Cruiseskipet Viking Sky var i store problemer forrige helg. Men ekspertene ved Universitetet i Sørøst-Norge ble bedt om å kontakte instituttleder Anne Kari Botnmark dersom de fikk henvendelser fra mediene. Foto: USN/NTB Scanpix

La restriksjoner på de ansattes kontakt med mediene under Viking Sky-ulykken. Årsak: Universitetets samarbeid med cruiseselskapet.

Universitetet i Sørøst-Norge. «Ta kontakt med meg hvis dere blir spurt om å uttale dere til media», fikk universitetets sjøfartseksperter beskjed om, etter at cruiseskipet med 1300 personer ombord drev ukontrollert utenfor Mørekysten. Også rektor fikk beskjeden, men reagerte ikke.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ved Institutt for maritime operasjoner ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), utdannes det årlig rundt 350 studenter innen maritime fag. Instituttet driver blant annet landets eneste universitets- og høgskoleutdanning innen marinteknisk drift, en rein maskinistutdanning. Gjennom bachelorutdanningen i nautikk utdannes personell til å styre skip.

Derfor kunne også noen av de 60 ansatte være aktuelle for ekspertuttalelser til mediene, da alle de fire motorene på cruiseskipet Viking Sky, med 1300 mennesker ombord, streiket i stormen utenfor Møre og Romsdal. Det fikk de imidlertid ikke lov til, uten at ledelsen hadde kontroll.

— Man går for langt mot munnkurv, sier en av de ansatte om e-posten han fikk fra instituttlederen sin forrige søndag.

Midt på dagen søndag, sendte nemlig instituttlederen ved Institutt for maritime operasjoner, Anne Kari Botnmark, ut følgende e-post til ansatte ved instituttet og flere andre personer, blant annet dekan Morten Christian Melaaen, fakultetsdirektør Mari Pran, viserektor Halvor Austenå og rektor ved USN, Petter Aasen:

Fra: Anne Kari Botnmark
Emne: Viking Sky

----------------

Hei, til orientering jobber institutt for maritime operasjoner for tiden med å utarbeide et tilbud på gjennomføring av maritime kurs for WSM og Viking Ocean cruiseliners (reder viking sky)

Da vi har et samarbeidsforhold med eieren ber jeg dere ta kontakt med meg hvis dere blir spurt om å uttale dere til media i forbindelse med hendelsen på Viking Sky som foregår nå.

Vennlig hilsen
Anne Kari

Sendt fra min iPhone

Med «WSM» siktes det til Wilhelmsen Ship Management, som står for den operative driften av cruiseskipet Viking Sky. Viking Ocean Cruises er rederiet som eier skipet.

Man har i alle år ønsket å ha en dialog mellom ansatte og maritim næring, og det har man håndtert ved at man også står fritt til å snakke med mediene. Nå kommer munnkurven.

Ketil Sollien

Etter det Khrono erfarer svarte ingen, heller ikke universitetets rektor eller fakultetets ledere, på e-posten fra instituttlederen. Dermed fikk instruksen om å ikke uttale seg til mediene uten å kontakte instituttlederen først, stå uimotsagt.

Et søk på «Viking Sky» og «Universitetet i Sørøst-Norge» på mediesøketjenesten Retriever viser at det i forbindelse med cruisedramaet ble avgitt følgende antall uttalelser om skipet fra ekspertene ved universitetet:

Null.

LES OGSÅ: USN samarbeider med 200 næringslivsaktører, men mangler klare etiske retningslinjer for samarbeidet

Inngikk avtale med Wilhelmsen Ship Management i fjor

Universitetet i Sørøst-Norge samarbeider tett med flere aktører i næringslivet. Et av dem er Wilhelmsen Ship Management. 15. oktober i fjor, annonserte USN at de hadde signert en ny avtale med Wilhelmsen Ship Management. Annonseringen ble gjort i en pressemelding på USNs egne nettsider.

Signerte avtale i fjor høst: Instituttleder Anne Kari Botnmark (til høyre) fra Universitetet i Sørøst-Norge ved roret, etter signeringen av en samarbeidsavtale med med General Manager Håkon Lenz (til venstre) fra Wilhelmsen Ship Management og seksjonsleder Georg Smefjell fra DNV GL. Foto: USN

«Nylig inngikk USN en avtale med Wilhelmsen Ship Management og klassifikasjonsselskapet DNV GL om utvikling av et nytt kontrollsenter – Shore Control Center – for autonome fartøy. Senteret skal ligge på Lysaker hos den maritime industrigruppen Wilhelmsen.», heter det i pressemeldingen, der instituttleder Botnmark poserer sammen med representanter fra de to selskapene.

Avtalen med Wilhelmsen Ship Management fra oktober dreier seg om å utvikle kompetansekrav og trening for ansatte og mannskap, drift og operasjon samt sertifisering og kvalitetskontroll av autonome fartøy.

— Wilhelmsen-gruppen leverer menneskene og systemene som skal drifte skipene, mens USN utdanner menneskene som Wilhelmsen ønsker å benytte seg av, beskriver en universitetslektor i pressemeldingen.

Sjøkaptein og lektor: — Munnkurv

Sjøkaptein og universitetslektor i nautikk ved USN, Ketil Sollien, er blant de mange ansatte som fikk e-posten tilsendt søndag. Da han så den, stusset han.

— Jeg ble nødt til å snakke med et par kolleger om hvordan vi skulle tolke det. Hva slags hjemmel og rett har man for å bli underrettet slik? Man har i alle år ønsket å ha en dialog mellom ansatte og maritim næring, og det har man håndtert ved at man også står fritt til å snakke med mediene. Nå kommer munnkurven så det holder, sier Sollien.

Han synes det var rart det ikke kom noen videre forklaring på hva instituttlederen ville oppnå.

— Det er jo ingen grunn til å tro at vi plutselig skulle løpe løpsk i mediene, for det har vi ikke gjort før. Alle forstår at vi, tross akademisk frihet og ytringsfrihet, har et ansvar for hva vi sier. Men jeg synes man går for langt mot munnkurv med en slik e-post, sier Sollien.

— Tillitvekkende med ansatte som kommer med faglige analyser

Tor Erik Jensen er universitetslektor ved Institutt for maritime operasjoner. Han mener det er de ansattes rolle å uttale seg når allmennheten ønsker kunnskap om en hendelse som Viking Sky-ulykken.

— Det er ikke det at vi veldig gjerne vil eksponere oss i mediene, men vi har en rolle som universitetsansatte når det kommer til allmenhetens ønske om kunnskap når noe skjer. Derfor står ytringsfrihet sterkt, sier Jensen.

Han sier at det ikke nødvendigvis ligger et ønske om å begrense hva de ansatte uttaler til mediene bak e-posten fra instituttlederen, men synes ledelsen burde snakket med de ansatte først.

— Kanskje har man bare et ønske om å styre en informasjonsstrøm av praktiske hensyn, men jeg synes man bør si ifra at det ikke virker så greit i dette tilfellet. Selv om man i avtaler med næringslivet har innhold av konfidensiell karakter, snakker vi her om en hendelse der omverdenen kanskje ønsker en analyse. Vi tråkker ikke på noen ømme tær ved å gi en analyse. Tvert imot tror jeg man styrker forholdet man har i en avtale med næringslivet, fordi det vekker tillit at noen kommer med fornuftige analyser. En fagperson som uttaler seg fornuftig om rutiner for drift og operasjon av skip, bør være noen man ønsker å samarbeide med, sier universitetslektoren.

— Jeg synes man behandler de ansatte unødvendig innordnende, sier Jensen.

Det er viktig at de ansatte fikk informasjon om avtalen vi jobber med for å kunne gi en god uttalelse

Anne Kari Botnmark

Botnmark: Ikke meningen å gå på akkord med ytringsfriheten

Instituttleder Anne Kari Botnmark sier til Khrono at hensikten med e-posten hun sendte søndag, var å gjøre de ansatte oppmerksomme på avtalen og å være føre var.

— Det var en intern e-post sendt til alle på instituttet, der jeg ville informere om at vi jobber med tilbud på maritime kurs. Instituttet har mange aktiviteter, og jeg ville sikre at alle ansatte skulle vite hva vi jobber med slik at de uttaler seg på en mest mulig riktig måte. Det var for at de skulle være klar over hva vi jobber med, sier Botnmark.

Anne Kari Botnmark, instituttleder ved Institutt for maritime operasjoner. Foto: USN

Hun viser til at instituttets ansatte uttalte seg blant annet da KNM Helge Ingstad kolliderte i Hjeltefjorden i november.

— Da var det noen som uttalte seg på en veldig god måte. Men her ville vi være føre var når det gjaldt fakta.

— Er det fordi dere er redd for at Wilhelmsen Ship Management skal reagere dersom deres ansatte uttaler seg?

— Nei, men det er viktig at de ansatte fikk informasjon om avtalen vi jobber med for å kunne gi en god uttalelse. Den enkelte fagperson kan jo kommentere på faglig grunnlag som ekspert, og vi har gode eksperter.

— Man har ytringsfrihet og akademisk frihet. Er det sånn at dere vil gå på akkord med det for å ivareta næringsinteresser?

— Det var ikke meningen med e-posten. Jeg sendte den fordi alle skulle være orientert.

Så man må passe på hva man sier?

— Det er viktig at man vet hva instituttet jobber med når man uttaler seg. Det er mye som skjer nå innenfor de maritime utdanningene. Når det er slike store hendelser, så er det flere hos oss som kan kommentere og er faglig dyktige. Ytringsfrihet er viktig. Denne e-posten var ment som informasjon. Jeg vet at det var en ansatt hos oss som fikk mediehenvendelser og som valgte å ikke uttale seg. Han oppfattet nok meg som restriktiv, så vi må nok se på hvordan vi kommuniserer ut fra universitetet.

Rektor ved USN, Petter Aasen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Rektor: De ansatte står selvsagt fritt til å uttale seg

Rektor ved USN, Petter Aasen, sier til Khrono at e-posten også han mottok forrige helg, dessverre ikke fanget hans oppmerksomhet blant mange andre e-poster.

— Alle medarbeidere kan imidlertid selvsagt på egne vegne fritt uttale seg om alle saker som de ønsker å engasjere seg i, og da selv stå til ansvar for det. Det ligger i universitetets mandat at vi oppmuntrer og forventer at medarbeidere gjennom sin kompetanse og kunnskap, bidrar til å stimulere og kvalifisere det offentlige ordskiftet, skriver Aasen i en e-post til Khrono.

— Bør universitetets ansatte ta hensyn til avtalene universitetet har med næringslivet, før de uttaler seg til mediene om faget sitt?

— USN skal være et entreprenørielt universitet med høy internasjonal kvalitet, sterke arbeidsfellesskap og samfunns- og arbeidsliv som nær samarbeidspartner. Det innebærer blant annet en rekke avtalefestede samarbeidsrelasjoner på institusjonsnivå. Avtaler som inngås er offentlige og spørsmål knyttet til avtalene besvares av ledelsen. Avtalene skal imidlertid ikke hindre medarbeidere i å uttale seg om saksforhold som avtalene omhandler, skriver rektoren.

Rektor Aasen sier tvert imot at han forventer at de ansatte engasjerer seg, når kunnskapen de har er aktuell.

— Når det gjelder den konkrete saken knyttet til Viking Ocean Cruises, vil jeg på generelt grunnlag si at dersom det er medarbeidere ved USN som mener de har kompetanse og kunnskap som kan belyse hendelsen, forventer jeg at de som fagpersoner engasjerer seg i saken og deltar i den offentlige debatten rundt årsaksforholdene, skriver rektor Petter Aasen.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS