Manglende tydeliggjøring av hva læringsmiljø er har påvirket arbeidet med læringsmiljø i sektoren, skriver NSO-kandidat, Julie Iversen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Det er for dårlig forståelse i sektoren av hva læringsmiljø er

Læringsmiljø. Det er viktig at utvalget som jobber med revideringen av universitets- og høyskoleloven har en bredere forståelse av begrepet læringsmiljø enn det som fremkommer av lovverket i dag, skriver kandidat som fag- og læringsmiljøansvarlig i Norsk studentorganisasjon, Julie Størholdt Iversen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I fjor startet arbeidet med revideringen av universitets- og høyskoleloven (uh-loven) for fullt. Utvalget som Kunnskapsdepartementet har satt ned, skal levere en NOU innen februar 2020. Det er ingen tvil om at utvalget har en viktig oppgave foran seg.

Mandatet til utvalget peker på mange punkter som skal utredes innen NOU-en overleveres til departementet. Av disse punktene er det spesielt ett punkt som treffer meg midt i hjerterota; «utvalget skal særlig vurdere bestemmelsene om studenters rettigheter, læringsmiljø og plikter».

Bestemmelsene om læringsmiljø har i dag store mangler, spesielt dersom vi ser det i sammenheng med opplæringsloven og arbeidsmiljøloven.

Når vi snakker om læringsmiljø, snakker vi ikke utelukkende om de fysiske rammene rundt studentene. Et godt læringsmiljø favner langt mer enn dette.

Julie Størholdt Iversen

De to lovverkene har begge en klar og tydelig ordlyd som sier noe om hva som konkret utgjør et godt studie- og arbeidsmiljø for elever og arbeidstakere. Opplæringsloven krever at skolen hver dag arbeider systematisk med å skape et godt skolemiljø, forebygger mobbing og krenkelser, og har gode systemer for å håndtere situasjoner og hendelser når elever opplever et dårlig skolemiljø.

Arbeidsmiljøloven trekker frem at et av hovedformålene til loven er å sikre arbeidstakere full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Så lenge man er elev har man et godt rettsvern gjennom opplæringsloven, og når man er arbeidstaker har man et godt rettsvern gjennom arbeidsmiljøloven. Studenter har derimot én paragraf i UH-loven, som er særdeles svak sammenlignet med disse to lovverkene. Dette kan vi ikke akseptere.

I UH-loven er ordlyden klar på hva som utgjør et godt fysisk læringsmiljø for studentene. Når vi snakker om læringsmiljø, snakker vi imidlertid ikke utelukkende om de fysiske rammene rundt studentene. Et godt læringsmiljø favner langt mer enn dette.

Et godt læringsmiljø skal bidra til læring gjennom god helse, trivsel, forutsigbarhet og tilgjengelighet. Samtidig er det et vesentlig moment at vi opererer i et samfunn, og ikke minst en sektor, som stadig utvikler seg videre. En ny lov, og særlig bestemmelsene om læringsmiljø, må utvikles og forbedres i tråd med samfunnets og sektorens utvikling.

Når utvalget videre skal jobbe med å vurdere bestemmelsene om studenters rettigheter, læringsmiljø og plikter, er det viktig med en bredere forståelse av begrepet læringsmiljø enn det som fremkommer av lovverket i dag.

Manglende tydeliggjøring av begrepet har ført til en varierende grad av forståelse for hva læringsmiljø er, og har påvirket dette arbeidet i sektoren. Vi trenger en lov som treffer flere aspekter ved læringsmiljøet enn kun det fysiske, herunder det digitale, organisatoriske, pedagogiske og psykososiale læringsmiljøet.

Studentene må ta en aktiv, offensiv og klar rolle i det videre arbeidet. Frem til 1. februar 2020 må Norsk studentorganisasjon (NSO) konsekvensutrede forslag til endringer, spille inn forslagene vi ønsker, og argumentere godt for det som er viktig for oss.

NSO må være helt tydelige på hvilke forventninger studentene har til det nye lovverket, og hvilke endringer vi ser må vinne frem. For medlemslagene er det også helt vesentlig at NSO er en tilgjengelig ressurs, som kan bidra til å samle, informere og bistå med det lokale arbeidet for et styrket læringsmiljø.

Sammen står vi sterkere, og sammen skaper vi et bedre læringsmiljø for alle Norges nåværende og fremtidige studenter. Dette vil jeg jobbe for det kommende året, dersom jeg velges som fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Norsk studentorganisasjon.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS