SAIH og NSO har den siste tiden hatt en felles kampanje for å bevare Students at Risk-ordningen. Bildet er tatt og retusjert av SAIH.

Vi er klare for å ta imot flere

Rektorene ved tolv universiteter og høgskoler, og lederne i SAIH og NSO, mener Børge Brende må videreføre Students at Risk-ordningen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Over hele verden trues studentaktivister på grunn av sitt engasjement for menneskerettigheter og demokrati. En evaluering av prøveordningen Students at Risk viser at Norges tiltak for å beskytte og støtte truede studentaktivister gjennom utdanning i Norge, er positiv. Som representanter for det høyere utdanningsmiljøet i Norge håper vi nå Børge Brende vil videreføre den norske innsatsen for forfulgte studenter og for å beskytte akademisk frihet og menneskerettighetsforkjempere.

Students at Risk (StAR) er en ordning for studentaktivister som har blitt politisk forfulgt og nektet tilgang til høyere utdanning på grunn av sitt engasjement for demokrati og menneskerettigheter. 35 studenter har så langt blitt tatt opp i ordningen, og får mulighet til å fullføre studiene ved et universitet eller en høgskole i Norge. Hovedmålsettingen med Students at Risk er å gi unge mennesker som kjemper for frihet og rettigheter i hjemlandene sine en anledning til å fullføre sine studier i trygge omgivelser.

Midtveisevalueringen «Providing a safe haven for student activists», utført av Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU) på bestilling fra Utenriksdepartementet, konkluderer med at Students at Risk-ordningen fungerer godt. De fleste studentene og involverte aktører i programmet er svært fornøyde og positive til at ordningen videreføres. Det er en felles forståelse for at ordningen stadig har forbedret seg siden oppstarten i 2014, og et velfungerende samarbeid blant involverte institusjoner basert på god dialog og tilpasningsevne har vært essensielt.

En klar merverdi med ordningen er at studentene får studere i Norge og får innblikk i hvordan det norske demokratiet fungerer i praksis. En av studentene har påpekt til SAIH at det norske vurderingssystemet som belønner kritisk tenkning utgjør en stor kontrast til utdanningssystemet i hjemlandet, hvor dette blir slått ned på. I Norge kan studentene fokusere på studiene samtidig som de får et «pusterom» fra en aktivisthverdag med fare for egen sikkerhet.

Gjennom å bo og studere i Norge lærer de om interkulturell kommunikasjon og blir introdusert til det norske utdannings- og velferdssamfunn både på et teoretisk og praktisk plan. Denne erfaringen er et viktig supplement til en fullført akademisk grad og gjør dem bedre rustet til å fortsette sitt politiske engasjement i hjemlandet.

Vi håper nå Børge Brende vil videreføre den norske innsatsen for forfulgte
studenter

12 rektorer og leder i NSO og SAIH

Ordningen fungerer i dag som en internasjonal plattform hvor studentene får løftet situasjonen for menneskerettighetsovergrep i hjemlandet og nettopp dette har gitt positive effekter utover de som er direkte berørt av ordningen. Studentene er viktige ressurspersoner som bidrar gjennom sitt faglige og politiske engasjement inn i norske studiemiljøer på universiteter og høgskoler, og som skaper forståelse for, og oppmerksomhet omkring, den kontinuerlige kampen for en fri akademisk virksomhet. Som resultat av dette har flere engasjert seg i lokale studentdemokratier eller menneskerettighetsorganisasjoner som SAIH og Amnesty.     

Studenter har ofte en sentral rolle i å kjempe frem demokratiske endringer, og av samme grunn er de ofte sårbare og utsatt i mindre demokratiske stater. Ordningen viser tydelig at disse studentene ikke står alene i kampen for demokrati og menneskerettigheter, og at de ikke må la seg tie eller avskrekkes fra å engasjere seg politisk - til tross for at de blir utvist og utsatt for trusler, forfølgelse og vold.

Students at Risk har bred støtte og forankring blant høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Som del av SAIH og NSOs kampanje «Proud Supporters of Academic Freedom» har 12 norske universiteter og høgskoler signert en «Memorandum of Understanding», for å vise politisk støtte til at programmet skal videreføres. Gjennom dette forplikter vi oss også til å motta og tilrettelegge for studenter i programmet ved våre respektive høyere utdanningsinstitusjoner. I tillegg til høyere utdanningsinstitusjoner har en rekke ungdomspartier og nasjonale interesseorganisasjoner signert.

Vi ønsker med dette å oppfordre Børge Brende til å sørge for at Students at Risk-ordningen videreføres.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS