— Å komme trekkende med en opptil flere år gammel «forgåelse» nå, som brekkstang for å nekte godkjenning, oser av vikarierende argumentasjon, sier Jens Petter Berg. Foto: Tove Lie

Håper Islam Net anker avslag

Dr.juris Jens Petter Berg håper Islam Net Student klager på avslaget på søknad om å bli studentforening.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Førsteamanuensis dr. juris Jens Petter Berg på Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag, er skuffet over det avslaget som Islam Net nå har fått. Berg har tidligere oppfordret høgskoleledelsen til å føre videre praksisen fra forrige rektor, Sissel Østberg, med å skille mellom mannen og ballen i behandlingen av Islam Net.

— Istedenfor å innskjerpe at Islam Net Student på sine åpne møter på HiOA ikke får lov å plassere kvinner og menn på atskilte, anviste plasser, straffes organisasjonen med permanent utestenging fordi dette har skjedd tidligere. En slik avgjørelse bryter med det velkjente forholdsmessighetsprinsippet i forvaltningsretten, påpeker Berg.

— En straff eller annen sanksjon må stå i rimelig forhold til forgåelsen. Det hadde vært helt på sin plass å varsle Islam Net Student om at slik atskillelse av kvinner og menn på åpne møter i framtida, ville bli møtte med utestenging for et antall måneder, eller for eksempel ett semester utestenging. Men å komme trekkende med en opptil flere år gammel «forgåelse» nå som brekkstang for å nekte godkjenning, oser av vikarierende argumentasjon, sier Berg.

— Høgskoleledelsen bør gå en ny runde om grensene mellom organisasjons- og ytringsfrihet og vern mot diskriminering og så videre, i konkrete saker. Dette er ikke enkelt, men jeg har – forgjeves – forsøkt å fore dem med faglige momenter, sier han.

— Jeg håper at Islam Net Student tar saken som klagesak til styret, og at rektoratet har en bedre evne til å skille snørr og barter enn det administrasjonen har utvist, sier Berg. 

Studentene enig i avslag

Leder av Studentparlamentet Tuva Aune Wettland forklarer:

— Jeg syns det er riktig at Islam Nets søknad om å opprette studentforening på HiOA får avslag når det er de generelle retningslinjene og kriteriene de ikke oppfyller. Disse reglene ble innført for å sikre lik behandling av alle som søker om å opprette studentforening, og de må også gjelde for Islam Net, sier Wettland.

— Jeg stiller meg kritisk til hvorfor ledelsen har brukt så mye tid på å behandle søknaden, da det kom klart fram fra søknadsteksten at de ikke oppfyller kravene om antall studenter tilknyttet foreningen. Dette er et av de første kriteriene i de nye retningslinjene, og burde være en god nok grunn for en hurtigere behandling. Når ledelsen imidlertid bruker masse tid på behandlingen skaper dette unødvendig mye spekulasjoner rundt en sak som i utgangspunktet er veldig enkel, mener Wettland.

Studentprest håper på andre

Studentprest Valborg Orset Stene synes det er beklagelig at Islam Net ikke har sendt inn en søknad som oppfyller kriteriene for å være studentforening.

— Kanskje dette vil føre til at andre muslimske studentforeninger vil søke om å bli studentforening ved HiOA. Det vil jeg håpe, sier Orset Stene. 

— HiOA er tjent med å ha et mangfoldig studentforeningsmiljø, som også innbefatter tros- og livssynsforeninger, sier studentpresten ved HiOA.

Tilstrekkelig, mener Gule

— Den formelle begrunnelsen synes holdbar. Dersom Islam Net ikke fyller kravene til studentorganisasjoner, for eksempel med hensyn til reell uavhengighet vis-a-vis moderorganisasjonen, mangelfull registrering eller uriktig henvisning til informasjon i Brønnøysundregistrene, ikke fungerende styre, og/eller for få medlemmer ved HiOA, er dette tilstrekkelig til å avvise godkjenningen, sier Lars Gule.

Men som Berg, synes også Gule at det er underlig at høgskolen forholder seg til Islam Nets tidligere praksis med kjønnssegregerte åpne møter.

— Hva Islam Net gjør på lukkede møter - kjønnssegregerer, uttaler seg mot homofil o.l. - kan altså ikke være HiOAs anliggende. Som det blir sagt,  har dette med trosutøvelse og trosforståelse å gjøre. Da må man ta på alvor Islam Net Students varsel om at de ikke har tenkt å kjønnssegregere sine åpne aktiviteter ved HiOA, sier Gule.

Han mener også at om Islam Net - altså moderorganisasjonen - forbeholder seg retten til kjønnssegregering i andre sammenhenger, ved for eksempel å returnere 100.000 til Mangfoldsdirektoratet,  ikke kan ha noen relevans for godkjenning av Islam Net Student. HiOA opphever skillet mellom Islam Net og Islam Net Student, mener Gule.

Innsnevrende tolkning

— HiOA må nettopp, i tråd med sine egne regler, vurdere Islam Net Student, og slett ikke Islam Net sin virksomhet. Ved å gjøre det, har man understreket at det ikke er de formelle grunnene som veier mest, men nettopp Islam Nets verdier og holdninger. Dermed har HiOA, som Universitetet i Oslo, valgt å tolke sine verdigrunnlag og reglementer på en innsnevrende måte - i strid med mangeårig praksis og presedens, forstetter Gule.

— Man kan også spørre om ikke HiOA heller burde hjelpe studentforeninger som har problemer med de formelle kravene til å få orden på dette, heller enn bare å avslå en søknad. Om det så skulle vise seg at en forening ikke klarer å følge HiOAs reglement og anvisninger, har man selvsagt en mulighet til å tilbakekalle en godkjenning på et senere tidspunkt, sier Lars Gule.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS