Styret ved UiB vedtok satsingen på Khrono torsdag. Ved enden av bordet universitetsdirektør Kjell Bernstrøm (t.v.) og rektor Dag Rune Olsen. Foto: UiB

Fire nye vedtak om eierskap i Khrono

Khrono-satsing. Universitetene i Bergen, Tromsø og Agder, samt Høgskulen på Vestlandet, har vedtatt å gå inn Khrono med flere årsverk. Khrono skal også skal overta redaktøransvaret for UiBs lokalavis, På Høyden.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret ved Universitetet i Bergen vedtok torsdag enstemmig å gå inn med tre årsverk i den nasjonale avisen Khrono, samt at Khrono skal overta redaktøransvaret for På Høyden, som skal være lokalavis for UiB.

Fakta

Khrono-vedtak landet rundt

Universitetet i Stavanger (UiS)

I UiS sitt vedtak 18. oktober 2018 heter det:

«Styret gir sin tilslutning til å inngå avtale med OsloMet – storbyuniversitetet om eierskap i nettavisen Khrono, gjeldende fra 1. januar 2019 til og med 31. desember 2022.»

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

USN har gjort vedtak 19. oktober 2018:

«Styret gir sin tilslutning til prinsipputtalelsen som fremgår av saken og gir rektor fullmakt til å inngå avtale med OsloMet innenfor en ramme oppad avgrenset til kr 500 000,- årlig. En forutsetning for avtaleinngåelse må være at tilnærmingen får bred oppslutning i sektoren.»

Høgskulen på Vestlandet

Møte 28-29. november, forslag til vedtak om Utvikling av sektoravisa Khrono - HVL sitt bidrag.

«1. Styret vedtar at HVL skal bidra til utvikling av sektoravisa Khrono. 2. Bidraget knyttes til et journalistårsverk over tre år med tilsettingsforhold ved HVL. 3. Rektor får fullmakt til å ferdigforhandle avtalen med OsloMet.»

Universitetet i Agder (UiA)

Møte 28. november. Vedtak: «Styret gir universitetsdirektøren fullmakt til å inngå avtale med OsloMet – storbyuniversitetet om eierskap i nettavisen Khrono, gjeldende fra 1. januar 2019 til og med 31. desember 2021.»

UiT Norges arktiske universitet

Møte 29. november. Vedtak:

«Universitetsstyret stiller seg positiv til at UiT bidrar til redaksjonell styrking av Khrono. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å sluttføre forhandlingene med utgangspunkt i vedlagte avtaleutkast.»

Universitetet i Bergen (UiB)

Møtet 29. november. Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til at universitetsledelsen kan sluttforhandle avtale om nasjonal universitetsavis i henhold til rammer gitt i denne saken. UiB skal dedikere 3 årsverk til en nasjonal redaksjon i Bergen

Universitetet i Oslo og NTNU

Har ikke hatt vedtakssaker oppe, men styrene er orientert om prosessene rundt forhandlinger om økonomisk støtte og eventuelt eierskap av Khrono. begge har deltatt på felles møter og/eller hatt egne møter i sakens anledning med OsloMet.

Styret på UiO ble orientert 11. september.

Styret på NTNU ble orientert 31. oktober under sak 26 «Universitetsavisa: Rapport fra Redaksjonsrådet 2018 Notat»

En felles satsing på Khrono skal evalueres innen det er gått tre år.

UiT Norges arktiske universitet vedtok også på sitt styremøte torsdag å bidra til redaksjonell styrking av Khrono med ett årsverk og bidrag til andre kostnader, begrenset oppad til én million.

Dette er etterhvert blitt en gladsak, en skikkelig gladsak.

Kjersti Fløttum

Onsdag vedtok Høgskulen på Vestlandet å gå inn med ett årsverk over en treårsperiode, mens Universitetet i Agder (UiA) på styremøtet onsdag vedtok å gå inn med midler. Her er det foreløpig ikke bestemt med hvor mye.

— Styret gav universitetsdirektøren fullmakt til å inngå avtale. Vi vil ikke kommentere øvrig innhold før forhandlingene med OsloMet og de øvrige partnerne er sluttførte, sier kommunikasjonsdirektør Paal Pedersen ved UiA.

OsloMet-styret avgjør

Ved OsloMet skal styret behandle resultatet av forhandlingene om utvidet eierskap i Khrono på styremøtet 14. desember. Ifølge den overordnede avtalen som alle partene slutter seg til, skal det skal være stiftelsesmøte for nye Khrono innen utgangen av januar 2019, der det også skal velges et nytt felles styre. Samarbeidet har en varighet på tre år, og innen den tid skal fellesprosjektet Khrono, som kan komme til å omfatte ni ulike høgskoler og universitet, evalueres.

Etter vedtaket på styremøtet i Bergen torsdag, ligger UiB an til å bli den nest største eieren, etter OsloMet.

— Dette er etterhvert blitt en gladsak, sa universitetsdirektør Kjell Bernstrøm da han innledet om saken på styremøtet. Styrerepresentant for de vitenskapelig ansatte, professor Kjersti Fløttum fulgte opp:

— Det er en gladsak, en skikkelig gladsak, etter at styret var litt skeptisk til å begynne med og etterlyste flere modeller. Det har vi fått, og det blir veldig spennende, men sikkert også utfordrende på noen punkter, sa hun.

Bergenser i Oslo?

Khrono vil få tre årsverk betalt av UiB, og overta redaktøransvaret for På Høyden, der det også er tre årsverk. Sammen med det ene årsverket som blir finansiert av Høgskulen på Vestlandet, skal alle disse bli samlokalisert i Bergen.

I avtaleutkastet mellom Khronos eier OsloMet og de nye medeierne står det at enten redaktør eller styreleder skal komme fra Bergen.

Dette punktet skapte en liten diskusjon i styret. Studentrepresentant Andreas Trohjell spurte hva dette betyr, om vedkommende må bo i Bergen eller om det holder med en bergenser i Oslo. Han foreslo at det i stedet skulle stå «ha tilknytning til Bergen», og rektor og styreleder Dag Rune Olsen sa at han tok innspillet med seg.

Positivt UiT-styre

UiT-styret vedtok også enstemmig å gå inn i Khrono for å styrke redaksjonen og bidra til at avisen får tilstrekkelig med ressurser til også kunne dekke den nordligste landsdelen. Universitetsdirektøren fikk fullmakt til å sluttføre forhandlingene med OsloMet innen for en samme av cirka 1 million kroner.

Det viktige for oss er at Khrono totalt sett styrkes og at det kan føre til en tettere dekning av UiT og vår region.

Jørgen Fossland

Rektor og styreleder Anne Husebekk understreket at UiT ikke vil kreve at Khrono har en fast medarbeider i nord, men at hensikten er redaksjonell styrking av Khrono slik at avisen også får ressurser til å dekke Nord-Norge.

— Det kan godt hende at det skal skje fra Oslo, sa Husebekk, og eksternt styremedlem Anders Malmberg påpekte at frilansere i nord også kunne være en løsning.

— Det er veldig, veldig viktig at vi bidrar, det er helt nødvendig, sa han.

Eier eller partner

Rektor Anne Husebekk ved UiT.

Styret var litt i stuss om UiT egentlig blir medeier i Khrono, siden Khrono foreløpig ikke er noen egen organisasjon. Dermed vedtaksforslaget endret fra at UiT vil gå inn som medeier, til at UiT vil bidra til redaksjonell styrking av Khrono. Anders Malmberg foreslo at det kunne stå at UiT ønsker å bli en aktiv partner, i stedet for at det står medeier i vedtaket.

— Men dette må de videre forhandlingene avklare, sa Husebekk.

Flere i styret påpekte også at det er litt rart at det står i avtalen mellom OsloMet og de andre partene at Bergen skal ha enten redaktør eller styreleder. Det ble påpekt at det er litt overraskende at de må gå inn en slikt Oslo-Bergen-landskap.

Universitetsdirektør Jørgen Fossland sa at de har måttet inngå noen kompromisser her, og at det ikke vil komme noe ultimatum fra UiT om styrerpresentasjon eller lignende.

— Det viktige for oss er at Khrono totalt sett styrkes og at det kan føre til en tettere dekning av UiT og vår region, sa han.

Universitetene i Sørøst-Norge og Stavanger gjorde vedtak i oktober

Også universitetene i Sørøst-Norge og stavanger har vedtatt å gå inn med støtte til Khrono. I Stavangers itt vedtak heter det at styret gir sin tilslutning til å inngå avtale med OsloMet – storbyuniversitetet om eierskap i nettavisen Khrono, gjeldende fra 1. januar 2019 til og med 31. desember 2022.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) sitt styret begrenset sin støtte oppad til 500.000 og at det var en forutsetning for avtaleinngåelse må være at tilnærmingen får bred oppslutning i sektoren.

Universitetet i Oslo og NTNU har også stilt seg positive til å støtte Khrono, og deres styrer er orientert om dette, men UiO og NTNU har ikke lagt opp til vedtaksbehandling av saken.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS