finansiering

Inviterer til dialog om forsknings­finansiering

Forskningsrådet arrangerer rundebordskonferanse om behandling av søknader og forskningsfinansiering i neste uke.

Nytiltrådt administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit, ønsker innspill fra sektoren etter den siste tids debatt om forskningsfinansiering.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Debatten om Forskningsrådets rolle har preget starten av 2021. Khronos spalter har blitt fylt av saker og innlegg der flere kommer med krass kritikk av dagens modell.

Snøballen begynte å rulle da Khrono den 12. januar brakte historien om forskeren som håvet inn 19 millioner i stipend fra EU, samtidig som Forskningsrådet vurderte samme søknad som ikke støtteverdig.

Mange forskere har siden fortalt om sine opplevelser med søknadsprosessene i Forskningsrådet.

Mens kritikken har haglet mot Forskningsrådet, har institusjonen med mest makt i Forsknings-Norge hittil kun villet svare Khrono på skriftlige spørsmål per e-post, og i debattinnlegg.

Nå kan det se ut som Forskningsrådet kommer kritikken i møte.

9. mars inviterer de til rundebordskonferanse om forskningsfinansiering og behandling av søknader om forskerprosjekt.

Inviterer til dialog med sektoren

— Hvorfor arrangeres denne konferansen? Kommer den som et resultat av misnøyen som det har blitt uttrykk for den siste tiden?

— Vi arrangerer dialogmøte for å lytte til innspill på søknadsbehandlingen og finansieringsordningene våre. Når det nå i januar og februar også har pågått en debatt i mediene om behandlingsprosedyrene for Forskerprosjekt ønsker vi å invitere til dialog med sektoren for å diskutere hvordan vi i fellesskap kan sikre at systemet for finansiering av forskning i Norge fungerer best mulig, skriver områdedirektør i Forskningsrådet, Fridtjof Fossum Unander, i en e-post.

Han legger til at Forskningsrådets styre har diskutert den lave innvilgelsesgraden gjennom høsten og vinteren 2020. Spesielt innenfor Banebrytende forskning (FRIPRO) er det dårlig balanse mellom tilgjengelige midler og antall søknader, skriver han.

Satt av tre timer

Områdedirektør i Forskningsrådet, Fridtjof Fossum Unander, ser fram til dialogmøte for å lytte til innspill rundt finansieringsordningene til Forskningsrådet.

Det er satt av tre timer til konferansen, som vil bestå av en paneldebatt om søknadsbehandling av Forskerprosjekt. Her vil blant annet flere av de mest kritiske stemmene delta, som professorer ved Universitetet i Oslo, Mariel Støen og Petter Bae Brandtzæg. I tillegg vil flere ledere som Kenneth Ruud, nestleder i Forskningsrådet og prorektor ved UiT, NUPI-direktør Ulf Sverdrup og Universitetet i Stavanger-rektor, Klaus Mohn, delta.

Ønsker forbedringer

I tillegg vil det være nok en paneldebatt om hvordan man kan sikre et godt system for finansiering av forskning i Norge. Her vil blant annet styreleder i Universitets- og høgskolerådet, Anne Husebekk og NTNU-rektor Anne Borg delta.

Unander skriver i e-posten at Forskningsrådet ser fram til å få innspill fra enkeltforskere og ledelsen i akademia «slik at vi kan forbedre prosessene våre ytterligere».

— Vi jobber kontinuerlig med forbedringer og har mange arenaer for innspill på våre prosesser. Blant annet har vi løpende og god kontakt med forskere og med forskningsinstitusjonene, og har møter med ledelsen både på fakultetene og ved universitetene og høyskolene årlig. Vi har også god dialog med UHR og FFA (Forskningsinstituttenes fellesarena). I tillegg sender vi hvert år ut undersøkelser til våre fageksperter, til søkere og til andre interessenter og ber om tilbakemeldinger på prosessen og for å få innspill om forbedringer. Vi ser på dialogmøtet som en ny mulighet til å kombinere innspill fra institusjonsledelse og enkeltforskere.

Powered by Labrador CMS