Dagens rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo, Jørn Mortensen, sier han tar varslene om seksuell trakassering ved høgskolen svært alvorlig. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Flere varsler om trakassering på Kunsthøgskolen

#metoo. En tidligere student og senere lærer ved Kunsthøgskolen i Oslo, forteller at hun varslet høgskolen om seksuell trakassering i 2015, lenge før departementet grep inn, uten at det fikk konsekvenser. Daværende rektor vet ikke hvilken sak det siktes til.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I løpet av helgen kom det inn ytterligere et varsel om seksuell trakassering på Kunsthøgskolen i Oslo, i tillegg til de som allerde var varslet til Kunnskapsepartementet.

— Kunnskapsdepartementet har fått ytterligere en henvendelse, som omhandler KHiO og tilsvarende forhold som Khrono tidligere har omtalt. Departementet ser alvorlig på varselet og vil følge det opp, sier ekspedisjonssjef Toril Johansson til Khrono mandag.

Rektor Jørn Mortensen opplyser at dette varselet relaterer seg til samme sak som Kunnskapsdepartementet fikk varsel om før jul.

Tidligere ansatt varslet i 2015

Nå forteller også en tidligere ansatt og student ved Kunsthøgskolen til Khrono at hun allerede våren 2015 varslet den daværende ledelsen og en tillitsvalgt om seksuell trakassering ved høgskolen.

Det har aldri forekommet en sak der jeg har vært involvert som har blitt avvist på den måten du beskriver. Jeg har heller ikke deltatt på et møte der tillitsvalgt, en utenfor-stående advokat og personalsjef har vært tilstede,

Cecilie Broch Knudsen

Den gang ble varselet, ifølge varsleren, avvist som «ondsinnet sladder».

Daværende tillitsvalgt, som ønsker å være anonym, bekrefter overfor Khrono at han videreformidlet et varsel til ledelsen.

— Jeg tok imot varselet og bragte det videre til ledelsen. Det ble holdt møte om saken, sier han til Khrono.

På grunn av taushetsplikt ønsker han ikke å si noe mer om møtet.

Forskerforbundets advokat, Mariann Helen Olsen, som etter det Khrono kjenner til var med på møtet, sier til Khrono at hun ikke kan kommentere saken.

Rektor kjenner ikke saken

Tidligere rektor ved KHiO, Cecilie Broch Knudsen, som var rektor våren 2015, skriver i en epost til Khrono at hun ikke vet hvilken sak det siktes til:

— Men det har aldri forekommet en sak der jeg har vært involvert som har blitt avvist på den måten du beskriver. Jeg har heller ikke deltatt på et møte der tillitsvalgt, en utenforstående advokat og personalsjef har vært tilstede, skriver hun.

Alle varslingssaker tatt på alvor

Knudsen skriver videre at hun heller ikke kan tro at direktør har vært til stede i et slikt møte uten at hun som rektor og styreleder er blitt orientert.

Cecilie Broch Knudsen, rektor på Kunsthøgskolen i Oslo, 2007-2015. Foto: NTB/scanpix

— Men mer enn noe annet, vil jeg på alle måter avvise at en varsler er blitt imøtegått med at hans eller hennes bekymring er blitt karakterisert som «ondsinnet sladder». Det er ganske enkelt ikke sant, skriver hun.

Ifølge Cecilie Broch Knudsen, som var rektor ved Kunsthøgskolen fra 2007 til dagens rektor Jørn Mortensen overtok høsten 2015, ble alle varslingssaker tatt på alvor på Kunsthøgskolen.

— Noe jeg er ganske sikker på at nåværende rektor Jørn Mortensen vil kunne redegjøre for og dokumentere, skriver hun. Den tidligere rektoren viser samtidig til at slike saker er unntatt offentligheten og varsler ikke blir fullt ut orientert om hva ledelsen og personalavdelingen foretar seg i personalsaker.

— Det er ikke slik at varsleren har automatisk rett til innsyn i hvordan ledelsen velger å behandle en sak. Det betyr derimot ikke at det ikke blir tatt nødvendige grep, skriver Cecilie Broch Knudsen.

Epost til rektor Mortensen

Varsleren som Khrono har snakket med er også en av de nærmere 500 norske kvinnelige skuespillerne som skrev under på oppropet #stilleforopptak der de tar et oppgjør med ukulturen i norsk TV, film og teater.

Oppropet ble publisert i Aftenposten i november 2017 og i kampanjen delte hun historien fra Kunsthøgskolen.

Hun ønsker heller ikke å stå fram i avisen med navn. Men samme dag som oppropet sto på trykk i avisen, 17. november i fjor, informerte hun også dagens rektor på Kunsthøgskolen, Jørn Mortensen, om at det var hun som hadde delt historien.

Jeg synes det er helt fantastisk at departe-mentet tar saken så alvorlig som de gjør.

Tidligere student og lærer

— Jeg sendte ham en e-post, der jeg ga meg til kjenne så han skulle slippe å jobbe med anonyme påstander. Jeg informerte om at at det var jeg som var den som fortalte og delte historie nr. 2 i Aftenposten om forholdene på Kunsthøgskolen. Jeg fikk et hyggelig svar tilbake om at dette var i fokus ved Kunsthøgskolen nå. Men jeg har aldri fått noen flere spørsmål eller henvendelser om saken. Verken fra den tidligere ledelsen da jeg først varslet i 2015, eller dagens som jeg informerte under #stilleforopptak-kampanjen. Jeg hadde jo håpet at dagens ledelse ville nøste litt mer i denne saken, sier hun.

Begge disse henvendelsene til Kunsthøgskolens tidligere og nåværende ledelse skjedde før Kunnskapsdepartementet mottok varsler og ba dagens ledelse rydde opp.

KD ba om vurdering av anmeldelse

Varsleren som Khrono har snakket med er ikke en av dem som har varslet Kunnskapsdepartementet om forholdene ved Kunsthøgskolen, men hun er veldig glad for at departementet tar varslinger om forholdene ved høgskolen så alvorlig som de gjør.

Før jul ba Kunnskapsdepartementet Kunsthøgskolen vurdere politianmeldelse og arbeidsrettslige skritt mot en ansatt etter at de hadde fått varsler om at seksuell trakassering skulle ha forekommet ved skolen i en årrekke uten at ledelsen hadde gjort noe med det.

— Jeg vet ikke hvem de andre som har varslet departementet er, eller hva de har varslet om, sier #stilleforopptak-varsleren til Khrono, og legger til:

— Men jeg synes det er helt fantastisk at departementet tar saken så alvorlig som de gjør, sier hun.

Lei folk som misbruker makten sin

Her er historien hun delte i #stilleforopptak i Aftenposten:

«Etter at jeg sluttet å jobbe på Teaterhøgskolen, fikk jeg i løpet av kort tid høre flere historier om en tidligere kollega som ved flere anledninger, mot ulike studenter, hadde gjort flere fremstøt av klar seksuell karakter. Etter min mening er maktubalansen mellom student og ansatt skremmende stor, og jeg forsto det slik at ingen av dem det gjaldt ønsket å varsle. Jeg ba verneombudet, under taushetsplikt, om å ta det med ledelsen på skolen. Etter et par dager fikk jeg vite at rektor og direktør den gangen hadde konkludert med at det kun var ondsinnet sladder. Jeg ble ikke kontaktet, selv om jeg var varsleren.»

I Aftenposten ble historien kuttet her, men videre skriver hun i #stilleforopptak-historien:

«Mulig de hadde gjort en kjempejobb med å undersøke forholdene de to dagene, altså. Men for å være helt ærlig virka det som om de ikke orka å ta i det. Og problemet er så utbredt at det blir ragnarok når man begynner å nøste i dette. Jeg skriver dette, utleverer meg selv og andre, fordi jeg mener det er ekstremt viktig at de med reell makt tar dette problemet alvorlig. For det er det det handler om i bunn og grunn. Maktmisbruk.

Historiene om trakassering fikk jeg fortalt etter at jeg hadde sluttet ved høgskolen, så lenge jeg jobbet der hørte jeg ingenting.

Tidligere student og lærer

Fy faen jeg er så lei folk som misbruker makten sin.»

Historier etter at hun sluttet

Varsleren Khrono har snakket med har vært tilknyttet Kunsthøgskolen i Oslo gjennom flere år, både som ung student og lærer.

— Historiene om trakassering fikk jeg fortalt etter at jeg hadde sluttet ved høgskolen, så lenge jeg jobbet der hørte jeg ingenting, sier hun.

— Hvordan fikk du høre om historiene?

— En rekke tidligere studenter har fortalt om hendelser der en lærer har gjort seksuelle tilnærmelser av ulik karakter og alvorlighetsgrad. Ingen av de som er direkte berørt har snakket med meg, det er folk rundt dem som har sagt i fra, sier hun.

— Er du ikke redd for at det kan bli sett på som ryktespredning?

— Det er et veldig godt spørsmål som jeg har tenkt mye på. Hvis man reduserer fortellingene som kom fram i hele #metoo og oppropet #stilleforopptak til «rykter», så er svaret ja. Men jeg, og mange med meg, mener heldigvis at denne enorme bevegelsen avdekker helt reelle problemer, sier hun og viser til at tallet på historier fra skuespillere, dansere, leger, eiendomsmeglere, musikere, journalister, it-ansatte og politikere, blant andre, er en massiv beskjed om at seksuelt maktmisbruk skjer,

Bekymringsmelding

— Når det gjelder mitt varsel, eller kall det gjerne bekymringsmelding, så kom det for snart tre år siden, og var i utgangspunktet ikke en del av #metoo. Jeg tok ikke den gangen stilling til sannhetsgehalten i «ryktene», jeg mente de var alvorlige og måtte stoppes enten de var sanne eller ei, fortsetter hun og mener det var naturlig for henne å dele den historien i oppropet i november 2017.

— Jeg delte ikke historien for å spre rykter, men for å gi et eksempel på at de som sitter med reell makt av og til ikke tar disse tingene på alvor. Det hadde vært fint å få i gang en samtale omkring hva man skal gjøre når man får høre tilstrekkelig mange, og tilstrekkelig alvorlige, rykter som «alle» vet om, men ingen tar tak i, sier hun.

— Jeg varslet kun innover og oppover i organisasjonen, til tillitsvalgt med taushetsplikt, som sammen med en advokat bragte bekymringen rundt dette videre til personalsjef og rektor den gangen, sier hun.

Studentene tier

— Jeg vet at flere studenter overhodet ikke ønsker å uttale seg om disse tingene. Kanskje de hindres av helt unødvendig skam, kjærlighet og omsorg for læreren, skyldfølelse for at man ikke sa fra tydeligere, frykt for å ødelegge egne eller andres familieforhold eller frykten for andre konsekvenser. Det vet jeg ikke, og det er sikkert ulikt fra person til person, sier hun, og legger til:

— Det eneste jeg vet er at nå, i disse dagene, er det de unge som kan ta tilbake makten. De kan samle seg, varsle f.eks. til departementet, hvis det føles tryggere. #metoo har snudd opp ned på makten. Det er ikke lenger trygt å være sjarmerende, middelaldrende og mektig og gjøre som man vil.

Hun sier også at hun varsler for at kommende studenter skal slippe å oppleve det samme. For hun er opprørt over alle historiene, som ikke blir snakket om på høgskolen, men som florerer i miljøet rundt og som «alle» kjenner.

Studenter må få slippe å forholde seg til læreres kåthet

Ansatte skal ikke prøve å sjekke opp studentene sine. Studenter må få slippe å forholde seg til læreres kåthet.

Tidligere student og lærer

— Jeg blir opprørt over ledere som sier at disse tingene skal være så vanskelig å ta tak i. Dette er ikke vanskelig. Ansatte skal ikke prøve å sjekke opp studentene sine. Studenter må få slippe å forholde seg til læreres kåthet. Man skal ikke måtte passe seg på skolen. Man skal ikke måtte bruke energi på å tenke på det en gang. Det er enkelt. Sånne lærere må miste jobben, sier hun.

Varselet departementet har mottatt beskriver ifølge et brev fra departementet til høgskolen «en ukultur der dette ikke bekjempes».

Rektor Jørn Mortensen ved Kunsthøgskolen beskriver i et svarbrev innholdet i varselet som «rystende» og at KHiO tar sterk avstand fra handlingene som er omtalt.

Men Jørn Mortensen, som er både rektor og styreleder, kjenner seg ikke igjen i at det er en ukultur ved Kunsthøgskolen.

— Når det gjelder ukultur på KHiO hvor seksuell trakassering ikke bekjempes, så er dette en anførsel i varselet. Denne beskrivelsen kjenner jeg meg ikke igjen i, sa Mortensen til Khrono i forrige uke.

Gjaldt ikke en konkret person

Rektor Mortensen bekrefter nå at han mottok en melding på epost fra den tidligere studenten og læreren i november 2017 i forbindelse med at historie nummer 2 av 40 ble offentliggjort i oppropet #stilleforopptak.

Rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo, Jørn Mortensen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

— Dette var ikke et varsel mot en konkret person. Det var en epost-utveksling hvor hun gjorde seg til syne og jeg så fortalte at det var gjort reaksjoner mot ansatte etter at jeg ble rektor, og hvor jeg fortalte at vi arbeidet med at det skulle være trygt å si i fra, sier han.

Mortensen sier til Khrono at oppfølgingen blant annet består av at de jobber med en handlingsplan for et godt arbeids- og studiemiljø og at de får ekstern hjelp til å gjennomgå sine rutiner og systemer for håndtering av seksuell trakassering. Han opplyser at alle avdelinger og seksjoner skal gjennomføre møter og allmøter i forbindelse med #metoo, og temaet har vært oppe i styremøtene på Kunsthøgskolen i november og desember. I februar vil det samlede omfanget av saken bli presentert for styret igjen.

— Vi har gjort et stykke arbeid og jobber videre for å sikre at slike ting ikke skal forekomme hos oss, sier han.

Sak allerede i 2008/2009

I et intervju med Khrono fredag i forrige uke viste tidligere rektor Ccecilie Broch Knudsen til en trakasseringssak fra 2008 og 2009, også Kunnskapsdepartementet henviser i sitt brev til en personalsak fra denne tiden.

Tidligere rektor Ceilie Broch Knudsen fortalte sist fredag at den ansatte den gang ble informert om at det var kommet et varsel på vedkommende, og hun sier at hun ikke lyktes i å komme videre med saken da.

— Vi prøvde virkelig å imøtekomme varsleren, men i og med at varsleren valgte å ikke gå videre med saken, så ble det umulig for oss, sa hun.

Også i #metoo-kampanjen #nårdansenstanser har flere tidligere studenter delt sine historier fra studietiden sin. Det kommer ikke fram om dette er Kunsthøgskolen i Oslo, men en skriver:

#nårdansenstanser

«Under utdanning ble en gjestekoreograf ved skolen enormt interessert i meg. Han ga meg komplimenter både for dansingen min og hvordan jeg så ut. Derfor var det vanskelig å skjønne om han var «på jobb» eller ikke i starten. Han begynte å oppsøke meg privat og ville henge. Han snakket om at vi hadde noe spesielt. Rett før en forestilling oppsøkte han meg bak scenen. Da tok han tak rundt meg ut av det blå, kysset meg, stakk tungen inn i munnen min og sa at han var forelsket. Jeg knakk sammen, gråt og skalv. Han ble med meg hjem den kvelden. Han sov i sengen min med meg, kledde av meg tok på meg. Jeg gråt og skalv igjen før vi sovnet. Jeg var 17 og han nesten 40.»

I en annen dansehistorie heter det:

«Jeg var student og den mannlige gjestelæreren og koreografen viste en uvanlig stor interesse for meg. Jeg var totalt uforberedt og forsto ikke hvor det kom fra. En av hans første kommentarer til meg var om jeg ikke skulle ta en liten pause fra kjæresten min for hans skyld. Jeg gjorde det klart at jeg gjerne ville samarbeide sammen med ham, men at jeg ikke var interessert i en seksuell relasjon. Han var intens, manipulerende og hadde mye makt over meg. Jeg ble ofte valgt som hans partner og satt i situasjoner der vi skulle ligge inntil hverandre eller han skulle ligge oppå meg. En gang tok han tak i rumpa mi rett før en gjennomgang foran andre medstudenter. En annen gang støtte han underlivet sitt hardt mot meg mens en internasjonal kollega så på. Begge ganger følte jeg meg veldig ydmyket. Han fremhevet stadig hvor suksessrik han var. En gang navnga han et stort antall dansere og koreografer han har ligget med, kolleger og navn jeg kjenner, ser opp til og har respekt for. Da han ikke lyktes i å bli sammen med meg, ble han ufin og truet meg lenge etterpå.»

Kunsthøgskolen i Oslo består av Teaterhøgskolen, Operahøgskolen, Kunstakademiet og avdelinger for dans, design og kunst og håndverk. Det framgår ikke ved hvilken del av høgskolen den seksuelle trakasseringen som departementet har varslet om skal ha skjedd.

Kan være vanskelig å forstå

Den tidligere studenten og læreren sier til Khrono at hun forstår at det kan være vanskelig for mange å forstå hva som faktisk skjer.

— Det kan være vanskelig, på en hvilken som helst arbeidsplass, å innse at ens nære venn og kollega trakasserer, manipulerer eller har seksuelle forhold til studentene sine. De aller, aller fleste pedagogene er fantastiske mennesker som ikke er i nærheten av tanken om å utnytte tilliten til studentene, sier hun.

Dagens ledelse ved Kunsthøgskolen har fått frist til fredag denne uken med å melde tilbake hva slags tiltak de har satt i verk og hvordan de har håndtert varslene.

Allmøte mandag

Mandag holdt rektor Jørn Mortensen allmøte på høgskolen for både ansatte og studenter. Studentavisen Universitas var tilstede under møtet og refererer blant annet at rektor Mortensen understreket at omfanget og alvorlighetsgraden i saken er høy, og at saken er kompleks og krever en skikkelig utredning for å komme til bunns.

— Varslingssaken er en sak KD har mottatt og viser til vedvarende trakassering. Vi skal nå utrede saker som stammer fra 2008 og 2009, sa Mortensen ifølge Universitas.

Rektoren påpeker at høgskolen har et tillitsproblem når varslere ser seg nødt til å gå til Kunnskapsdepartementet for å varsle om trakassering.

Til Universitas understreker rektor Mortensen at det ikke er noen risiko for at de det er varslet om treffer studenter før saken er avsluttet.

Khrono snakket før helgen med flere studenter som sier de synes det er bra at det skjer noen ting med dette på Kunsthøgskolen nå.

(Saken er oppdatert 09.13. 9.januar med at daværende tillitsvalgt ikke ønsker å bekrefte hvem som var med på varslingsmøtet i 2015).

Fakta

Varsel om seksuell trakassering KHiO

* KD mottok 18.desember 2017 varsel om seksuell trakassering ved Kunsthøgskolen i Oslo.

* Ifølge varslerne, som vil være anonyme, skal en ansatt over lang tid ha trakassert studenter.

* Kunsthøgskolens ledelse ble innkalt til møte i Kunnskapsdepartementet 21. desember. De tar varslene alvorlig og ber høgskolen vurdere en eventuell politianmeldelse.

* Høgskolen har fått frist til 12. januar 2018 med å redegjøre for Kunnskapsdepartementet om hvordan saken blir fulgt opp.

*Torsdag 4.januar ble det kjent at KD har mottatt varsel om ytterligere en ansatt.

* Mandag 8.januar ble det kjent at KD har mottatt ytterligere en henvendelse om seksuell trakassering ved Kunsthøgskolen - samlet skal det nå være minst tre henvendelser via departementet.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS