Debatt Vebjørn Arff og Jon Gunnes

Ja til felles nordisk opptakssystem

Det er på høy tid at det gjøres lettere å studere i våre nordiske naboland.

Jon Gunnes, stortingskandidat for Venstre, og Vebjørn Arff, leder i Trondheim Liberale Studenter, mener at dagens opptakssystem hemmer forskningsutveksling og studentflyt mellom landene i Norden.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Nordisk samarbeid har i lang tid vært et etablert mål blant de nordiske landene, og det var for eksempel etablert en felles arbeidsmarkedsregion og passunion mellom Norge, Sverige og Danmark lenge før Schengen-området og det europeiske arbeidsmarkedet i det hele var påtenkt. Slikt nordisk samarbeid strekker seg således langt tilbake, og med tanke på de suksessene dette samarbeidet har oppnådd hittil, ses det ingen grunn til å stoppe nå. En naturlig forlenging av passunion og arbeidsmarkedssamarbeidet, er etableringen av et felles opptakssystem for nordiske universiteter og høyskoler.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Et felles opptakssystem for nordiske universiteter vil kunne bidra positivt til regionen på flere ulike måter, blant annet gjennom dets bidrag til den økte integreringen som vil følge naturlig av dette. Systemet vil kunne bidra til å øke forståelsen rundt de kulturelle likhetene og forskjellene som befinner seg mellom landene våre, og vil i praksis fungere som en naturlig forlenging av det allerede etablerte felles arbeidsmarkedet i det vi også får et felles utdanningsmarked rettet opp mot dette.

En annen positiv effekt av en slik ordning er dets bidrag til vedlikeholdelsen av de skandinaviske språkene. Den dag i dag publiseres nesten all vitenskap som kommer fra Norge på engelsk, og det er naturlig å tenke at situasjonen er tilsvarende i de andre nordiske landene. Etableringen av et felles opptakssystem vil, gjennom utveksling av studenter mellom landene, kunne bidra til økt eksponering av nordisk forskning innenfor Norden, og vil i praksis kunne gjøre de skandinaviske språkene til reelle alternativ som forskningsspråk igjen. Dette igjen vil kunne bidra til å øke betydningen av nordisk forskning i det den bidrar til økt vitenskapsdeling og flyt over de nordiske landegrensene.

Det er derimot altfor vanskelig å få til slik forskningsutveksling og studentflyt med dagens system, og derfor mener vi i Venstre at det er på høy tid at det gjøres lettere å studere i våre nordiske naboland, og at det skal innføres et felles opptakssystem for universitet- og høyskoler i hele Norden.

Powered by Labrador CMS