vi skal satse på, og hvordan vi skal utvikle oss, sier han.

— Har 2022 vært et bra år for Høgskolen i Østfold?

— Vi legger et spennende år bak oss — ikke minst på grunn av prosessen med å få på plass vårt første ph.d.-program. Dette er en milepæl for oss. Selv om det er strammere økonomiske utsikter for tiden, ser framtiden lys ut for oss, og mye går i riktig retning, sier han.

Saker til diskusjon

Dette er sakene som skal opp på styremøtet 15.12.2022, klokken 09.00:

  • Aktivitetsplan for Høgskolen i Østfold 2023
  • Budsjettrammer 2023
  • Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret
  • Eventuelt
Powered by Labrador CMS