Seksuell trakassering

«Føler du deg vold­tatt?» spurte instruktøren. — Ikke en seksuell motivasjon

Spørsmålet fra instruktøren ved Politihøgskolen havnet mandag på Høyesteretts bord. Mannens forsvarer John Christian Elden mener slike kommentarer ikke er straffbare.

Høyesterett skal ta stilling til om uttalelsene til en politiinstruktør kan straffeforfølges i henhold til Straffelovens paragraf 298.
Publisert

— Vi er enige i at uttalelsene ikke var seksuelt motivert, men våre veier skilles når det er snakk om dette var over grensen eller ikke.

Det sa sjefen for Spesialenheten for politisaker, Terje Nybøe, mandag formiddag i Høyesterett.

Landets øverste rettsinstans skal ta stilling til om inspektøren ved Politihøgskolen trakasserte en student seksuelt i en undervisningssituasjon.

Spørsmålet Høyesterett skal svare på, er om uttalelsene skal straffeforfølges eller ikke.

Mannens forsvarer, John Christian Elden, argumenterte for at dette ikke er en sak der straffeloven er gjeldende.

Fakta

Straffelovens § 298

Rettslig sett er det § 298 i Straffeloven Høyesterett skal ta stilling til.

Den sier: «Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd

a. på offentlig sted, eller

b. i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket i det».

— Spørsmålet er om handlingen er over grensen og straffbar, eller klønete uttalelser som ikke burde vært uttalt. Det er mer hensiktsmessig å håndtere denne typen situasjoner på arbeidsplassen, sa Elden.

Skal ha reagert på manglende BH

Det var i februar 2021 at instruktøren i 30-årene gjennomførte et kurs i sanitet. Det var lagt opp til at studentene skulle ta av seg på overkroppen som en del av øvelsen, og den kvinnelige studenten bemerket innledningsvis at hun ikke hadde på seg BH. Da skal instruktøren ha reagert høylytt.

Senere i øvelsen skulle instruktøren vise hvordan studentene skulle sjekke hverandres kropper for blod, da han ikke var fornøyd med hvordan en av studentene utførte øvelsen på den kvinnelige studenten.

Mens han hadde hånda på innsiden av låret til studenten for å sjekke etter skade og blod, uttalte han «her var det klamt».

Da han var ferdig med demonstrasjonen, spurte instruktøren studenten om hun følte seg voldtatt.

Kvinnen svarte nei til dette, og mannens respons var at «da gjorde jeg ikke jobben min godt nok».

Da kvinnens medstudent gjorde et nytt forsøk på å lete etter blod på kvinnens lår, spurte instruktøren på nytt om hun følte seg voldtatt.

Instruktøren har tidligere sagt at han ikke kan huske å ha uttalt dette.

Elden versus Nybøe i Høyesterett.

— Ikke en seksuell motivasjon

Selv skal kvinnen ha reagert i øyeblikket, men hun følte seg ikke krenket, og ønsket å legge saken død. Det var derfor en annen medstudent som varslet om hendelsen.

Politihøgskolen anmeldte saken, og den har blitt behandlet i både tingretten og lagmannsretten.

Instruktøren ble frikjent i tingretten, men dømt i lagmannsretten etter at Spesialenheten hadde anket.

Elden argumenterte i Høyesterett for at hendelsen ikke fant sted i en seksuell situasjon, men i en undervisningssituasjon med andre til stede.

— Det er ikke en seksuell motivasjon bak uttalelsen. Det er ikke en intim, seksuell situasjon, men en undervisningssituasjon. Det har også en viss betydning at det ikke anses som seksuelt krenkende av studenten som uttalelsene ble rettet mot, sa Elden i retten.

Mener studenten ble blottstilt

Terje Nybøe mente på sin side at en viktig del av tolkningen av paragrafen handler om moraloppfatningen i samfunnet.

— Hvordan er moralnormen på dette området? Det bør være med i bakteppet for den vurderingen som skal gjøres. Det er klart at metoo-debatten som tok av i 2017, er høyst relevant. Det er mye større aksept for å si ifra om seksuelt krenkende atferd nå enn før, og det har blitt mindre toleranse for seksuell krenkende atferd — ikke minst i arbeidslivet.

Sjefen for Spesialenheten argumenterte videre for at instruktøren skulle ha vært påpasselig i situasjonen han var i.

— Fordi studentene ligger delvis avkledd på gulvet, er de ekstra sårbare. Selv om de er politi og skal tåle litt ekstra, setter det ekstra krav til instruktøren. Han har ansvar for ordbruk og opptreden, slik det fremgår i kravet i politiinstruksen.

Nybøe trakk fram kommentaren instruktøren kom med til studenten om hennes manglende BH. Han mener studenten ble blottstilt på en unødvendig måte som berørte hennes intimgrense.

— Kommentaren er ikke avgjørende, men når han senere tar henne på blottlagt hud og kommenterer at her er det klamt, får det samlet sett en seksuell tilknytning.

Malplassert kommentar

Nybøe mener hele situasjonen må sees under ett, og påpekte at slike kommentarer ikke skal forekomme på en sanitetsøvelse ved Politihøgskolen.

— Å komme med slike kommentarer, er malplassert og uakseptabelt. Det er langt mer enn klønete og upassende uttalelser. Jeg legger til grunn at det ikke var en seksuell motivasjon bak kommentarene, men det får et seksuelt tilsnitt med den ordbruken, sa Nybøe.

Han slo fast at dette var godt over grensen for det strafferettslige.

Nybøe sa avslutningsvis at dommen i denne saken blir viktig for det holdningsskapende arbeidet i Politiet og Forsvaret. Han argumenterte mot Elden, som tidligere uttalte at dette var en sak som burde bli behandlet administrativt ved arbeidsplassen.

— Slike administrative vedtak er underlagt taushetsplikt og blir ikke kjent utad. Da får heller ikke samfunnet signalet om hvilken oppførsel som er akseptabel.

Viktig sak for politiet

Elden forteller til Khrono at det er en grense for hva man kan kritiseres for, og hva man skal få straff for.

— Den grensen er ikke overtrådt i denne saken. Det er greit at det blir gjort endringer i hva som er krenking nå, og hva som var det for 20 år siden, men å si at man skal straffe og få fengsel og bøter, er å trekke det for langt. Dette kan løses sanksjonsmessig på en annen måte.

Elden sa til NTB i helgen at det ikke er all uheldig opptreden i arbeidslivet som bør behandles som straffbar.

— Her er Spesialenheten slik jeg ser det mer katolsk enn paven i sin tilnærming, der heller ikke fornærmede har anmeldt forholdet. Men nå blir det opp til Høyesterett å trekke grensene fremover, sa Elden.

Nybøe sier til Khrono at det er en viktig sak for politiet.

— Det handler om hvordan normene skal være i utdanningsinstitusjoner, og hvordan man skal oppføre seg i undervisningssituasjon der handlingsrommet er veldig lite. Det har betydning for både Politiet og Forsvaret.

Høyesterett har en frist på fire uker for å avsi en dom i saken.

Powered by Labrador CMS