politihøgskolen

Politihøgskolen endrer retnings­linjer etter sex-saker

De nye retningslinjene gjør det klart at instruktører ikke har lov til å ta med seg studenter inn på rommene sine.

Portrett av Nina Skarpnes i uniform
— Det har vært noen saker som har vist det nødvendig for oss å stramme noe mer til og være tydelige på regelverket, sier rektor ved Politihøgskolen Nina Skarpenes.
Publisert Oppdatert

I 2020 sprakk saken om ukultur på Politihøgskolen. En forskningsrapport fortalte om festing og at instruktører under treningsleirer skal ha hatt seksuell omgang med kvinnelige studenter.

Politidirektør Benedicte Bjørnland uttalte:

— Jeg fikk høre om festkultur – og om såkalt «knulle-torsdag» ved B3-leir (bachelor politiutdanning – operativ trening under leiropphold i tredje år). Instruktører beordret til undervisning i leir skal ha hatt seksuell omgang med kvinnelige studenter. Dette opprører meg.

Med bakgrunn i denne saken, har Politihøgskolen (PHS) gjort flere endringer i retningslinjer og funksjonsbeskrivelser knyttet til studiene og leiropphold i bachelorutdanningen. På tirsdagens styremøte fikk styret en orientering om endringene.

Blant annet sies det nå i klartekst at det er forbudt å drikke alkohol på leirene, at instruktører og studenter ikke skal feste sammen eller bli med inn på hverandres rom.

— Det har vært noen saker som har vist det nødvendig for oss å stramme noe mer til og være tydelige på regelverket, sier rektor Nina Skarpenes.

— Vi har sett at det er en sårbarhetsrisiko knyttet til å være borte hjemmefra og å være i leir over en lengre periode der studenter og instruktører er på samme sted, sier hun.

Alkoholforbud

Retningslinjene om leiropphold andre og tredje studieår har nå blant annet fått en tilføyelse om alkoholforbud:

«Studenter skal ikke medbringe, eller drikke, alkohol under leiroppholdet. Dette gjelder både i og utenfor leirområdet», heter det.

— Var det tillatt tidligere?

— Nei, det er en presisering av hvordan det har vært tidligere, sier rektoren.

Alkohol ble ikke nevnt spesifikt i retningslinjene før denne revideringen.

Det er også lagt til en bestemmelse om at studenter ikke har «adgang til byggene, eller rommene, som er avsatt til instruktørene».

— Opplever du at det har vært misforståelser rundt retningslinjene, at de ikke har vært tydelige nok?

— I hvert fall har det vært viktig for oss å gjøre det helt eksplisitt, sier rektor Skarpenes.

Det understrekes også at «retningslinjer mot uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering gjelder under leiroppholdet på samme måte som ellers under utdanningen.»

Under «krav og forventninger» til instruktørene kommer også flere tilføyelser. Blant annet understrekes det nå at det ikke er «anledning til å ta med studenter inn i bygg, eller rom, som er reservert for instruktørene.»

Politihøgskolen krever videre at instruktørene «ikke omgår studenter i sosiale sammenhenger når du har drukket alkohol, og at du ellers viser måtehold med inntak av alkohol.»

— Ikke opptre seksuelt utfordrende

Politihøgskolen understreker også at de krever at «du er bevisst på at PHS har nulltoleranse for seksuell trakassering, og at du plikter å gjøre deg kjent med Retningslinje mot uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering.»

Og om fagveileder og utdanningsveileder står det nå blant annet:

«Fagveileder skal ikke komme med bemerkninger eller opptre på måter som kan virke krenkende og seksuelt utfordrende for studenten.»

— Jeg vil understreke at de fleste instruktørene vi bruker i leir er gode rollemodeller for studentene, sier rektor Nina Skarpenes.

På oppfølgingsspørsmål om hvorfor det tok så lang tid å få på plass de nye retningslinjene, svarer hun på e-post:

— I 2020 var det covid-restriksjoner og et strengt regime knyttet til smittevern.

— Helt siden saken kom frem i mediene i 2020 har vi jobbet aktivt mot uønsket seksuell oppmerksomhet på alle nivåer. Alle ledere og studenter har fått tilbud om kurs i regi av Likestillings- og diskrimineringsombudet. Vi igangsatte med en gang et arbeid med å etablere generelle retningslinjer for forebygging av uønsket seksuell oppmerksomhet, som også gjelder under leir. Så har vi sett at det har vært behov for ytterligere tydelige retningslinjer inn mot leiroppholdene, og det er disse som nå presiseres ytterligere.

Spesialenheten for politisaker henla i høst flere saker om seksuell omgang mellom veiledere og studenter på Politihøgskolen og slått fast at intet straffbart forhold er bevist.

I tre av sakene har etterforskningen ifølge Spesialenheten vist at det hadde vært seksuell omgang mellom veileder og student. Men Spesialenheten fant det klart at veilederne ikke hadde misbrukt sine stillinger, eller utnyttet avhengighetsforhold eller tillitsforhold.

Powered by Labrador CMS