sverige

Karolinska fjerner navn på omstridte forskere

De som forsket på kort- og langskaller har ikke lenger navnene sine på Karolinska Institutet. Det har rektor Ole Petter Ottersen besluttet.

Rektor Ole Petter Ottersen ved Karolisnka Institutet har besluttet å fjerne alle navn og spor etter to tidligere raseforskere som jobbet ved universitetet.
Publisert

Forslaget om å fjerne navnene på tidligere forskere vakte stor debatt ved Karolinska Institutet. Nå har rektor Ole Petter Ottersen besluttet at det blir fjerning likevel, skriver Dagens Nyheter (+).

Saken handlet om raseforskerne Anders og Gustaf Retzius som begge var forskere ved Karolinska Institutet. Nå blir alle spor etter disse to fjernet fra campus. Universitetsavisa har også omtalt vedtaket.

I sin blogg ved universitetet skriver Ottersen:

«Beslutet i korthet: Grundläggande är att KI behåller de namn och minnesmärken som finns vid våra campus i dag. Men några undantag görs. Det handlar om personer som givit uttryck för rasism och nedlåtande och förminskande beteende eller värderingar gentemot olika folkgrupper inom och utom Sverige. Det innebär i praktiken att namnet på sal Retzius vid campus Solna tas bort så snart det är praktiskt möjligt. Vidare kommer KI att rekommendera fastighetsägaren Akademiska Hus att byta namn på byggnaden Retziuslaboratoriet vid samma campus samt föreslå Solna stad att namnet på Retzius väg byts ut.»

Press

Universitetsledelsen har blant annet stått under press fra studenter, som har krevd at navnene på denne typen forskere skal fjernes fra campus.

— Hvorfor tar ikke bare rektor en skrutrekker og tar ned skiltene, sa den tidligere medisinstudenten Natte Hillerberg til Dagens Nyheter i juli.

— Hver dag skiltene fikk stå signaliserer universitetet til sårbare grupper at de ikke bryr seg om skjebnen deres, sa hun.

Rektor Ole Petter Ottersen fant ikke fram en skrutrekker, han satte ned en arbeidsgruppe av ansatte og eksterne forskere, under ledelse av Gert Helgesson, professor i medisinsk etikk ved universitetet.

Da hadde allerede Ottersen gjort et par innrømmelser, byster av Gustaf og Anders Retzius var blitt låst ned. Spørsmålet var hva som skulle skje med navn på gater og saler.

Nyansert

Da debatten ble omtalt sa Ottersen dette til Khrono:

— Mange universiteter har en forhistorie med forskning på skaller. Anders Retzius var inspektør, rektor på KI i mange år, og bygget opp en kraniesamling her. I lys av dagens verdigrunnlag, er det naturlig å stille spørsmålstegn ved det han gjorde, men det skal være en nyansert debatt, der man er veldig omhyggelig med å ikke utradere historien. Det skal man aldri gjøre.

Dagens Nyheter melder nå at Ottersen har tatt forslaget til følge. Dermed blir navneskilter med det famøse navnet fjernet, som «Retziuslaboratoriet» og «Retzius väg».

Ikke som foreslått

Ottersen ville likevel ikke gå med på at alle navneskilter skulle fjernes, slik det opprinnelige forslaget lød.

I debatten på forhånd fortalte Dagens Nyheter om forfatteren og forskeren Maja Hagerman som i flere tiår har etterlyst en kritisk debatt om Retzius' raseforskning. Hun stilte likevel spørsmål om hvorvidt forbud mot alle personnavn er veien å gå.

— Det er viktig å fortsette å snakke om raseforskning. Man kan lære noe av historiens fallgruver. Om en tar bort navn får vi håpe det ikke fører til taushet, sier hun til Dagens Nyheter.

Powered by Labrador CMS