Rektor Frank Reichert ved Universitetet i Agder, er sammen med rektorene ved Universitetet i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo initiativtakere til en nasjonal kartlegging av seksuell trakassering ved landets høgskoler og universiteter. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Kartlegging av seksuell trakassering blant 35.000 ansatte i uh-sektoren

Kartlegging. Så langt har 25 høyere utdanningsinstitusjoner sagt ja til å være med på felles kartlegging av seksuell trakassering. Det utgjør nærmere 90 prosent av alle ansatte.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert 14.januar, 10. januar og 9.januar med nye tilmeldte, og 15.januar med kommentar fra leder i Norsk studentorganisasjon).

25 universiteter og høgskoler har til nå meldt at de vil være med på en nasjonal kartlegging av mobbing og trakassering i universitets- og høgskolesektoren, melder Universitetet i Agder (UiA).

Initiativet til en felles kartlegging ble tatt av Kunsthøgskolen i Oslo, Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder etter at styret i Universitets- og høgskolerådet (UHR) sa nei å gå inn for en felles kartlegging, men oppfordret institusjonene til egne kartlegginger.

Omfatter 35.000 ansatte

En nasjonal undersøkelse sikrer at alle ansatte får samme spørsmål, som igjen gir oss et helhetsbilde av situasjonen i sektoren.

Frank Reichert

Det er omlag 35 000 ansatte som omfattes av kartleggingen og det utgjør rundt 90 prosent av alle ansatte i sektoren.

– Noen få utdanninger er fortsatt i prosess om de skal være med på kartleggingen og har derfor fått utsatt fristen noen dager. De som har svart nei begrunner det med at de har interne undersøkelser som omfatter mobbing og trakassering, sier Dag Nordbø, prosjektleder ved UiA.

Fakta

Her skal seksuell trakassering kartlegges

 • Norges idrettshøgskole
 • NTNU
 • Universitetet i Bergen
 • OsloMet — storbyuniversitetet
 • UiT Norges arktiske universitet
 • NMBU
 • Nord universitet
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Politihøgskolen
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Østfold
 • Norges Handelshøyskole
 • Høyskolen Kristiania
 • Samisk høgskole
 • Dronning Mauds Minne
 • NLA Høgskolen
 • Arkitektur og designhøgskolen i Oslo
 • Ansgar teologiske høgskole
 • Fjellhaug internasjonale høgskole

har sagt at de vil være med, sammen med de tre initiativtakerne

 • Universitetet i Agder
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Universitetet i Oslo

Kartleggingen settes i gang etter at Kunsthøgskolen, Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder inviterer de andre universitetene og høgskolene til å bli med. Invitasjonen kom etter at styret i Universitets- og høgskolerådet (UHR) takket nei til å stå for en samlet kartlegging. Initiativet fra de tre rektorene har nå likevel fått så bred oppslutning av det blir så godt som nasjonal kartlegging.

Det eneste universitetet som ikke er med i initiativet er Universitetet i Stavanger.

Til nå har Idrettshøgskolen, NTNU, Universitetet i Bergen, OsloMet, Universitetet i Tromsø, NMBU, Nord universitet, Universitetet i Sørøst-Norge, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde, Høgskulen på Vestlandet, Politihøgskolen, Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Østfold, Norges Handelshøyskole, Høyskolen Kristiania, Samisk høgskole, Dronning Mauds Minne, NLA Høgskolen, Arkitektur og designhøgskolen i Oslo, Ansgar teologiske høgskole og Fjellhaug internasjonale høgskole sagt at de vil være med, sammen med de tre initiativtakerne Kunsthøgskolen i Oslo og universitetene i Agder og Oslo.

Universitetet i Stavanger ikke med

Universitetet i Stavanger er det eneste universitetet som ikke har meldt seg på kartleggingen.

Rektor ved Universitetet i Stavanger Marit Boyesen på Kontaktkonferansen 2016.

— Vi har valgt å innarbeide en del spørsmål i den faste arbeidsmiljøundersøkelsen som vi har hvert andre år. Vi har lenge kartlagt mobbing og trakassering i denne undersøkelsen, og nå tar vi også med flere spørsmål rettet mot seksuell trakassering. Årsaken til at vi velger å gjøre det på den måten er at vi har høy svarprosent på arbeidsmiljøundersøkelsen, og at resultatene av denne hjelper oss i arbeidet med lederoppfølging og det arbeidet vi har med oppfølgingen av resultatene i undersøkelsen, sier Marit Boyesen, rektor ved UiS til Universitetsavisa.

Rektoren sier at hun ikke ønsker at de ansatte ved UiS skal få flere slike kartlegginger og henvendelser enn de trenger.

Det er Arbeidsgruppen mot mobbing og trakassering i UH-sektoren (UHRMOT) som har utviklet spørsmålene til undersøkelsen.

Spørsmålsbatteriet ligner ifølge UiA, det som er brukt i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT), men i den nye kartleggingen skal det også være spørsmål om kjennskap til varslingsrutiner og hvordan oppfølging av mobbing og trakassering blir vurdert.

Reichert: Sikrer et helhetsbilde

Universitetet i Agder har sammen med Universitetet i Oslo tatt ansvaret for å gjennomføre kartleggingen.

UiA er i gang en anbudsprosess for å finne et meningsmålingsinstitutt som kan gjennomføre kartleggingen. Så langt er tanken å sende ut undersøkelsen til alle ansatte i første del av 2019.

— En nasjonal undersøkelse sikrer at alle ansatte får samme spørsmål, som igjen gir oss et helhetsbilde av situasjonen i sektoren. Institusjonene kan også bestille lokale rapporter som viser hvordan det står til hos dem. Det er en felles forståelse i sektoren om betydning av anonymitet. Kartleggingen blir gjennomført slik at vi kan garantere det, sier rektor ved Universitetet i Agder, Frank Reichert.

NSO: Undersøkelser er helt nødvendig

Håkon Randgaard Mikalsen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

— En kartlegging er helt nødvendig å forstå omfanget og få kunnskap om hvordan trakassering og diskriminering skjer i akademia og på hver enkelt institusjon. Da klarer man å finne gode, spesifikke og målrettede tiltak som vil fungere, sier leder i Norsk studentorganisasjon, Håkon Randgaard Mikalsen. Han mener at det burde innarbeides rutiner for hvordan dette kan gjennomføres årlig, både for studenter og ansatte. slik at styrene og ledelsen kan følge opp også over tid.

— Jeg er svært glad for at det nå skal gjennomføres undersøkelser på så mange institusjoner, sier han.

Vi mener at de som gjennomfører egne undersøkelser også bør være med på denne, slik som OsloMet, selv om nettopp har gjennomført en undersøkelse selv, sier NSO-lederen, og legger til:

— Vi legger til grunn at institusjoner vil få på plass rutiner for gjennomføring av slike undersøkelser så raskt som mulig. Noe annet vil være nesten utilgivelig. Sektoren har hatt god tid på seg nå.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS