Forskning

Kan forby nesten all forskning som involverer bruk av levende dyr

Colombianske forskere er i harnisk over et lovforslag som kan gjøre visse studier utrydningstruet. 

Bruken av levende dyr i forsøk har i lang tid vært omstridt. Nå tar colombianske politikere til orde for å gjøre det svært vanskelig for forskere å bruke dyr i forskningen sin.
Publisert

— Vitenskapen har ikke alltid fått støtte i Colombia, men jeg tror ingen av oss så dette komme. Det er ingen som sier at vi ikke trenger regulering, men dette påvirker nesten alt vi gjør som forskere, sier Nataly Castelblanco-Martinez til Nature

Hun er en colombiansk biolog som nå jobber ved Nasjonalrådet for vitenskap og teknologi i Mexico. 

I hjemlandet hennes har det den siste tiden kommet flere lovforslag på bordet om å forby nesten all forskning og utdanning som bruker levende dyr. 

Et lovforslag som slo fast at ville dyr ikke kan brukes til utdanning eller biologisk forskning har allerede blitt trukket tilbake etter motstand fra forskere, men et annet lovforslag og en grunnlovsendring er fremdeles til vurdering i det colombianske senatet. 

Tilsyn med studenter

Lovforslaget, forfattet av senator Padilla Villarraga, foreslår å forby bruk av «levende dyr i vitenskapelig forskning, toksitetsstudier, biologiske og beslektede studier» når resultatene kan oppnås på andre måter eller når man bruker levende dyr av en «høyere rang på den zoologiske skalaen». 

Nettopp hva det siste betyr har vært gjenstand for diskusjon i Colombia, men forskerne har tolket det dit hen at det gjelder dyr med større kognitive evner enn dyr flest. 

I lovforslaget foreslås det også å endre utdanningen studentene mottar. Det foreslås at bachelorgradstudenter ikke kan samhandle med dyr før de to siste årene på universitetet, og da vil det kun tillates under tilsyn. 

Senator Villarraga tar også til orde for å endre landets etisk godkjenningsprosess. Hun foreslår en grunnlovsendring som vil anerkjenne dyr som individer med tilsvarende juridisk beskyttelse.

Opprettet gruppe

Lovforslagene har skapt stor uro blant colombianske forskere, og trusselen har fått forskerne til å organisere seg. 

Det startet med en WhatsApp-samtale med bekymrede biologer, men det har nå utviklet seg til en gruppe kalt «Biodiversos», som for øyeblikket har mer enn 2750 medlemmer. 

Castelblanco-Martínez, som er medlem, sier at gruppen hittil har nøyet seg med å sende uttalelser mot lovforslagene, men sier nå at dette er i endring. Medlemmene deltok nylig på en konferanse med senator Villarraga for å dele sine bekymringer. 

Det er delte meninger om lovforslagene vil bli stemt igjennom senatet. Enkelte mener lovforslaget vil bli signert innen utgangen av året, mens andre mener at det er usannsynlig å bli vedtatt etter den kraftige reaksjonen mot lovforslaget som ble trukket. 

— Vi må handle som om det vil skje, fordi mange vil miste jobbene sine hvis dette lovforslaget går gjennom, sier Carlos Daniel Cadena Ordoñez, dekan ved vitenskapsskolen ved Universitetet i Andes i Bogotá til Nature.

Powered by Labrador CMS