Seksuell trakassering

Instruktør ved Politi­høgskolen tapte i Høyesterett

Kommentaren «føler du deg voldtatt nå» er straffbar, mener Høyesterett. Mannen er nå dømt for seksuelt krenkende atferd mot en student.

Saken mot en instruktør ved Politihøgskolen som skal ha seksuelt trakassert en student ble behandlet i Høyesterett.
Publisert Oppdatert

Saken oppdateres

Høyesterett har forkastet anken til en instruktør ved Politihøgskolen.

Dermed blir dommen fra lagmannsretten, en bot på 12.000 kroner, stående.

Mannen ble frifunnet i tingretten, men dømt i lagmannsretten for seksuelt krenkende atferd.

Les Høyesteretts begrunnelse her.

Skjedde under sanitetsøvelse

Hendelsen fant sted under en sanitetsøvelse ved Politihøgskolen i februar 2021.

Underveis i øvelsen skulle instruktøren i 30-årene vise hvordan studentene skulle sjekke hverandres kropper for blod, da han ikke var fornøyd med hvordan en av studentene utførte øvelsen på den kvinnelige studenten.

Mens han hadde hånda på innsiden av låret til studenten for å sjekke etter skade og blod, uttalte han «her var det klamt».

Da han var ferdig med demonstrasjonen, spurte instruktøren studenten om hun følte seg voldtatt.

Kvinnen svarte nei til dette, og mannens respons var at «da gjorde jeg ikke jobben min godt nok».

Mannen har forklart at dette var en del av sjargongen i Forsvaret, der mannen tidligere jobbet, for å vise hvor hardt man må ta i under slike øvelser. 

Et grensetilfelle

Det er særlig kommentaren «føler du deg voldtatt nå» som Høyesterett mener er over grensen for det straffbare.

— Det kreves ikke at utsagnet er seksuelt motivert, eller at den som utsagnet er rettet mot, selv oppfatter det som seksuelt krenkende. Det er nok at utsagnet har en seksuell tilknytning. Det skal imidlertid være et visst rom for uheldig og klønete opptreden før adferden rammes av straffeloven, skriver Høyesterett i sin begrunnelse.

De er tydelige på at denne saken er et grensetilfelle.

— Etter å ha lagt vekt på siktedes stilling som instruktør og overordnet i situasjonen og utsagnene sett i sammenheng med handlingen som ble utført, kom Høyesterett til at de siste utsagnene om voldtekt, og at han da ikke hadde gjort jobben godt nok, brakte instruktørens adferd over terskelen for det straffbare, skriver Høyesterett.

— Høyesterett bestemmer

Instruktørens forsvarer John Christian Elden argumenterte i Høyesterett for at dette var klønete uttalelser, men uttalelser som ikke er straffbare. 

Han har sine innsigelser mot Høyesteretts beslutning. 

— Jeg liker aldri når Høyesterett sier de dømmer under tvil ved å kalle det et grensetilfelle der ingen enkelthandling er straffbar, men det samlet sett gir en bot. Men Høyesterett bestemmer, skriver Elden i en SMS.

Powered by Labrador CMS