Kunnskapsdepartementet

Jobbet 347 uker overtid

Ansatte i Kunnskapsdepartementet jobbet 2000 timer mer overtid i 2020 enn året før.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) er ´´en av to statsråder som leder Kunnskapsdepartementet. Hans ansatte har jobbet vesentlig flere overtidstimer i 2020.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ansatte i Kunnskapsdepartementet (KD) har lagt bak seg et travelt år. Nedstengingen i mars førte til helt nye utfordringer for departementet som har ansvaret for alt fra barnehager til høyere utdanning, forskning og integrering.

Den helt ferske kunnskapsministeren Guri Melby (V) møtte opp på pressekonferanse etter pressekonferanse for å fortelle om nedstengte barnehager og skoler. Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) forklarte hvordan regjeringen skulle hjelpe universiteter og høgskoler med brådigitaliseringen som måtte til for å holde hjulene i gang — samtidig som han fungerte som arbeids- og sosialminister.

Det dramatiske året som er tilbakelagt vises også igjen når KD, etter ønske fra Khrono, har sett på overtidsbruken i 2020 sammenlignet med 2019.

I 2020 har ansatte i KD 13.025 overtidstimer.

Går man bare ett år tilbake var samme tall 11.101 timer.

Jobbet 347 uker overtid

Økningen er på cirka 17 prosent. Fordeler man antall overtidstimer på en vanlig arbeidsuke på 37,5 timer, finner man at ansatte i KD har jobbet 347 uker med overtid til sammen.

Ansatte i KD må likevel se seg slått. Ifølge en oversikt E24 har hentet inn jobbet ansatte i Næringsdepartementet over 19.000 timer overtid i 2020. Og det var kun fra januar til oktober.

KD opplyser til Khrono at den økte bruken av overtidstimer skyldes først og fremst pandemien.

I en e-post skriver Kunnskapsdepartementet at «arbeidet med krisehåndtering i departementet har vært omfattende. Noen av oppgavene som kan nevnes er smitteverntiltak i barnehager, skoler, universiteter og høgskoler. Kompetansetiltak for å løse den økonomiske krisen som følge av covid-19. Vurdering av behov for og gjennomføring av regelverksendringer. Smitteverntiltak på integreringsfeltet. I tillegg har departementet måtte håndtere en stor økning i mediehenvendelser, pressemeldinger, nyhetssaker og pressekonferanser».

Bryter det med Arbeidsmiljøloven?

Khrono har også spurt KD om den økte overtidsbruken har ført til brudd på Arbeidsmiljøloven. Den sier at arbeid utover avtalt arbeidstid må ikke gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det.

Arbeidsmiljøloven regulerer også hvor mange overtidstimer en ansatt kan jobbe. Ifølge loven må ikke overtidsarbeidet overstige ti timer i løpet av sju dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker.

Men KD opplyser at det finnes ingen samlet oversikt over brudd på arbeidsmiljøloven knyttet til overtid.

KD skriver i sitt svar at: «Bruk av overtid følges opp i dialog mellom nærmeste leder og medarbeider. Det er ingen samlet oversikt over brudd på arbeidsmiljøloven knyttet til overtid».

Powered by Labrador CMS