koronakurs

Jobber på spreng for å få til kurs for permitterte og ledige

Seks universiteter jobber på spreng for å gi økt kompetanse til permitterte. Frist for gjennomføring er 1. september.

— Vi jobber med å oppskalere kurs som går i juniblokk og augustblokk, sier NMBU-rektor Sjur Baardsen som gjerne tar imot permitterte og arbeidsledige for kompetanseheving
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Seks universiteter har fått tilsagn på til sammen 20 millioner kroner for å tilby kompetanseheving til permitterte og arbeidsledige denne våren og sommeren. Men det er knapp til til gjennomføring. P.t. er fristen 1.september.Ved NMBU tar de sommeren til hjelp.

Fakta

Seks universiteter skal hjelpe permitterte

  • Universitetet i Sørøst-Norge (USN), UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Agder (UiA), NMBU, NTNU og Universitetet i Stavanger (UiS) får til sammen 20 millioner kroner for å tilby kompetanseheving til permitterte og arbeidsledige denne våren.
  • De ekstraordinære midlene er fordelt på grunnlag av en kartlegging utført av Diku og Kompetanse Norge i april. Her svarte universiteter og høgskoler på hvilke muligheter de har for å utvide og øke kapasiteten i allerede eksisterende utdanningstilbud.

Slik skal pengene fordeles:

  • Universitetet i Sørøst-Norge, 3,5 millioner
  • UiT Norges arktiske universitet, 3,5 millioner
  • Universitetet i Agder, 3,5 millioner
  • NMBU, 3,5 millioner
  • NTNU, 3 millioner
  • Universitetet i Stavanger, 3 millioner

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Universitetet i Sørøst-Norge (USN), UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Agder (UiA), NMBU, NTNU og Universitetet i Stavanger (UiS) jobber nå på spreng for å lage kurs og opplegg, som både kan gi studiepoeng, og som er avsluttet innen 1. september.

Det er så lenge permitterte og arbeidsledige foreløpig får lov til å kombinere studier og dagpenger.

De seks universitetene er valgt ut fordi de meldte inn flest tilbud innen relevante fag som kan komme raskt i gang, står det i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

NMBU: — Vi er organisert litt annerledes

På NMBU forteller de at de har en annen semesterinndeling enn de andre universitetene. Studieåret på NMBU er delt inn i fem semestre: augustblokk, høstparallell, januarblokk, vårparallell, juniblokk.

— Vi jobber med å oppskalere kurs som går i juniblokk og augustblokk. Dette er hovedsakelig 5-studiepoengskurs som gjennomføres som intensivkurs i løpet av en måned. Tilbudene legges ut ettersom vi får en avklaring på våre hjemmesider, forteller NMBU i en epost til Khrono.

— Vi er svært glade for at NMBU kan tilby en rekke kurs for de permitterte og at vi har fått støtte til å gjennomføre dette, sier rektor Sjur Baardsen.

Han legger til:

— Takket være vår spesielle semesterstruktur med korte undervisningsblokker i juni og august, kan vi raskt tilby nettbaserte intensivkurs i en rekke relevante fag. Våre undervisere og vårt senter for etter- og videreutdanning har på kort varsel kastet seg rundt for å få dette til og slik svare på utfordringen vi fikk fra Kunnskapsdepartementet.»

— Viktig med kombinasjon dagpenger og studier

Kjetil Lein, visepresident i Nito (Norges ingeniør og teknologiorganisasjon), synes det er bra at universiteter og høgskoler er raske til å få tilbud på beina.

Kjetil Lein, Nito.

— Vi håper de klarer å få på plass relevante studier til ingeniører og teknologer allerede i juni. Erfaringen fra oljekrisa for noen år tilbake er at mange trenger mer formell utdanning for å stå sterkere i arbeidslivet. Derfor har det vært viktig for NITO og ingeniørene at det er mulig å kombinere dagpenger/permittering og utdanning som gir studiepoeng. Dette har vi jobba for lenge, understreker Lein, i en epost til Khrono.

Han sier også at Nito er glad for at regjeringen midlertidig har åpnet for dette, men Lein mener det er viktig at det endres til å gjelde ut 2020, ikke bare fram til 1. september.

— Nå er de midlertidige permitteringsreglene forlenget, da bør dette følge etter. De som er ledige eller permitterte må få mulighet til å bruke tida fornuftig, og det behovet vil også være til stede utover høsten. Vi er redde for økt ledighet og permitteringer på litt lengre sikt, som følge av pandemien og den vanskelige situasjonen som er i oljesektoren og tilhørende leverandørindustri, understreker Lein.

UiA: Har allerede annonsert mulige kurs

Allerede i begynnelsen av april hadde Universitetet i Agder identifisert mulige kurs.

Les også: Har 30 korte koronakurs på gang

Regjeringen har bevilget 190 millioner som skal brukes på å ruste folk bedre for arbeidslivet etter at koronakrisen er over. 20 av disse millionene er satt av for at universiteter og høgskoler kan gi plass til flere på eksisterende utdanninger, mens 50 millioner er satt av til nettbaserte kompetansehevingstilbud som kan tilbys folk som har mistet jobben på grunn av koronakrisen.

Geir Torstveit, seniorrådgiver på UiA, skriver i en sms til Khrono at med frist for avvikling av kurs satt til 1. september er det knapt med tid både for de som skal undervise og for de som skal delta på kursene.

— Fakultetene går derfor nå gjennom listen av tidligere innmeldte kurs med tanke på den nye tidsfristen 1. september. Vi har allerede mottatt tilbakemeldinger om at UiA vil kunne tilby flere kurs som kan gjennomføres innen denne datoen. Den endelige listen vil vi ha klar i løpet av neste uke, skriver Torstveit.

NTNU: — Hadde vært bra med utvidede muligheter

Ragna Ann Berge er seksjonssjef for Seksjon for etter- og videreutdanning på NTNU.

Hun forteller at fagmiljøene er godt i gang med å planlegge og se hva de kan få til innenfor de snaue tidsfristene man har. I likhet med de andre universitetene er det dermed ikke helt klart hva NTNU kommer til å tilby ennå.

Hun legger til at de på NTNU også hadde ønsket seg at de permitterte kunne studere og motta dagpenger utover datoen 1. september.

— Det ser ut til å bli ulike typer tilbud vi kommer med, alt tilgjengelig digitalt. Etterutdanning (korte kurs uten studiepoeng), videreutdanning som blir gjennomført på kort tid og innen fristen, og tilbud som kommer til å gå ut over fristen 1. september, men er nettbaserte og tilrettelagt for at folk kan være i jobb, forteller Berge til Khrono.

Hun sier også at det er en jobb å gjøre for å få avklaringer, blant annet med Nav, med tanke på de tilbudene som varer utover 1. september.

— Er det den enkelte eller universitetet som skal avklare om vedkommende kan ta kurs og motta dagpenger, trekker Berge fram, som en viktig problemstilling.

Utvidet frist fra 1. til 5. juni

Opprinnelig hadde universitetene frist til 1. juni med å melde inn kurs til Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitet i utdanningen), men denne fristen er nå utvidet til 5. juni.

Astrid Eggen, prorektor for utdanning på Universitetet i Stavanger (UiS) forteller i en sms at hennes universitet skal svare Diku innen 5. juni.

Halvor Austenå, viserektor for utdanning og studiekvalitet på Universitetet i Sørøst-Norge (USN), sier at de også jobber med kursetablering. Han trekker fram at det er en liten utfordring at noen av midlene de sannsynligvis får ikke blir avklart før Stortinget har behandlet revidert nasjonalbudsjett. For USNs del handler det om 1,5 millioner kroner, i tillegg til de 3,5 millioner de har fått av potten på 20 millioner.

— Vi mener vi skal få på plass både gode og relevante kurs innen teknologi, økonomi-administrasjon og kanskje reiseliv og kultur, sier Austenå til Khrono, og legger til at det kan bli en skikkelig økt med sommerjobbing for flere for at de skal få dette til.

Tekna og NHO: — Perioden må utvides

Både Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna, og Mari Sundli Tveit, som er områdedirektør for politikk i NHO, har begge uttalt til Khrono at de mener perioden med mulighet for å kombinere dagpenger og studier bør forlenges.

— Det er veldig bra at regjeringen nå har sluppet opp og lar de som har mistet jobben eller er permitterte og mottar dagpenger, samtidig får lov til å studere i den spesielle situasjonen vi nå er i, sa Randeberg og Tveit til Khrono i forrige uke.

De la til:

— Men det er altså altfor kortsiktig å si at dette bare skal vare fram til 1. september. De fleste studier og kurs på universiteter og høgskoler starter ikke før til høsten, så for den aktuelle gruppen må disse mulighetene utvides i hvert fall fram til jul.

Les også: Krever at muligheten for å kombinere dagpenger og studier blir forlenget

Powered by Labrador CMS