Ytringsfrihet

— Jeg hører hva de sier, men jeg leste saken annerledes

Rektor Anne Borg sier hennes intensjon var å legge til rette for mer debatt, ikke mindre. — Leserinnlegget vitner om en manglende forståelse for både hva et universitet er og hva frie forskere er, sier Anine Kierulf.

Rektor Anne Borg på talerstolen under NTNUs styremøte 6. mars 2023
NTNU-rektor Anne Borg sier intensjonen bak leserinnlegget var å skape en god faglig debatt.
Publisert Oppdatert

Det har stormet rundt NTNU etter at rektor Anne Borg i et leserinnlegg i Dagens Næringsliv gikk ut og kritiserte måten to NTNU-ansatte hadde omtalt en rapport om kjernekraft på i samme avis.

Førsteamanuensis Jonas Kristiansen Nøland og postdoktor Martin Nødland Hjelmeland omtalte i avisen rapporten både som et bestillingsverk og som «partsinnlegg og påvirkning kjøpt og betalt av Fornybar Norge» da den ble lansert.

— Da jeg leste artikkelen leste jeg den som at den ordbruken kunne oppfattes som NTNUs syn på saken, svarer NTNU-rektoren på spørsmål fra Khrono om hvorfor hun forfattet leserinnlegget.

— I tillegg traff den en tematikk som jeg som rektor er veldig opptatt av, bærekraftig omstilling. Det er en opphetet debatt om den omstillingen av energikilder som er helt essensiell for en bærekraftig grønn omstilling. Det trigget meg. Jeg er opptatt av at vi får en god faglig debatt om temaet, sier Borg.

Kierulf: — Manglende forståelse for hva et universitet er

— Det hun skriver i det leserinnlegget vitner om en manglende forståelse for både hva et universitet er og hva frie forskere er. Og det er jo litt synd når man er rektor ved landets største universitet, sier Anine Kierulf.

Hun ledet utvalget som i fjor kom med den offentlige utredningen som akademisk ytringsfrihet, en utredning Borg siterte i sitt leserinnlegg.

Kierulf har lest både de to forskernes kritikk av Rystad-rapporten, og NTNU-rektorens kritikk av forskernes kritikk. Førstnevnte reagerte hun ikke på. Sistnevnte derimot.

— Hun har jo ytringsfrihet hun også, men rent prinsipielt er dette en type ytringer som kan føre til selvsensur hos ansatte når det kommer fra sjefen. Når det er sagt tror jeg kanskje utfallet her blir det motsatte.

Kierulf sier hun forstår hva Borg forsøkte å si, at argumenter er bedre enn karakteristikker, men at det ikke hjelper.

— Det er et fravær av refleksjon over hvilken rolle hun uttaler seg i. Hadde hun uttalt seg som en akademisk kollega som sier noe generelt om hvordan det akademiske ordskiftet bør foregå, så hadde det vært greit. Men hun gjør det motsatte. Hun understreker at hun uttaler seg som rektor, og med det både som sjef for institusjonen og som arbeidsgiveren deres.

Kierulf mener det er åpenbart at de to forskerne uttaler seg på vegne av seg selv, og ikke institusjonen.

– Det er jo det som ligger i den individuelle akademiske friheten. Uansett om man liker eller misliker det forskere sier, er ikke dette noe universitetene som institusjoner kan "stå for". Det er greit at universitetene tar æren når forskere gjør noe populært, men det er verken deres fortjeneste eller ansvar.

– Det er rett og slett en manglende innsikt i forholdet mellom enkeltforskere og institusjon her. Jeg ser hun viser til vårt utvalg, og takker for det, men jeg vil kanskje anbefale henne å lese litt mer i rapporten. Alt jeg understreker her, fremgår der.

Fikk kritikk

Og Kierulf er ikke den eneste som reagerer på at lederen av Norges største universitet irettesetter sine ansatte offentlig for ordbruk.

I leserinnlegget skrev Borg at de to forskerne kommer med karakteristikker hun som rektor vil ta sterkt avstand på, og at den retorikken og diskusjonsformen de to brukte ikke var noe hun som NTNU-rektor kunne stå inne for.

Rødt-politiker Sofie Marhaug skriver i et debattinnlegg i Khrono at ledere skal være forsiktig med å sette grenser for ansattes politiske ytringer. 

NTNU-professor, og styremedlem, Aksel Tjora, skriver i Universitetsavisa at det er det er åpenbart at det er de to forskerne som kritiserer rapporten, og ikke verken rektor eller NTNU som institusjon.

«At enkelte eksterne aktører (som NHO-direktør Anniken Hauglie) tror NTNU er en enhetlig «forfattende» (redigerende) aktør er vi vant til, men det kan vi og rektor overse som en vanlig ekstern feiloppfatning av våre ansattes autonomi.» skriver han.

Borg: — Hører hva de sier, men jeg leste saken annerledes

— Hva tenker du om den kritikken som har kommet?

— Jeg hører hva de sier, men jeg leste saken annerledes, og det får jeg stå for. Jeg noterer meg kritikken rett og slett. Så håper jeg at jeg fikk fram mitt poeng, som var å oppfordre til en kunnskapsbasert debatt om et viktig tema. Jeg ønsker at våre forskere skal delta i den debatten med sin fagekspertise.

— Kan det ikke føre til at færre deltar i debatten når en ser kolleger få offentlig refs av sjefen for ha valgt «feil» ord?

— Da må jeg bare berolige, det er ingen som kommer til å få offentlig refs. Nå valgte jeg å skrive et innlegg i akkurat dette tilfellet, og om de samme forskerne, eller andre, fortsetter å være like skarpe i debatten, så får de bare være det. Jeg har sagt hva jeg oppfordrer til, og det blir med det, sier Borg.

— Så registrerer jeg at noen mener det jeg skrev kan virke hemmende på debatten, men min intensjon var tvert imot at vi skal en god faglig debatt.

Powered by Labrador CMS