Gårdeier på Kjeller, Hemfosa Samfunnsbygg, har sendt brev til styremedlemmene ved Høgskolen i Oslo og Akershus og sagt at høgskolen kan spare 2-300 millioner på å bli på Kjeller, framfor å flytte til Lillestrøm. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

HiOA kan spare inntil 300 millioner kroner på å bli på Kjeller

Flytting. HiOA kan spare opptil 300 millioner på å pusse opp på Kjeller, heller enn å flytte til ny campus på Lillestrøm, viser anslag fra dagens gårdeier på Kjeller. Høgskolens ledelse ønsker ikke å vurdere forslaget. Det er uklart om de likevel må.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er eierne av bygget som HiOA leier på Kjeller i Akershus, Hemfosa Samfunnsbygg, som i et brev til samtlige styrerepresentanter rett før høgskolens siste styremøte i fjor, 15. desember, anslår at HiOA kan spare 200-300 millioner ved å bli på en ombygget campus på Kjeller. Hemfosa mener at dette er et alternativ som bør vurderes i tillegg til høgskolens flytteplaner til Lillestrøm. HiOAs kontrakt med Hemfosa går ut i 2023.

Det var Romerikes Blad (for abonnenter) som først skrev om brevet.

Khrono skrev allerede i fjor høst at Hemfosa ville tilby husleiekutt hvis høgskolen ble værende på Kjeller etter 2023.

Vedtar kravspek i februar

Direktør for digitalisering og infrastruktur ved HiOA, Asbjørn Seim, sier at planen er å invitere styret, på møtet 8. februar, til å vedta kravspesifikasjon og overordnet funksjonsbeskrivelse for den nye campusen.

— Dette skal utlyses på kunngjøringsdatabasene Doffin og TED, slik at både de seks tilbyderne som er prekvalifisert og eventuelt andre kan være med i konkurransen om å få bygge ny campus i Lillestrøm sentrum, maksimum 5-7 minutters gange fra togstasjonen, opplyser han.

Direktør for digitalisering og infrastruktur ved HiOA, Asbjørn Seim. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Dersom kravet om gangtid på 5-7 minutter fra Lillestrøm togstasjon videreføres, kan ikke Kjeller-alternativet være med, påpeker han.

Men styret har ikke vedtatt noe krav om gangtid fra togstasjonen?

— Nei, det stemmer, men vi legger opp til å fremme det som forslag overfor styret i februarmøtet, sier Seim.

Vi ser at Kjeller innehar kvaliteter som mange ledende universitet i Europa savner, hvor spesielt den umiddelbare nærheten til forskning og utvikling står sentralt.

Simon Venemyr Ottersland

Betyr dette at Kjeller-alternativet er helt ute?

— Vi kan ikke avvise det helt, men hvis styret vedtar en kravspesifikasjon med 5-7 minutters gangtid som krav, så er Kjeller ute, sier han.

Tilbud av liten verdi

Seim bekrefter at HiOA har fått et såkalt indikativt tilbud fra Hemfosa om å bli på Kjeller, i ombyggede lokaler på dagens campus, til langt lavere leie enn i dag.

— Som tilbud å regne har dette liten verdi, fordi Hemfosa ikke har fått vår kravspesifikasjon, og umulig kan vite hva våre krav til en ny campus er, sier han.

Han sier også at den effektiviseringen som HiOA ønsker å oppnå, skal skje gjennom konkurransen mellom de tilbyderne som vil være med på konkurransen om å få bygge ny campus for HiOA i Lillestrøm sentrum.

Bekymring i styret

Flytting av dagens campus fra Kjeller til Lillestrøm har vært behandlet på flere styremøter på HiOA, men for det meste bak lukkede dører. Begrunnelsen har vært konkurransehensyn mellom de ulike tilbyderne.

På møtet i mai i fjorba eksternt styremedlem Torger Ødegaard HiOA om å ta en fot i bakken og vurdere om det er riktig å flytte fra Kjeller.

Han viste til at denne saken handler om en økonomisk forpliktelse på rundt én milliard kroner, med en husleie på over 50 millioner kroner i året og en leieperiode på opptil 20 år.

— Dette er den største økonomiske beslutningen dette styret kommer til å ta og den vil binde opp betydelige ressurser for mange styre- og rektorperioder framover, sa Ødegaard på styremøtet til HiOA i mai i fjor.

Venter på svar fra HiOA

Administrerende direktør i Hemfosa, Simon Venemyr Ottersland, sier til Khrono at de er for konkurranse på alle plan.

— Men vi mener også at Kjeller fortjener å vise seg fram, og vi har ikke fått noen svar på våre tidligere henvendelser, sier Ottersland.

— Har dere fått svar på brevet til alle høgskolestyrets medlemmer i desember i fjor, da?

— Nei, men vi venter at det kommer, sier han.

Som tilbud å regne har dette liten verdi, fordi Hemfosa ikke har fått vår krav-spesifikasjon, og umulig kan vite hva våre krav til en ny campus er.

Asbjørn Seim

Ifølge brevet kan HiOA trolig spare 200-300 millioner kroner over kontraktsperioden, sammenlignet med dagens leiekostnad, ved å bli på Kjeller og reforhandle leieavtale og lokaler med Hemfosa. Inkludert i dette er 20.000 kvadratmeter «i et totalt nytt format/konsept med transformerte, fremtidsrettede og fleksible løsninger», som det heter i brevet.

Store besparelser

Ottersland forteller at Hemfosa allerede tidlig i prosessen har signalisert overfor HiOA at de ønsker å gi et tilbud til høgskolen om fortsatt å leie der.

— I sammenheng med at HiOA via Statsbygg undersøkte grunnlaget for en fremtidig konkurranse for ny høgskole, spilte vi inn en indikasjon på Kjeller med en vesentlig lavere leie (sammenlignet med dagens leie) samt en investeringsramme som var tenkt brukt på tiltak som HiOA ønsket. Kjeller svarte naturlig nok ikke på kriteriene da Høgskolen benyttet kriterier som maksimum sju minutters gange til Lillestrøm stasjon, sier han.

— Og nå tilbyr dere Høgskolen i Oslo og Akershus å fortsatt leie Kjeller for 200-300 millioner kroner lavere leiekostnader enn tidligere, selv etter oppussing?

— Ja, det er et foreløpig anslag. Våre foreløpige beregninger viser at HiOA trolig kan spare 200 - 300 millioner kroner, sammenlignet med dagens leiekostnad, over kontraktsperioden.

Overtok kontrakt

— Betyr det at Høgskolen i Oslo og Akershus har betalt veldig mye mer i leie på Kjeller enn de burde ha gjort?

— Vi kjøpte eiendommen i 2015, leiekontrakten hadde oppstart i 2003 – med andre ord var leienivået etablert i god tid før vi overtok. I vår eiertid har vi, i de samtaler vi har ført med HiOA, vært helt klare på at dersom HiOA forlenger vil leien høyst sannsynlig reduseres vesentlig fra dagens nivåer. Leiebesparelsen vil blant annet variere med hvor mye areal HiOA ønsker å leie samt type og omfang av endringer i bygningsmassen, sier Ottersland.

Fra HiOAs lokaler på Kjeller. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Etter det Khrono får opplyst av direktør for digitalisering og infrastruktur ved HiOA, Asbjørn Seim, er det vel 5000 færre kvadratmeter som er planlagt for høgskolen på Lillestrøm.

Ifølge brevet til høgskolestyret ber Ottersland styret ved HiOA om å vente med å sende ut konkurransegrunnlaget inntil null-alternativet, det vil si fortsatt lokalisering på Kjeller, er skikkelig vurdert. Eventuelt ber han om at det absolutte kravet om maks 5 til 7 minutters gangtid fra Lillestrøm togstasjon tas bort.

Ikke krystallklart

HiOA mener at dette kravet - om å utredet nullalternativet om å fortsatt bli på Kjeller - falt bort etter at Finansdepartementet ga fritak fra den såkalte konseptvalgutredningen (KVU).

— Og dette er dere uenige i - Hemfosa mener at det fortsatt skal utredes et nullalternativ?

— Vi er enig med HiOA i at regelverket ikke er krystallklart her, men vi har jo jobbet med et alternativ som sier at HiOA fortsatt skal være på Kjeller etter 2023, basert på styrevedtaket på høgskolen i juni i fjor, sier Ottersland.

Direktør Asbjørn Seim sier sier til Khrono at HiOA uansett forterekker Lillestrøm som ny lokalisering.

— Vi mener at lokalisering i Lillestrøm vil gi store fordeler, og at et nybygg der vil gi de beste mulighetene for å skape en innovativ, fremtidsrettet campus, sier han.

Ny bydel kommer

Ottersland sier at Hemfosa har stor tro på Kjeller som område, både generelt og spesielt for utdanning.

Simon V. Ottersland, Hemfosa.

— Vi ser at Kjeller innehar kvaliteter som mange ledende universitet i Europa savner, hvor spesielt den umiddelbare nærheten til forskning og utvikling står sentralt, sier han.

—Hvor lett vil det være for Hemfosa å få leid ut lokalene på Kjeller til noen andre, framover?

— Vi er ikke redde for at det skal bli et stort problem for oss. Vi har respekt for at dette kan ta noe tid og kreve større investeringer, men det er mye spennende som skal skje framover i området. Det skal jo bygges en hel ny bydel mellom Kjeller og Lillestrøm, og både kollektivtrafikken og infrastrukturen vil se annerledes ut enn i dag, sier Ottersland, som tror det er mulig at det både kan være skole eller andre offentlige tilbud i lokalene på Kjeller i framtiden.

Kjellermiljøet er i dag et av Norges største forsknings- og utviklingsmiljøer med mer enn 3000 ansatte, blant dem nærmere 1500 forskere, heter det på hjemmesiden deres. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Institutt for energiteknikk (IFE), Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norwegian Seismic Array (NORSAR) og Kjeller Innovasjon er noen av dem som holder til der. Forskningsparken-Kjeller er medlem i The International Association of Science Parks.

Er med i Lillestrøm også

— Men dere rir to hester nå, med også å være blant de som tilbyr å delta i byggingen av ny campus for HiOA på Lillestrøm?

— Vi vil veldig gjerne ha Høgskolen i Oslo og Akershus som leietaker også etter 2023. Vi skulle fortsatt gjerne hatt dem med videre på Kjeller, men hvis de er nødt til å flytte til Lillestrøm heller, så er vi gjerne med og legger til rette for det også, sier administrerende direktør Ottersland.

Ser ingen grunn til å utrede Kjeller

Avdelingsdirektør Marit Sofie Roheim i Statbygg vil ikke svare på Khronos spørsmål om det stemmer at HiOA ikke trenger å utrede nullalternativet, det vil si å bli på Kjeller, nå som Finansdepartementet har bestemt at det ikke trengs noen konseptvalgutredning (KVU).

— Det må du spørre Curt Rice om, er alt hun vil si.

Statsbygg er HiOAs rådgiver i arbeidet med å prosjektere ny campus.

Curt Rice hensviser til direktør for infrastruktur og digitalisering ved HiOA, Asbjørn Seim. Han sier til Khrono at HiOA ikke ønsker å utrede alternativet å bli på Kjeller, selv om styret vedtok at kravspesifikasjonen for ny campus også skulle sendes til gårdeier på Kjeller, Hemfosa.

KD sier at Kjeller må vurderes

Ifølge ekspedisjonssjef Toril Johansson i Kunnskapsdepartementet er HiOA nødt til å vurdere dette alternativet. Det skyldes at statens Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen) sier at nullalternativet alltid skal utredes. I dette tilfellet er nullalternativet å bli på Kjeller.

Ekspedisjonssjef Toril Johansson, Kunnskapsdepartementet. Foto: Jan-Henrik Kulberg, HSN

— HiOA er ikke unntatt fra kravet om å utrede å bli værende på Kjeller, men har fått unntak for kravet om KVU/KS1, sier Toril Johansson til Khrono.

KVU/KS1 står for konseptvalgsutredning (KVU) og kvalitetssikring (KS1), som skal gjøres for alle statlige prosjekter som overstiger 750 millioner kroner. Finansdepartementet har fritatt HiOA fra dette kravet.

Johansson viser også til HiOAs ønske om å utarbeide et konkurransegrunnlag som sendes til prekvalifiserte tilbydere på Lillestrøm, og til eier på Kjeller.

HiOA er ikke unntatt fra kravet om å utrede å bli værende på Kjeller.

Toril Johansson

— I brevet fra Finansdepartementet refereres det til begrensninger som er lagt i brevet fra Kunnskapsdepartementet av 29.september 2017. I dette brevet forutsettes det at man enten reforhandler eksisterende leiekontrakt på Kjeller eller velger annen utleier, innenfor eksisterende økonomiske rammer.

Står fast på at utredning ikke trengs

HiOA-direktør Asbjørn Seim er uenig, og mener likevel at HiOA ikke trenger å utrede å bli på Kjeller.

— Vi oppfatter ikke at vi er forpliktet til å utrede å forbli værende på Kjeller. Dette følger av den vurderingen Finansdepartementet har gjort vedr fritak fra KVU/KS1. I brevet heter det: «….en konseptvalgutredning vil ikke tilføre prosjektet noe nytt….».

Seim viser også til et notat fra Statsbygg til HiOA, der det vises til dette brevet, og følgende fremheves: «En annen vesentlig endring i forutsetningene for prosjektet er at kravet til KVU nå er bortfalt, som tilsier at HiOA ikke lengre har et krav på seg til å utrede alternativer til Lillestrøm.»

Styret ved HiOA vedtok i juni at det skal utarbeides kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag som kan sendes ut til de seks prekvalifiserte tilbyderne på Lillestrøm, samt til gårdeier på campus Kjeller, altså Hemfosa.

Fakta

Campus Kjeller

I oktober 2016 var det registrert totalt 3 272 studenter på Kjeller, iberegnet etter- og videreutdanninger.

HiOA leier av Hemfosa Samfunnsbygg på Kjeller.

Det er cirka 260 ansatte med Kjeller som primærarbeidsplass.

Bruttoarealet er 27.135 kvadratmeter. Av dette er 11. 435 kvm kontorarealer, 13. 083 kvm studentarealer og 2617 kvm er garasje i underetasjen (ca. 90 plasser).

Bygget er ikke opprinnelig bygd til undervisningsformål, og er ikke skreddersydd for HiOAs aktiviteter. Det er flere bygningskropper av ulike alder som i 2003 ble bygd sammen ved å lage overbygde glassgater.

I tillegg leier HiOA lokaler i Kunnskapsbyen Konferansesenter og eksamenslokaler av Romerikskirken (OKS).

Etter fusjonen i 2011 har flere utdanningstilbud og administrative funksjoner blitt flyttet til Pilestredet.

En kartleggingsstudie av campus Kjeller ble gjennomført av Lerche arkitekter i regi av Statsbygg i februar 2017. Denne viser at det er en god del ubrukte og uhensiktsmessige arealer i bygningsmassen på campus Kjeller.

Kilde: Saksframlegg til styremøtet på HiOA 9/5-17

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS