NIFU

Kina er Norges største samarbeids­partner innen teknologisk forskning

Kina blir stadig viktigere for Norge som forskningsnasjon. Det slår NIFU fast i en fersk gjennomgang av vitenskapelige publiseringer.

Forholdet mellom Norge og Kina har vært satt på prøve de siste 15 årene. I 2018 tok nasjonene et steg mot samarbeid da daværende forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø møtte Kinas viseminister for utdanning, Du Zhanyuan, under ei større delegasjonsreise i 2018.
Publisert Oppdatert

I 2019 gikk Kina forbi USA som verdens største forskningsnasjon i antall forskningsartikler publisert årlig. Samme år ble også Kina Norges største samarbeidspartner innenfor teknologisk forskning. 

Det viser en fersk rapport fra Nordisk institutt for studier av forskning og innovasjon (NIFU) der de har sett nærmere på Norges forskningssamarbeid med Kina og Sør-Korea. Rapporten kan du lese her

NIFU-forskere har undersøkt perioden 2001 til 2022, med hovedvekt på de siste ti år, basert på samarbeid om vitenskapelige publiseringer som dekkes av den bibliografiske databasen Web of Science.

En av konklusjonene rapportforfatter Gunnar Sivertsen trekker fram er Kinas dominans innenfor teknologisk forskning. Kinesiske forskere står for nesten halvparten av alle artikler innenfor dette feltet. 

Advares

Forskningssamarbeid mellom Kina og Norge har vært omdiskutert i lang tid. 

I 2018 tok daværende forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) 220 personer fra kunnskapssektoren til Beijing for å styrke båndene mellom de to landene. 

Nå, fem år senere, kommer Politiets sikkerhetstjeneste (PST) jevnlig med advarsler til norske forskningsinstitusjoner: Vær på vakt når dere samarbeider med kinesiske forskere. 

Da PST la frem sin årlige trusselvurdering la de vekt på at «norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner utnyttes av fremmede stater for å kartlegge potensielle kilder».

PST har ved flere anledninger uttalt at norske utdannings- og forskningsinstitusjoner er naive i møte med sine kinesiske kolleger. Senest i sommer uttalte Inger Haugland, sjef for kontraetterretning i PST, til Aftenposten at de ser en økende bevissthet rundt disse spørsmålene, men: 

— Det er svært varierende grad av bevissthet. Noen forskningsmiljøer fremstår fortsatt som naive i møte med det vi anser som en klar trussel, sa Haugland.

Står for 17 prosent

Samarbeidet mellom norske og kinesiske forskere har økt raskt. Fra et nærmest ikke-eksisterende forhold på starten av 2000-tallet, ble det i 2021 publisert mer enn 1700 artikler med norske og kinesiske forskere som forfatterne. Og mellom 2001 og 2021 er det registrert 11.500 artikler totalt. Det viste NIFUs rapport i 2022.

Kinesiske kollegaer er nå med i 17 prosent av alle forskningsartikler der et internasjonalt samarbeid ligger bak. Det er særlig innen forskning på klima og miljø og teknologi at norske og kinesiske forskere jobber mest sammen.

I rapporten skriver NIFU at den økende betydningen av Kina og Sør-Korea for Norges forskningssamarbeid skyldes hovedsakelig at de to landenes har opplevd en rask vekst som forskningsnasjoner på den globale scenen. 

Hvis man ser på den store sammenhengen er fortsatt nordiske land og andre europeiske land de viktigste samarbeidspartnerne for forskere i Norge.

Powered by Labrador CMS