Bursdagshilsen

Khrono fyller 10 år i 2023: Irriterende «møkaspreiar og gledesspreiar»

Khrono jubilerer og har ubeskjedent bedt om bursdagshilsener fra sektoren vi dekker. Her har du dem — usensurert og i sin helhet. Takk, alle!

Khronoredaksjonen feirer det som feires kan, her fra 2019 da avisen rundet 5 millioner sidevisninger. I år nærmer det seg 15 millioner og i april 2023 fyller Khrono 10 år.
Publisert Oppdatert

Vi tillater oss å være ørelite grann selvopptatt ved inngangen til 2023 og Khronos jubileumsår. Avisen fyller 10, og det skal markeres gjennom hele året, først og fremst med en debatt-turne til ulike campuser landet rundt, som dere vil høre mer om etter hvert.

Vi starter med å gjengi bursdagshilsener fra de inviterte som ønsket å svare. Takk, alle — og takk alle lesere for at dere leser Khrono. Vi er bare såvidt i gang.

Nina Skarperud, rektor Politihøgskolen: Hipp hipp hurra for Khrono! Dere er en stadig viktigere kanal for oss som er interessert i høyere utdanning og forskning.

Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger: På kort tid har Khrono vekse fram som den viktigaste kjelda til nyheiter for ein samle universitets- og høgskulesektor i Noreg. Med stort pågangsmot og høg profesjonalitet har ikkje berre gitt eit løft for nyheitsdekninga på feltet, men og for interessant og verdifullt kommentar- og debattstoff. Dette gjer at Khrono i dag står fram som ein særs sentral aktualitetskanal for heile kunnskapssektoren.

Irene Alma Lønne, rektor Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO): Jeg har bare kjent Khrono de siste 5 månedene da jeg flyttet til Oslo og begynte som rektor ved AHO. På den korte tiden har Khrono blitt mitt foretrukne og primære medium for å holde meg oppdatert på hva som skjer i universitets- og høgskolesektoren. Det er helt imponerende og en fantastisk luksus å ha et så dyktig og velinformert medie med et målrettet fokus. Gratulerer med 10 flotte år. Jeg ser frem til mye mer!

Gunnar Yttri, rektor Høgskulen på Vestlandet: Khrono ti år? Utidig og tidig, seint og tidleg, usakleg og sakleg, einsidig og spissa, småleg og raus, lojal og kritisk, overflate og gravejournalistikk, trongsyn og innsyn, klikkagn og informasjon til gagn, tabloidisering og folkeopplysing, traust vidareforedling av gamle maktstrukturar og spanande nybrott, uthenging og lyssejting, poengtering og mytespinning, irritasjonsmoment og inspirasjonskjelde, møkaspreiar og gledespreiar. Khrono ti år? Til lukka! Høgare utdanning og forsking har vorte opna opp for innsyn og diskusjon på heilt nytt vis, og har fått ein ny giv. Takk for alt arbeid som er gjort og lukka til vidare!

Rektor Gunnar Yttri ved Høgskulen på Vestlandet.

Sveinung Skule, adm.dir HK-dir: En kjempestor og varm gratulasjon til Khrono med 10 års-jubileet! Khronos heldekkende og undersøkende journalistikk har betydd mye for å skape en mer velfungerende offentlighet rundt en samfunnsbærende og svært viktig sektor – og et viktig politikkområde. Som nisjeavis med spesialkunnskap om universiteter, høyskoler og fagskoler har avisa bidratt til en kritisk og opplyst debatt, med gradvis utvikling fra lokalt, til nasjonalt og videre til et internasjonalt blikk på norsk utdanning. Ikke minst har Khrono bidratt til at debattene om høyere utdanning når flere, med stadige overslag også til de allmennrettede mediene. Lykke til med de neste ti årene!

Anne Borg , rektor NTNU.

Vidar Haanes, rektor MF: Et stort gratulerer til Khrono - et tidsskrift i tiden, som har satt en helt ny standard for sektororienterte nettaviser. Khrono er som oftest den første avisen jeg leser på morgenen, og dere setter dagsorden og skaper debatt.

Anne Borg, rektor ved NTNU: Engasjerende, opplysende, oppdatert, og av og til litt irriterende. Akkurat slik seriøs fagpresse skal være. Khrono har i ti år satt universitets- og høgskolesektoren på kartet, og ikke minst sett oss i kortene. Det har vi hatt godt av. Dere har blitt en del av hverdagen for oss ved NTNU. Vi trenger dere, og jeg vil ønske dere til lykke med tiårsjubileet. Vi ser fram til godt samarbeid, gode og relevante artikler også i årene framover.

Kristin Vinje, adm.dir. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut): Khrono har vært en pådriver for å sette utdanning og forskning på agendaen i ti år. For oss i Nokut er dekningen deres av sektoren en viktig ressurs, samtidig som deres kritiske blikk og stadige innsynsbegjæringer gjør at vi alltid må være enda litt mer skjerpa. Det er bra! Gratulerer så mye med 10-årsjubileet fra 20-årsjubilanten Nokut!

Markus Degerman, rektor Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO): Jag vill också passa på att skicka ett grattis till Khrono som fyller 10 år 2023, tack för all god rapportering och intressanta artiklar.

Ola Borten Moe, forsknings- og høyere utdanningsminister.

Ola Borten Moe, forsknings- og høyere utdanningsminister: Gratulerer med tiårsjubileet! Dere har bygget dere opp til å bli Norges viktigste kanal for kritiske diskusjoner om alt som skjer i universitets- og høgskolesektoren. Jeg tror også dere har bidratt sterkt til å løfte temaet på agendaen i andre medier. Så er det klart dere ofte kan være irriterende - noen ganger irriterende gode - og av og til bare irriterende. Spørsmålene deres holder jo store deler av staben vår i ånde på daglig basis.

Maika Godal Dam, leder Norsk studentorganisasjon: Hipp hurra for vår egen Khrono! På vegne av studentene i Norge ser vi frem til 10 nye, gode år! Vår bursdagsgave til dere er godt over 300 000 studenter klare til å bidra med historier, meninger og perspektiver. Dere vet hvor dere finner oss!

Johann Roppen, rektor Høgskulen i Volda: Khrono har blitt 10 år og viser ingen aldringstegn! Fortsatt breidt orientert og obligatorisk lesnad for alle i sektoren, inkludert den politiske leiinga i departementet. Det er slett ikkje alle sektorar som har ein slik felles arena, ei sjølvstendig nettavis som driv kritisk og oppsøkande journalistikk – også. Det er likevel bra at vi også har Universitetsavisa og Forskerforum – både som potensielle korrektiv og som reelle konkurrentar i nyhendebeitet.

No les heile Noreg, inkludert Borten Moe om oss!

Sagt ved Høgskulen i Volda

Internt på huset hos oss i Volda er det nok ei blanding av fryd og frykt når vi blir omtalt i Khrono: «No les heile Noreg, inkludert Borten Moe om oss!» Tonefallet i den siste setninga varierer naturlegvis etter kva som faktisk står i Khrono – om det er godt eller gale og korleis den einskilde ser på saka. Og så er det naturlegvis – og heldigvis – ikkje slik at alle les eller hugsar alt som har stått i Khrono – eller at alt har stått i Khrono.

Vi ser at Khrono i mange saker er meir på høgget og frampå enn våre lokale og regionale nyhenderedaksjonar der den næraste held til nokre hundre meter unna. Ofte klipper dei lokale avisene rett ut av Khrono i saker som handlar om deira regionale høgskule. Det er vel både ei understreking av at vi er ein statleg sektor og ein statleg styrt høgskule der mange prosessar og beslutningar er nasjonalt styrte. Men det syner også at Khrono driv oppsøkande journalistikk og er langt framme i skoa.

Og så er eg sjølvsagt slett ikkje nøgd kvar dag eg klikkar meg inn på Khrono – for det gjer eg. Men slik skal det også vere og slik må det vere om ei avis skal ha livets rett i det lange løp.

Khrono vart fort vaksen, og alt då eg tok til som rektor i 2015 såg eg at toåringen Khrono hadde gått inn i ein intens vekstfase. Og alt som femåring fekk jo Khrono fast følge med nettavisa På Høyden. Eventuelt gjennomførte Khrono sin eigen fusjon slik sektoren hadde vore opptatt med dei siste åra.

Men eg meiner å hugse frå tiårsfeiringar at korkje menneske-tiåringar eller institusjonar på 10 år kan reknast som utvaksne, utlærte eller å ha funne si faste form. Heller ikkje Khrono.

Men innerst inne håper eg vel på at Khrono aldri blir heilt vaksen eller heilt strigla – om det skjer så er det på tide å finne opp Khrono på nytt!

Så er det klart dere ofte kan være irriterende - noen ganger irriterende gode - og av og til bare irriterende.

Ola Borten Moe, forsknings- og høyere utdanningsminsiter

Lars Petter Jelsness-Jørgensen, rektor Høgskolen i Østfold: Kjære Khrono!Gratulerer så mye med 10-års dagen. Du har vokst deg stor og sterk. Takk for ditt bidrag til å profilere sektorens viktige samfunnnsoppdrag og for kritiske blikk. Du fortjener din plass! Jeg ønsker deg mange gode år, at du fortsetter å løfte frem sektorens perspektiver, og at du er stiller politikere og makthavere til ansvar. Alle gode ønsker til deg.

Petter Aasen, rektor Universitetet i Sørøst-Norge: Gratulerer med jubileet! Gjennom 10 år har Khrono formidlet informasjon og stimulert til debatt om smått og stort i universitets- og høyskolesektoren. Nettavisen har etablert seg som en viktig nyhetsavis for, men også om sektoren. Avisen har utviklet seg fra et menighetsblad til et nasjonalt organ med et høyere blikkfeste og bredere nedslagsfelt. I en sektor der vi ofte er oss selv både nærmest og nok, håper jeg Khrono vil fortsette å styrke etterrettelig, uavhengig og kritisk journalistisk arbeid og meningsutveksling mer i det store og mindre i det små.

Rektor ved Oslo Met, Christen Krogh.

Christen Krogh, rektor ved OsloMet: Det er bra for samfunnet å ha en kritisk og uavhengig presse. På samme måte mener jeg at det er bra for universitets- og høyskolesektoren at vi har en kritisk og uavhengig Khrono. Gratulerer med dagen. Dette er bare begynnelsen.

Astrid Kvalbein, rektor Norges Musikkhøgskole (NMH): Eg er glad for at Khrono følgjer heile sektoren tett, og set pris på at de lyttar også til dei mindre, spesialiserte institusjonane, som NMH. Gratulerer med 10 år!

Sunniva Whittaker, rektor Universitetet i Agder: Godt nyttår til alle, og gratulerer til Khrono med de første ti årene!

Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen: Det skal bli fint å feire Khronos 10 år. Vi har fått en nasjonal, uavhengig og synlig avis som når langt utenfor egen sektor. Denne suksessen må Khrono utnytte til å jobbe enda mer med de komplekse sakene og de store spørsmålene i vår sektor.

Bård Mæland, rektor VID vitenskapelig høyskole: Jeg vil gjerne gratulere Khrono med 10 imponerende år! Når man hver dag «bare må» se hva som skrives i Khrono, har posisjonen blitt udiskutabel og uvurderlig. Jeg vil samtidig utfordre redaksjonen til å svinge mer innom private institusjoner i sine reportasjer. Det vil gi mange saker mer bredde og dybde, og helt sikkert gjøre dem enda mer interessante for hele sektoren og andre lesere.

Mari Sundli Tveit, adm.dir. Forskningsrådet: Jeg ønsker 10-årsjubilanten Khrono fortsatt suksess som en viktig stemme i sektoren.

Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo (UiO): UiO gikk inn i Khrono fordi vi mente vi trengte en nasjonal sektoravis, og det har vi fått; Khrono har gitt UH-sektoren langt større synlighet og oppmerksomhet. Det er hyggelig å kunne gratulere med vel utført arbeid.

Dag Rune Olsen, rektor UiT Norges arktiske universitet: Gratulerer med feiringen - til alle engasjerte og meningssterke i sektoren. Khrono er en arena der vi snakker med hverandre, der det ellers snakkes om andre. Slik bidrar Khrono til et opplyst ordskifter, ikke minst fordi redaksjonen gjerne følger sakene opp lengre og med flere vinkler. Fortsett det gode arbeidet!

Powered by Labrador CMS