Adventskalender

Inspirerande å debattera morgondagens kompetanse­behov

Carina Hundhammer ynskjer seg ein mangfladig sektor som bidreg med sin del av løysinga på kva samfunnet treng i framtida.

Carina Hundhammer i Abelia nyt førjulstida framfor omnen.
Publisert Oppdatert
Fakta

Adventskalender 2022

  • I dagane fram mot jul vil du møta kjende og ukjende personar i og rundt universiteta, høgskulane og institutta våre.
  • Dei skal få oppsummera året som har gått, og dei skal få koma med ynske for 2023.
  • I dag møter du Carina Hundhammer, som er leiar for forsking og høgare utdanning i Abelia.

Bak den 4. luka i Khronos adventskalender skjular Carina Hundhammer seg. Ho er leiar for forsking og høgare utdanning i Abelia.

— Korleis vil du oppsummera 2022?

— 2022 har vore nok eit år med mange høyringar og innspel knytte til utviklinga av universitets- og høgskulesektoren. Ny universitets- og høgskolelov, omprioritering og midlertidigheit er tre ord eg vil hugsa frå dette året.

— Kva er det kjekkaste du har vore med på i universitet- og høgskuleverda i år, og kvifor?

— Eg synest det har vore inspirerande å delta i ulike debattar om morgondagens kompetansebehov. Det er eit spanande tema.

— Kva har vore den største utfordringa, slik du ser det?

— Det er krevjande at regjeringa ser universitets- og høgskulesektoren som éi homogen gruppe. Det er han slettes ikkje. Det er statlege, veletablerte universitet, dei yngre universiteta og dei private ideelle som alle har eit viktig bidrag inn i å byggja kompetansen arbeidslivet vil ha bruk for i framtida.

— Kva er ditt juleynske for universiteta og høgskulane?

— Eg meiner me treng ein heterogen sektor som kan løysa ulike behov i samfunnet, frå heiltidsstudenten på éin stad, via fagskulestudenten, som ynskjer det litt meir praksisnære og til dei som ynskjer å studera på nett. Og me må ikkje gløyma alle dei som må oppdatera kompetansen gjennom livslang læring. Det finst ikkje eitt svar på dette, og me må sjå og setja pris på at sektoren kan bidra på ulike vis.

— Kva skal du gjera i jula?

— Eg håpar eg skal få slappa av med vener og familie, og å få tid til ein skitur i ny og ne.

Powered by Labrador CMS