— Vern om ytringsfriheten står, og skal stå sterkt på HiOA. Denne saken handler ikke om ytringsfrihet, det er utelukkende administrative vurderinger som er gjort, sier administrerende direktør ved HiOA, Ann Elisabeth Wedø. Foto: Sonja Balci/HiOA

Islam Net blir ikke godkjent

Islam Net har i dag fått avslag på søknaden sin, og blir ikke godkjent som studentforening ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Beslutningen om å avslå Islam Nets søknad om å bli studentforening ble tatt av høgskolens ledelse i går.  Argumentene for å si nei er rent formelle: De oppfyller ikke kriteriene for å være studentforening ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) verken når det gjelder krav til selvstendighet, styresammensetning og medlemskrav eller formål og virksomhet, heter det i avslagsbrevet som ble sendt fra skolen til Islam Net i dag.

— Vurderingen av Islam Nets søknad er utelukkende gjort opp mot de fastsatte kriterier for registrering av studentforeninger, sier administrerende direktør Ann Elisabeth Wedø, ved HiOA. Høgskolen har ifølge Wedø ikke gjort noen vurderinger av organisasjonens holdninger og meninger. I brevet argumenteres det likevel med at Islam Net på flere tidligere møter i høgskolens lokaler skal ha praktisert kjønnsdiskriminering/kjønnssegregering. «Som offentlig utdanningsinstitusjon kan høgskolen ikke innvilge en søknad fra en forening som praktiserer kjønnssegregering på sine arrangementer i høgskolens lokaler», skriver høgskolen i brevet som er signert studiedirektør Marianne Brattland.

Omfattende sjekk av foreningen

Høgskoleledelsen har brukt vel fire uker på behandlingen av søknaden og har gått grundig til verks. De har sjekket foreningens vedtekter som er gjengitt i søknaden opp mot vedtektene til moderorganisasjonen Islam Net blant annet, og stiller spørsmål ved om hvilke vedtekter som egentlig gjelder, og om hvor selvstendig enhet studentforeningen er.

I søknaden kaller foreningen seg for Islam Net HiOA, men ifølge organisasjonsnummeret de har oppgitt tilhører dette «Det islamske nettverk for studenter i Oslo», med forretningsadresse Høgskolen i Oslo. Denne foreningen ble ifølge Brønnøysundregisteret stiftet 3. september 2010 og registrert som forening i enhetsregisteret 8. februar 2011.

Vi har ikke vurdert Islam Nets holdninger og meninger.

Ann Elisabeth Wedø

Ifølge Brønnøysundregisteret har foreningen to styremedlemmer, men ingen av disse to er registrert som studenter ved høgskolen, slik de nye retningslinjene krever.

Foreningens formål eller virksomhet må ikke være i strid med lov om universiteter og høgskoler, diskrimineringsloven eller annen norsk lov, eller andre bestemmelser fastsatt av departementet eller høgskolen, heter det i de nye retningslinjene. I tillegg heter det at foreningen heller ikke må formidle informasjon eller reklamere for virksomhet som er i strid med nevnte bestemmelser.

I strid med retningslinjene

Høgskoleledelsen har vurdert saken dit hen at Islam Nets formål og virksomhet strider mot retningslinjene blant annet på grunn av deres praksis med kjønnsdiskriminering, hvor kvinner og menn er pålagt å sitte adskilt på møtene de holder bl.a.

HiOA viser også til at Islam Net høsten 2012 returnerte en bevilgning på 100.000 kroner gitt av Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet, med den begrunnelse at en ikke kunne tilfredsstille vilkårene for tildeling av midlene; nemlig at deltakerne fritt skulle velge hvor i lokalet de ville sitte uavhengig av kjønn.

Høgskolen i Oslo og Akershus har hatt bønnerom for muslimer i seks år, der det også er blitt lagt til rette for separate bønnerom for gutter og jenter.

— Hvis det er slik at skolen ikke kan godta kjønnsdiskriminerende praksis, vil også denne typen bønnerom nå bli avviklet?

— Vi skal undersøke denne saken nærmere. Men at muslimske menn og kvinner ber hver for seg har med deres religionsutøvelse å gjøre. Å pålegge felles bønn ville være det samme som ikke å tillate religiøs praktisering. Det er en helt annen debatt.

Debatt og ytringsfrihet

— Ytringsfrihet har vært et sentralt tema i debatten om Islam Net, men ved å gjøre vedtaket rent administrativt og formelt håper dere å unngå debatten om ytringsfrihet?

— Vern om ytringsfriheten står, og skal stå sterkt på HiOA. Denne saken handler ikke om ytringsfrihet, det er utelukkende administrative vurderinger som er gjort. Vi har ikke vurdert Islam Nets holdninger og meninger, sier administrerende direktør Wedø.

— Medlemmer i Islam Net har bedt om at dere skulle ta kontakt med foreningen før dere gjorde det endelige vedtaket om søknaden. Har dere vært i kontakt med Islam Net under behandlingen?

— Nei, vi har ikke vært i kontakt med organisasjonen, men vi har gjort grundige undersøkelser, sier hun.

Innsyn i universitetets saksbehandling

— Har dere søkt råd hos noen for å få hjelp til vurderingene?

— Vi har fått innsyn i Universitetet i Oslos dokumenter fra den gang de behandlet en tilsvarende søknad og avslo den, svarer hun.

Universitetet la blant annet vekt på foreningens kjønnsdiskriminering og holdningene deres til homofile. I HiOAs avslagsbrev blir det også lagt vekt på at statsråd Kristin Halvorsen i februar i år peker på at universiteter og høgskoler har et ansvar for å legge til rette for at studenter og ansatte kan delta i samfunnsdebatten, og ivareta ytringsfriheten uten at det forekommer ulovlige hatefulle ytringer.

— Betyr dette at dere regner med at det vil komme hatefulle ytringer på eventuelle møter som Islam Net holder i skolens lokaler?

— Spørsmålet om kjønnssegrering og hatefulle ytringer omhandler kriteriet om at foreningens formål eller virksomhet ikke må være lovstridig eller i forhold til øvrige bestemmelser. Foreningen må heller ikke formidle informasjon eller reklamere for virksomhet som er i strid med nevnte bestemmelser. Vi har ingen erfaring med at det har forekommet hatefulle ytringer under Islam Nets arrangement her på HiOA, sier Wedø.

 — Har det vært vanskelige vurderinger i behandling av søknaden?

— Det har ikke vært vanskelig når det gjelder de formelle kriteriene.

— Hva er det som har vært vanskelig da?

— Langvarig medieoppmerksomhet har gjort at det har vært vanskelige avveininger.  Det er også derfor vi har brukt god tid i behandling av søknaden, sier Wedø.

— Og de 25 andre studentforeningene som har fått ja på sine søknader er undersøkt like grundig, slik at dere er sikre på at de også oppfyller alle formelle kriterier?

— Det må du spørre Samskipnaden i Oslo om, det er de som har foretatt disse vurderingene. Men hvis noen mener at det er foreninger som er blitt godkjent som ikke burde være det, så vil jeg be de om å ta kontakt så skal vi undersøke det, sier Wedø.

Tre ukers klagefrist

Islam Net har en tre ukers frist på å anke avslaget på søknaden til høgskolestyret. Neste styremøte er 16.juni, men mest sannsynlig vil en eventuell anke bli behandlet i styremøtet i begynnelsen av september.

Søknaden fra Grunderforeningen Start, som heller ikke har fått sin søknad godkjent, er fortsatt under behandling. Foreningen selv forteller til Khrono at de kommer til å legge ned seg selv, og at søknaden dermed kommer til å bli trukket.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS