Jan Heiret (t.v.) og Tore Tungodden fra UiB har forhanldet med OsloMet om eierskap i Khrono. Her foran redaksjonslokalene i Oslo. Foto: Runhild Heggen

Fire saker om mulig Khrono-eierskap behandles neste uke

Khrono-satsing. Universitetene i Bergen, Tromsø og Agder, samt Høgskulen på Vestlandet, behandler sak om medeierskap til Khrono i sine styremøter neste uke. I Bergen foreslås det at Khrono også skal overta redaktøransvaret for UiBs lokalavis, På Høyden. Saken behandles på styremøte i dag torsdag 29. november.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Direkte fra styremøtet ved Universitetet i Bergen, del 2:

Direkte fra styremøtet ved Universitetet i Bergen del 1:

Den 14. desember har Khronos eier, OsloMet, styremøte. Da skal de behandle resultater av forhandlingene om utvidede eierskap i Khrono, og omfanget av ulike eierskap i Khrono skal landes.

Fakta

Khrono-vedtak landet rundt

Universitetet i Stavanger (UiS)

I UiS sitt vedtak 18. oktober 2018 heter det:

«Styret gir sin tilslutning til å inngå avtale med OsloMet – storbyuniversitetet om eierskap i nettavisen Khrono, gjeldende fra 1. januar 2019 til og med 31. desember 2022.»

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

USN har gjort vedtak 19. oktober 2018:

«Styret gir sin tilslutning til prinsipputtalelsen som fremgår av saken og gir rektor fullmakt til å inngå avtale med OsloMet innenfor en ramme oppad avgrenset til kr 500 000,- årlig. En forutsetning for avtaleinngåelse må være at tilnærmingen får bred oppslutning i sektoren.»

Høgskulen på Vestlandet

Møte 28-29. november.

Vedtaket:

«1. Styret vedtar at HVL skal bidra til utvikling av sektoravisa Khrono. 2. Bidraget knyttes til et journalistårsverk over tre år med tilsettingsforhold ved HVL. 3. Rektor får fullmakt til å ferdigforhandle avtalen med OsloMet.»

Universitetet i Agder (UiA)

Møte 28. november.

Vedtaket:

«Styret gir universitetsdirektøren fullmakt til å inngå avtale med OsloMet – storbyuniversitetet om eierskap i nettavisen Khrono, gjeldende fra 1. januar 2019 til og med 31. desember 2021.»

UiT Norges arktiske universitet

Møte 29. november.

Vedtak:

«Universitetsstyret ønsker at UiT skal bli medeier i Khrono og gir universitetsdirektøren fullmakt til å sluttføre forhandlingene med utgangspunkt i vedlagte avtaleutkast.»

Universitetet i Bergen (UiB)

Møtet 29. november.

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til at universitetsledelsen kan sluttforhandle avtale om nasjonal universitetsavis i henhold til rammer gitt i denne saken. UiB skal dedikere 3 årsverk til en nasjonal redaksjon i Bergen

Universitetet i Oslo og NTNU

Har ikke hatt vedtakssaker oppe, men styrene er orientert om prosessene rundt forhandlinger om økonomisk støtte og eventuelt eierskap av Khrono. begge har værtdeltatt på felles møter og/eller hatt egne møter is akens anledning med OsloMet.

Styret på UiO ble orientert 11. september.

Styret på NTNU ble orientert 31. oktober under sak 26 «Universitetsavisa: Rapport fra Redaksjonsrådet 2018 Notat»

En felles satsing på Khrono skal evalueres innen det er gått tre år.

Neste uke skal styrene ved fire institusjoner; universitetene i Bergen, Tromsø og Agder, samt Høgskulen på Vestlandet, behandle saker om medeierskap i Khrono.

Fra før er det klart at Universitetet i Stavanger, Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Oslo skal inn i et samarbeid om videreutvikling av Khrono. Og sannsynligvis også NTNU.

Stiftelsesmøte i januar

Den overordnede avtalen som alle slutter seg til legger opp til at det skal være stiftelsesmøte for nye Khrono innen utgangen av januar 2019 hvor det også skal velges et nytt felles styre. Samarbeidet har en varighet på tre år, og innen den tid skal fellesprosjektet Khrono, som kan komme til å omfatte ni ulike høgskoler og universitet, evalueres.

En valgkomite fra OsloMet, UiT og UiB skal være i gang med å sette sammen et nytt styre der minst fire av medlemmene skal ha medieerfaring.

Omfattende satsing i Bergen

Det er fortsatt Universitetet i Bergen (UiB) som ligger an til å gå inn som en av de større medeierne i Khrono, sammen med dagens eier OsloMet. Forhandlingene mellom OsloMet og UiB har foregått i flere måneder.

I tillegg til å slutte seg til den overordnede og felles avtalen om avissamarbeid, har også UiB forhandlet fram en egen avtale med OsloMet om at redaktøransvaret for UiBs avis På Høyden skal overtas av Khrono. På Høyden skal etter planen fortsette med en ny formålsparagraf som avis for studenter og ansatte ved UiB.

UiB tilfører i tillegg Khrono tre årsverk til en nasjonal redaksjonell satsing. Etter planen skal Khronos tre årsverk og På Høydens redaksjon samlokaliseres i Media City i Bergen.

Dersom Høgskulen på Vestlandet følger forslag til styrevedtak fra rektor Berit Rokne kan det i tillegg komme ett årsverk til inn i den nasjonale avissatsingen fra Bergen.

Høgskulen på Vestlandet har styremøte 28-29. november.

Ett årsverk fra Tromsø

I styrepapirene til behandlingen av saken om mulig eierskap i Khrono for UiT Norges arktiske universitet heter det blant annet:

— Gjennom et medeierskap i Khrono vil UiT bidra til å styrke den journalistiske dekning av forskning- og utdanningspolitikken, både lokalt og nasjonalt, og øke sektorens synlighet i samfunnet, heter det i styrepapirene, og det blir lagt til:

— UiT er det eneste breddeuniversitetet som ikke har, eller har hatt, en egen avis som er redigert under Redaktørplakaten.

Og videre:

— Et medeierskap i Khrono representert ved at UiT bidrar ved finansiering at ett årsverk, til etablering av en «Nord-Norge redaksjon», forventes å styrke fokus på og nyhetsdekningen av sektoren i nord.

På fullmakt i Agder

Universitetet i Agder skal behandle sin sak om mulig eierskap i Khrono på styremøte onsdag 28. november og forslaget går ut på at universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen skal få fullmakt til å ferdigforhandle avtalen om Khrono, uten at det er spesifisert hvor mye de ønsker å gå inn med.

Så langt har Universitetet i Stavanger (UiS) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og allerede gjort vedtak og sagt ja til medeierskap.

I UiS sitt vedtak heter det: «Styret gir sin tilslutning til å inngå avtale med OsloMet – storbyuniversitetet om eierskap i nettavisen Khrono, gjeldende fra 1. januar 2019 til og med 31. desember 2022.»

USN har gjort et tilsvarende vedtak: «Styret gir sin tilslutning til prinsipputtalelsen som fremgår av saken og gir rektor fullmakt til å inngå avtale med OsloMet innenfor en ramme oppad avgrenset til kr 500 000,- årlig. En forutsetning for avtaleinngåelse må være at tilnærmingen får bred oppslutning i sektoren.»

Redaktør betinget optimist

Khrono har jobbet for en utvidet nasjonal avissatsing i kunnskapssektoren siden 2015.

— Målet har vært å lage en avis for kunnskapssektoren slik Dagens Næringsliv er for næringslivet, eller Nationen er for distriktene og landbruket. Nå er vi nærmere målet enn noen gang, men ingenting er klart før alt er klart, sier redaktør Tove Lie, som er betinget optimist foran en avgjørende uke.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS