DDE og Bjarne Brøndbo, senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og over 6000 andre mobiliserte for fortsatt fullverdig studietilbud ved studiested Namsos ved Nord universitet tirsdag. Foto: Bjørn Tore Ness / Namdalsavisa /NTB scanpix

Venstre hilste fra statsråd Nybø: Universitetet i Namsos skal bestå

Struktur ved Nord. DDE og Bjarne Brøndbo samlet tirsdag over 6000 på festplassen i Namsos i protest mot nedlegging av studiestedet Namsos ved Nord universitet. Mye kan tyde på at kampen allerede er vunnet.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er for lengst gått distriktspolitikk i kampen om antall studiesteder ved Nord universitet.

Under dagens styremøte ved Nord universitet på Værnes satt en rekke ordførere samlet på tilhørerbenken, og møtet ble streamet ut til det ganske land.

Protester fra både regionale næringsråd, lokalpolitikere, ansattes fagforeninger og lokalbefolkningen er stor i Nordland og de nordlige delen av Trøndelag etter at konstituert rektor Hanne Solheim Hansen i forrige uke kom med sin innstilling om å avvikle to og bygge ned to, av de ni studiestedene ved universitetet, for å imøtekomme regjeringens og Kunnskapsdepartementets krav om mer forskning og høyere kvalitet ved universitetet.

Jeg har en klar beskjed fra vår statsråd – Universitetet i Namsos skal bestå og videreutvikles,

Andre Skjelstad

«Mord universitet»

Khrono har tidligere skrevet om aksjonene mot å legge ned den tidligere Høgskolen på Nesna., der flere aksjonister, med artisten Ida Maria i spissen, stoppet trafikken inn til studiestedet sist torsdag.

I dag, tirsdag var det studiested Namsos sin tur til å vise muskler. Bjarne Brøndbo og popgruppa DDE satte oppmøterektord på festplassen i Namsos da de samlet 7000 mennesker til protest mot nedskalering av studiested Namsos og flytting av sykepleieutdanningen og paramedisin til hovedcampusene Bodø og Levanger.

Lenker fast Erna

DDEs frontfigur, som selv kommer fra Namsos, har for en tid tilbake proklamert politisk overgang fra Arbeiderpartiet til Høyre, men under kveldens konsert var han ifølge Namdalsavisa klar på hva han skulle gjøre med sin statsminister, Erna Solberg da hun kommer på besøk til byen i neste uke:

— Tirsdag skal vi lenke henne fast på sykehuset, svarte Bjarne Brøndbo.

Også sjefen for selveste distriktspartiet, senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, hadde møtt opp i Namsos:

— Hvorfor jeg er her? Fordi Namsos fortsatt skal være universitetsby. Det er fullstendig uaktuelt å bygge ned et velfungerende universitet. Vi skal sammen gjøre det helt umulig å legge det ned, sa Sp-lederen, ifølge avisa.

Sp-lederen utfordrer statsministeren

– Det er helt umulig å legge ned i Namsos etter et sånt engasjement. Jeg kommer til å utfordre Erna (Solberg) dag etter dag om at hun må stoppe nedleggelsen, sa han.

Kravet fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) og Kunnskapsdepartementet overfor Nord universitet er å øke den vitenskapelige og faglige kvaliteten ved universitetet. Helt siden før fusjonen mellom Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag er de blitt truet med å miste universitetsstatusen sin.

Grunnen er blant annet at de har for få professorer og ansatte med førstekompetanse, fordi de forsker for lite, har lav søkning og lav gjennomstrømming av kandidater på flere av studieprogrammen. Ett av fire doktorgradsprogrammer er også under lupen for å se om Nord følger de aktuelle forskriftene for PhD-programmer. Minimum fire doktorgrader er kravet som Kunnskapsdepartementet setter for at høyere utdanningsinstitusjoner kan kalle seg universitet.

Skjelstad med hilsen fra Nybø

Venstrestatsråd og høyere utdannings- og forskningsminister, Iselin Nybø, har engajsert seg sterkt i saken om Nord universitet. Etter massiv kritikk fra fagforeninger og interne styremedlemmer forlenget hun i fjor høst styreperioden for det sittende styret og i januar gjorde hun som eier av universitetet det helt uvanlige å komme ubedt til styremøte ved universitetet for å snakke alvor om kvalitetsutfordringene.

Under mobiliseringen på festplassen i Namsos tirsdag var også Venstres stortingsrpresentant Ander Skjelstad, og han hadde med følgende budskap fra Iselin Nybø, ifølge Namdalsavisa, også Adresseavisen gjengir det samme:

— Engasjementet her viser en stor uenighet til innstillinga til styret og rektor ved Nord universitet. Jeg har en klar beskjed fra vår statsråd – Universitetet i Namsos skal bestå og videreutvikles, sa han.

Statsråd Nybø grep ennå en gang inn i debatten ved Nord universitet da det ved styremøtets start tirsdag morgen ble delt ut et brev til styremedlemmene fra statsråden, datert samme dag. Der ber hun styret, som skulle ha en første behandlign av rektors innstilling til endringer i studiestedsstruktur, om å ta hensyn også utover å levere utdanning og forskning av høy kvalitet.

Statsråd Iselin Nybø mener styret ved Nord må klare å ta hensyn til at universitetet skal levere sykepleiere og andre kandidater som regionene trenger, samtidig som kvaliteten ved universitetet må bli bedre.

Nyø: Nord må ha to tanker i hodet samtidig

Brevet kan leses som en oppfordring til ikke å nedskalere studiested Namsos. Hun skriver blant annet at hun legger til grunn at styret i sin behandling av antall studiesteder «særlig vurderer hvordan behovene til helseforetakene kan dekkes, og ikke forskutterer konklusjoner i pågående lokaliseringsdiskusjoner».

Khrono snakket med Iselin Nybø før hennes hilsen til de 7000 frammøtte på festplassen i Namsos ble kjent og der hennes partikollega sier at statsråden lover at Namsos skal bestå. Og overfor Khrono går hun ikke så langt.

— Hvorfor skrev du dette brevet til styret?

— Jeg så behovet for å minne Nord-ledelsen om at de må ha to tanker i hodet på en gang og rigge seg slik at universitetet på den ene siden leverer forskning og utdanning av høy kvalitet, og på den andre siden også lever kandidater som arbeidslivet og regionene trenger, sier Nybø.

Det er behov for å ta inn andre typer vurderinger enn det som står i denne rapporten, der man også ser på universitetet som en del av samfunnet og spesielt regionenes behov for arbeidskraft.

Iselin Nybø

Se brevet til styret

Hun viser til at rapporten fra rektor Hanne Solheim Hansen er skrevet på kort tid.

Nybø vil også ha andre vurderinger

— Det er behov for å ta inn andre typer vurderinger enn det som står i denne rapporten, der man også ser på universitetet som en del av samfunnet og spesielt regionenes behov for arbeidskraft, sier hun.

I brevet skriver Nybø at hun legger til grunn at styret særlig vurderer hvordan behovene til helseforetakene kan dekkes og ikke forskutterer konklusjoner i pågående lokaliseringsdiskusjoner.

— Betyr dette at du advarer mot å legge ned studietilbud i Namsos?

— Universitetet skal levere kandidater blant annet til helseforetakene. Jeg nevner ikke Namsos spesielt i brevet, men nå har jo styret vedtatt å se nærmere på hva som skal til for å kunne gi et permanent studietilbud i sykepleie i Namsos. Problemstillingen spisser seg til i Namsos, der man har en sykepleierutdanning som leverer kandidater til sykehuset, sier Nybø.

— Flere har kalt dette for en vanskelig spagat, og den er kanskje ekstra vanskelig for Nord som sliter med en del kvalitetsutfordringer?

— Det er klart at Nord har ganske store utfordringer, men jeg er også nøye på å anerkjenne i brevet mitt den jobben som rektor, de ansatte og styret gjør for at universitetet skal løfte seg, sier Nybø.

Kan kommer mer penger

— Kan det være aktuelt med ekstrabevilgninger til Nord for at universitetet skal kunne slippe å legge ned studiesteder?

— Utgangspunktet er at Nord skal klare dette innen dagens ramme, som er på 1,4 mrd, og i tillegg har universitetet 148,2 mill. kroner i avsetninger, tilsvarende 10,8 pst. av bevilgningen i 2018. Jeg har dialog med alle universitetene og høgskolene hvis de har utfordringer de vil ta opp med meg, og det gjelder Nord også, sier Nybø.

Styret ved Nord universitet vedtok tirsdag å sende rektor Hanne Solheim Hansens forslag til ny studiestedsstruktur ut på høring fram til midten av juni, og i ett av punktene ber de rektor revurdere forslaget om en nedstripping av studieaktiviteten i Namsos.

Styret vil revurdere studiested Namsos

Her her det som ble vedtatt av styret tirsdag 30.april, slik det er gjengitt på nord.no:

Styrets utdyping ut av noen punkter i utredningen ble vedtatt slik:

Styret ber om en grundig analyse av behovet for å utdanne kandidater til offentlig sektor og arbeidsliv i og for de ulike regionene. Konsekvenser som endringer i studiestedsstruktur kan få for andre deler av arbeids- og samfunnsliv, må belyses og vurderes. Studentboliger må tas med i dette.

Styret ber om et grunnlag og en konsekvensutredning for kostnader til infrastruktur (lokaler, herunder spesialrom og transport) foreslåtte endringer vil gi.

Styret viser videre til punkt 5.5 i utredningen: Fagmiljø hvor strategi og lokalisering bør utredes nærmere.

Styret ber om ytterligere analyse og vurdering på følgende punkt:

1. Hvordan kan Nord universitet utvikle et sterkere fagmiljø og utdanning innen farmasi

Farmasi er et av de fagmiljøene som i dag er lokalisert på Namsos. Styret ber om at utredningen som er foreslått i tillegg til å vurdere etablering i tilknytning til det øvrige helsevitenskapelige miljøet i Levanger eller «Blått bygg» i Bodø også utreder og vurderer forutsetningene for å utvikle et sterkere miljø enn i dag på Namsos.

Styret ber generelt om å få en grundigere analyse enn det som ligger i utredningen om hvorvidt det er mulig å få til et tettere samarbeid mellom de fagmiljøer som i dag er lokalisert på Namsos: sykepleie, vernepleie, paramedisin og farmasi, og hvilke faglige synerger det eventuelt kan ha for et sterkere tverrfaglig helsevitenskapelig miljø på Namsos, både for forskning og utdanning.

SykepleierutdanningDet er foreslått å legge til rette for distribuert utdanning i sykepleie i Namsos, som tilbys etter behov. Det er i dag 100 studieplasser i sykepleie i Namsos, der sannsynligvis en del av studentene er fra Namdalen. I den videre analysen bør det analyseres hva som skal til for eventuelt å ha et permanent tilbud innen sykepleieutdanning i Namsos.

Styret ber om at disse analysene og vurderingene foreligger til styremøtet 26. juni.

En generell analyse av forholdet mellom antallet studieplasser totalt og på hvert studiested bør senere inngå som et grunnlag for vedtak om studieporteføljen.

2. Hvordan kan Nord universitet utvikle et sterkere fagmiljø og utdanning innen økonomifagene i Trøndelag?

Styret ber om at rektor lager et mandat og en tidsplan for utredning av lokalisering av økonomifagmiljøet i Trøndelag til møtet den 26. juni. Mandatet bør inkludere en vurdering av hvordan økonomifaget kan videreutvikles for å være mest mulig relevant for vår profil og våre strategier ved et tverrfaglige samarbeide om bioøkonomi på Steinkjer, sammen med ledelsesfagene på Levanger eller som økonomiutdanning på Stjørdal. Om mulig, bør utredningen også vurdere økonomifagenes relevans for profesjonsfagene.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS