Iselin Nybø samlet landets studentledere i regjeringens representasjonsbilig til det første toppmøtet med studenter. Foto: Siri Øverland Eriksen

Toppmøte for studenter: 15.282 underskrifter ikke på dagsorden

Studentmøte. Studentledere fra hele Norge møtte statsråd Iselin Nybø på toppmøte tirsdag 6. november. En omstridt stipendomlegging sto ikke på dagsorden.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

For første gang ble landets studentledere invitert til toppmøte med statsråden og ledelsen i Kunnskapsdepartementet. På dagsorden sto utveksling, den reviderte langtidsplanen og mer nærhet til arbeidslivet. 15.282 underskrifter mot stipendomlegging, som var status for studentenes underskriftskampanje tirsdag ettermiddag, sto ikke på dagsorden.

Studentledere fra nær sagt alle private og offentlige institusjoner møtte statsråd Iselin Nybø i regjeringens representasjonsbolig.

— I en travel hverdag blir det sjelden tid til å gå i dybden på saker. Jeg er veldig glad for at så mange studentledere har takket ja til å være med i dag, og det er spennende at vi nå får anledning til å gå i dybden på noen saker, og utforske viktige veivalg på noen utvalgte områder, sa Nybø da hun åpnet toppmøtet.

Det er dere som kjenner studenthverdagen, og vet best hva som skal til for at vi skal nå de målene vi har satt oss.

Iselin Nybø

For et par uker siden var landets rektorer samlet samme sted, men denne gangen var det studentledere fra nord til sør som var på plass.

— Det er dere som kjenner studenthverdagen, og vet best hva som skal til for at vi skal nå de målene vi har satt oss, fortsatte Nybø.

Hun trakk fram at dagens tre viktigste temaer var utveksling, arbeidslivsrelevans og langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Vil ha innspill for å få til mer utveksling

Nybø sa i sin innledning at regjeringen på sikt ønsker at halvparten av studentene drar på utveksling i løpet av studietiden.

— I dag er tallet bare 16 prosent. Studentene oppgir ulike årsaker til at de ikke reiser ut. Én er at man ikke vil forlate kjærester og venner, en annen årsak handler om at det blir for dyrt og en tredje er at man rett og slett ikke er motivert, trakk Nybø fram.

Mange kjente studentledere på toppmøte. Jone Trovåg er internajsonal leder i Norsk studentorganisasjon. (NSO). Foto: Siri Øverland Eriksen

Hun la til at mange også oppgir at de får lite og dårlig informasjon fra lærestedet sitt om mulighetene, og at lærestedene selv har lite faglig informasjon å gi studenter som ønsker å reise ut.

Samtidig som Nybø mener at ting kan gjøres for å bedre rammene rundt studentene slik at de reiser ut, trakk hun også fram at det til sjuende og sist handler om at studentene også må tørre å ta valget.

— Hvordan kan studentene motivere hverandre seg, spurte hun studentlederne.

— Studenter må bli mer relevante for arbeidslivet

Samme dag som toppmøtet varslet også Nybø og departementet at de ønsker å lage en stortingsmelding i tillegg til den som skal komme om mobilitet og utveksling. Den nye meldingen skal handle om arbeidslivsrelevans.

— Studentene våre skal tilegne seg forskningsbasert og praksisrelevant kompetanse, slik at de er godt skodd for et framtidig arbeidsliv. Derfor må høyere utdanning og arbeidslivet involvere seg mer med hverandre. Altfor mange studenter mangler en klar oppfatning om hva kompetansen deres kan brukes til når de er ferdige med å studere, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V), i en pressemelding fra departementet.

— Vi må få til et bedre samspill mellom studentene og arbeidslivet. Dette har også OECD tatt opp. De gir mye ros til norsk høyere utdanning, men trekker samtidig fram at arbeidslivsrelevansen må bli bedre, påpekte Nybø overfor landets studentledere.

Studenttoppmøte med Iselin Nybø. Foto: Siri Øverland Eriksen

Og hun fortsatte:

— Dette henger samtidig litt sammen med det første temaet jeg var innom, nemlig mobilitet og utveksling. Utveksling og praksis må bli en naturlig del av studieløpet og målet er jo at læringsutbyttet for studentene skal øke.

Til Khrono utdyper Nybø ytterligere:

— Vi vet jo at studentene ønsker seg mer praksis. Næringslivet ønsker å komme tettere på universiteter og høgskoler og omvendt. Dette er altså noe alle parter vil, og det er jo en godt utgangspunkt for at vi skal klare å gjøre noe med dette.

Over 15.200 har skrevet under stipendopprop

Det siste temaet på dagsorden for toppmøtet mellom Nybø og studentene var langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

— I dag møter du mange studentledere som sammen har skrevet under et opprop mot deg. De ønsker ikke stipendomleggingene velkommen. Hva skal du si til dem?

Etter innledningen fra Iselin Nybø var det tid for gruppedebatter. Sentrale topper og saksbehandlere fra departementet var også tilstede. Foto: Siri Øverland Eriksen

— Stipendomleggingen er ikke tema for dagens møte. Det er departementet som har foreslått det, men den saken ligger nå hos Stortinget, sier Nybø til Khrono.

Underskriftskampanjen studentene har igangsatt mot stipendomleggingen hadde tirsdag ettermiddag 15.282 underskrifter.

Saken handler om at regjeringen foreslår å endre ordningen for å få stipend i Lånekassen. I dag gis alt som lån, men inntil 40 prosent blir omgjort til stipend etter hvert som studentene får studiepoeng ved å stå på eksamen.

Regjeringen vil nå at 15 prosent av stipendandelen skal gis etter fullført grad. Norsk studentorganisasjon (NSO) mener forslaget bør avvises og håper også stortingsflertallet er uenige med regjeringen. Studentene mener at dette ikke vil løse årsakene til at studenter faller fra og er bekymret for konsekvensene.

Departementet har skissert at de vil spare 250 millioner kroner på en slik ordning.

Samtlige studentorganisasjoner og demokratier har reagert på forslaget.

Les også:

Tror på gode ideer til bedre kvalitet

Nybø trekker fram at det som blir spennende for henne er å høre studentenes synspunkter på tiltak for bedre kvalitet i utdanningen.

— Vi har satt av 250 millioner de neste fire årene til økt kvalitet. Jeg vil tippe at det finnes mange gode forslag blant disse studentlederne til hvordan disse millionene kan brukes best mulig. Jeg gleder meg til å høre deres forslag, sier Nybø.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS