Politihøgskolen

Fagforening går hardt ut mot Nokuts tilsyns­ordning

En strid om pensum ved Politihøgskolen var ikke et tema da Nokut gjennomførte et tilsyn tidligere i år. — Hvilken objektiv funksjon har Nokut hvis en sak som denne ikke blir vurdert i et slikt tilsyn, spør NTL-tillitsvalgt.

Avviklingen av obligatorisk pensum ved Politihøgskolen har skapt debatt siden 2021.
Publisert Oppdatert

«For mange ansatte framstår tilsynet som mangelfullt og i verste fall som en autoritativ godkjenning av en institusjon med reelle utfordringer», skriver NTL-tillitsvalgt ved Politihøgskolen (PHS), Åsmund Birkeland i et brev til Nokut.

Han er ikke videre imponert over tilsynet Nasjonal organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) gjennomførte ved høgskolen tidligere i år.

I brevet til tilsynsorganet stiller han seg kritisk til den «generelle og sterkt rosende beskrivelsen av kvalitetskulturen ved Politihøgskolen» fra den sakkyndige komitéen som gjennomførte tilsynet.

Årsaken til Birkelands reaksjon er at Nokut ikke har registrert den langvarige konflikten mellom fagforeningene og ledelsen ved PHS om obligatorisk pensum.

— Dette er ikke nevnt med ett ord i tilsynsrapporten. I stedet blir Politihøgskolen berømmet for en inkluderende kvalitetskultur. Mange ansatte opplever ikke situasjonen sånn, og da reagerer jeg på at Nokut skriver en slik rapport, sier Birkeland til Khrono.

Åsmund Birkeland mener et vanskelig tema har blitt unngått i Nokuts tilsyn med Politihøgskolen.

— Provoserende

Rapporten Birkeland henviser til er formelt sett en innstilling fra den sakkyndige komitéen som har hatt ansvaret for tilsynet med kvalitetsarbeidet ved PHS.

Innstillingen skal etter planen behandles på Nokuts styremøte tirsdag 25. oktober.

I rapporten berømmer komiteen «høgskolen for en sterk kvalitetskultur, preget av respekt for den enkelte og de ulike rollene, gode relasjoner og gjennomtenkte praksisordninger».

Det som ikke er tatt med, er uenigheten mellom fagforeningene og PHS-rektoratet som oppsto i fjor da ledelsen bestemte at studenter ved høgskolen ikke lenger skal forholde seg til pensum, men heller lese anbefalt litteratur.

Den avgjørelsen skapte stor uenighet mellom ledelsen og fagforeningene, som var frustrerte over at fagansatte ble holdt utenfor prosessen.

Birkeland mente saken brøt med grunnleggende prinsipper om medbestemmelse. I en grundig gjennomgang av saken til et IDF-møte (møte i informasjons-, drøftings- og forhandlingsutvalg) i november 2021 argumenterte han med at det ikke fantes noe reelt kunnskaps- og saksgrunnlag for avgjørelsen.

— Jeg ante ikke at det pågikk en prosess før resultatet ble offentliggjort. Det er provoserende at ledelsen har bestemt at våre tanker, erfaringer og kunnskap om dette ikke er relevant. Et lite sjikt i ledelsen kan ikke sitte og ta slike beslutninger på egen hånd, sa Birkeland den gang.

Det var kritikk studieleder ved PHS, Philip Tolloczko, tok til seg.

« … Vi ser i imidlertid at prosessen kunne vært bedre med tanke på medvirkning. Det skal vi ta lærdom av, vi ønsker medvirkning i vår utvikling av studieprogrammet og fagene ved Politihøgskolen», skrev Tolloczko i en e-post til Khrono.

Ønsket møte

Nokut skal i perioden 2017 til 2024 føre tilsyn med samtlige universiteter og høgskolers systematiske kvalitetsarbeid.

Formålet med tilsynet er å bidra til å styrke institusjonenes evne til å kvalitetssikre og videreutvikle utdanningene, skriver Nokut på sine hjemmesider.

Målet er:

  • å kontrollere at institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid oppfyller gjeldende krav i lov og forskrifter
  • å stimulere institusjonene til å videreutvikle kvaliteten i sine utdanninger gjennom det systematiske kvalitetsarbeidet
  • å bidra med råd, slik at institusjonene får innspill til videreutvikling av sitt systematiske kvalitetsarbeid

Etter at Nokut gjennomførte sitt tilsynet i mars i år, skrev de tre fagforeningene ved Politihøgskolen - NTL, Forskerforbundet og Politiets Fellesforbund - et brev til Nokut der de redegjorde for konflikten fra deres ståsted.

De antok nemlig at PHS-ledelsen hadde gjort saken kjent for Nokut og ville komme med sin versjon i et møte.

Svaret de fikk tilbake var at Nokut ikke behandler enkeltsaker.

«Når vi mottar meldinger om potensielt uheldige forhold ved en institusjon, blir meldingene registrert i en samlesak for henvendelser om kvalitet på studier innen høyere utdanning», svarte tilsynsorganet i en e-post til Birkeland.

Et alvorlig spørsmål

At denne konflikten tilsynelatende ikke var et tema da Nokut gjennomførte sitt tilsyn, reagerer Birkeland på.

«Det er svært uheldig dersom Nokuts tilsyn ikke avdekker, vurderer og gir råd til forbedring, men i stedet risikerer å bidra til å dekke over og legitimere uheldige sider ved institusjoner innenfor norsk høyere utdanning», skriver Birkeland i sitt brev.

— Dette er et alvorlig spørsmål som må stilles av hele utdanningssektoren. Hvilken objektiv funksjon har Nokut hvis en sak som denne ikke blir vurdert i et slikt tilsyn? Fungerer da tilsynet slik vi trenger at det skal fungere?

I rapporten skriver den sakkyndige komitéen innledningsvis at de har intervjuet en lang rekke personer tilknyttet PHS fra ledergruppa til studenter, vitenskapelig ansatte og representanter fra diverse utvalg og styrer.

Tillitsvalgte er ikke inkludert på lista. Også dette mener Birkeland er merkelig.

— Jeg mener prosessen virker styrt. Med det mener jeg at den informasjonen Nokut får er gjennomtenkt og gjennomarbeidet. At en konflikt som har preget kvalitetsarbeidet den siste tiden ikke blir nevnt, styrker følelsen jeg har av at et vanskelig tema har blitt unngått, sier Birkeland.

— Men faller denne saken innenfor hva Nokuts mandat er?

— Det er klart at noen enkeltsaker er små, men det finnes også enkeltsaker som er prinsipielle og allmenngyldige. Det er ingen liten sak ved en utdanningsinstitusjon om man sier ja eller nei til pensum. Når fagansatte da reagerer på prosessen, som jeg mener ikke har holdt mål, er det avgjørende for kvalitetskulturen, sier Birkeland.

— Ingen kommentar

Khrono har bedt ledelsen i Nokut om et intervju i saken for å svare på kritikken Birkeland har fremmet i denne saken.

Administrerende direktør Kristin Vinje skriver i en e-post at de ikke ønsker å gi en kommentar før styret har behandlet tilsynsrapporten på sitt styremøte 25. oktober.

— Nokut ønsker ikke å kommentere saken før styret har fattet vedtak, skriver Vinje.

Rektor ved PHS, Nina Skapenes, skriver i en e-post til Khrono at de har gitt Nokut tilgang til og innsyn i de dokumenter og forhold de har bedt om, og «det vi selv har oppfattet som relevant i forbindelse med tilsynet av vårt systematiske kvalitetsarbeid».

— Vi har praktisert åpenhet ovenfor komiteen. Dersom NTL hadde ønsket å oversende noe til komiteen direkte, kunne de gjort det. Når det gjelder denne diskusjonen, har den tidligere vært omtalt i Khrono, og vi har ingen grunn til å tilbakeholde informasjon, skriver Skapenes, og legger til at de ser frem til en endelig konklusjon etter styremøtet tirsdag.

Powered by Labrador CMS