Iselin Nybø snur og gir psykologiutdanningene i Oslo og Bergen mulighet til å bruke tilleggspoeng for unge menn når de søker på utdanningene. Foto: Siri Øverland Eriksen

Gir unge menn ett tilleggspoeng

Kjønnspoeng. Er du mann og under 22 år får du ett tilleggspoeng når du søker psykologiutdanning i Oslo eller Bergen fra neste høst. Alle menn, uansett alder, som vil blir barnevernpedagoger ved OsloMet får to tilleggspoeng.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fra opptak til studieåret 2019/20 kan mannlige søkere på profesjonsutdanningen i psykologi ved Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Bergen (UiB) og på barnevernspedagogutdanningen ved OsloMet – storbyuniversitetet få tilleggspoeng. Bakgrunnen er særlig skjev kjønnsfordeling ved studiene, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Fakta

Studier med flest og færrest kvinner

Ti utdanningsområder med flest kvinner, alle tall i prosent.

(Endring fra 2017 i parentes, der tallet er negativt har det blitt flere menn, positiv endring betyr flere kvinner.)

 • Veterinær 90,1 (-2,5)
 • Sykepleie 85,7 (-0,5)
 • Ernæring 85,4 (-0,1)
 • Sosionom 83,7 (+0,4)
 • Barnevern 81,9 (+0,4)
 • Barnehagelærer 80,2 (+0,1)
 • Bioingeniør 79,7 (-2,4)
 • Odontologi 77,5 (-1,5)
 • Lærer, trinn 1-7 77,2 (-0,3)
 • Reseptar 76,8 (-5,4)

Ti utdanningsområder med færrest kvinner, alle tall i prosent.

(Endring fra 2017 i parentes, der tallet er negativt har det blitt flere menn, positiv endring betyr flere kvinner.)

 • Maritim 16,9 (-0,1)
 • Ingeniør 20 (-0,6)
 • Informasjonsteknologi 26,9 (+1.4)
 • Sivilingeniør 35,9 (+0,8)
 • Teknologi, annet 36,3 (+2,4)
 • Trafikklærer 37,8 (+0,7)
 • Økadm 47,7 (+0,1)
 • Historie 48,3 (-0,8)
 • Idrett 49 (+0,3)
 • Land og havbruk 52,4 (+0,5)

Kilde: samordna opptak

Nå har vi fått gjennomslag for prinsippet om at dette er viktig og at det må settes inn tiltak og det er vi veldig glad for.

Trine Waaktaar

Kunnskapsdepartement gir UiO og UiB mulighet til å gi ett tilleggspoeng til mannlige søkere under 22 år som søker med førstegangsvitnemålet sitt. Ved barnevernspedagogutdanningen ved OsloMet – storbyuniversitetet får alle mannlige søkere to tilleggspoeng.

Kjempeglade i Oslo

Trine Waaktaar er utdanningsleder ved Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo. Hun forteller at de er kjempeglade for denne beslutningen fra Iselin Nybø.

— Vårt hovedanliggende i denne saken har hele tiden vært at pasientene må ha valgfrihet når det gjelder kjønn når de skal velge terapeut, og det er derfor svært viktig at vi får utdannet nok psykologer fra begge kjønn, starter Waaktaar.

— Nå har vi fått gjennomslag for prinsippet om at dette er viktig og at det må settes inn tiltak og det er vi veldig glad for, fortsetter hun.

— Det gjelder bare de unge guttene?

— Det er riktig, men det er en god start. Med dette tiltaket får vi skaffet oss verdifulle erfaringer. Det viktige her er gjennomslaget for prinsippet, sier Waaktaar.

Hun legger til at det hadde vært mer stabilt om man hadde fått gjennomslag for en kvoteordning, slik UiO ønsket seg, men hun understreker at de først og fremst er veldig glade på hennes institutt i dag.

Vi ser at studenter velger tradisjonelt når de skal velge studier, og det er et mål med bedre kjønnsbalanse.

Iselin Nybø

— Et må med bedre kjønnsbalanse

— Vi ser at studenter velger tradisjonelt når de skal velge studier, og det er et mål med bedre kjønnsbalanse, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i pressemeldingen fra departementet, og hun fortsetter:

— Utdanninger som psykologi og barnevernspedagogikk utdanner studenter til å jobbe med mennesker og bør rekruttere personer med ulik bakgrunn og erfaringer.

Både UiO og UiB har ønsket egne kvoter for mannlige søkere eller å kunne gi tilleggspoeng, men har tidligere fått avslag av Kunnskapsdepartementet.

Les også:

Avholdt møte i august

Tidligere i høst var UiO og UiB inne på møtet hos statsråden, og det er etter dette og framlagt statistikk fra UiO og UiB som viser at andelen menn som kommer inn på psykologistudiet er spesielt lav blant dem som søker med førstegangsvitnemålet sitt, at Nybø bestemte seg for å åpne noe opp.

Andel tilbud til menn på psykologistudier

Lærested % menn
Ansgar teologiske Høgskole20
NTNU årsstudium20,7
UiB, profesjonsstudium21,8
NTNU profesjonsstudium22,7
UiB, årsstudium22,9
UiO, psykologi høst23
UiO, årsstudium23,4
UiO, bachelor24,6
UiB, generell psykologi24,8
UiO psykologi, vår25,5
NTNU bachelor26,3
UiT, årsstudium26,5
Høgskolen i Innlandet26,9
UiT, bachelor28,3

Andel tilbud til menn på psykologistudier Fra minst til størst. Tall i prosentandel menn. Kilde: Samordna opptak

Andelen har ligget på under 20 prosent ved UiB de siste tre årene, mens den ved UiO falt under 20 prosent ved årets opptak.

Ved barnevernspedagogutdanningen ved OsloMet – storbyuniversitetet har andelen menn de siste årene ligget på kun 14 prosent. Derfor får alle mannlige søkere to tilleggspoeng fra neste studieopptak.

Gjennomgår regelverket

For opptak til grunnutdanninger må alle læresteder søke Kunnskapsdepartementet for å få innføre kvoter og tilleggspoeng for det underrepresenterte kjønnet.

Stortinget har anmodet regjeringen om å «utrede utforming og innføring av ekstrapoeng til gutter og jenter som søker på studier der det er for eksempel 80 prosent eller mer av det motsatte kjønn (…).»

Kunnskapsdepartementet har også startet på en helhetlig gjennomgang av regelverket for rangering, noe som inkluderer alle kvoter og tilleggspoeng i systemet for opptak. Resultatet av en slik gjennomgang vil kunne få effekt ved opptak til studieåret 2020/2021. Fram til da har øvrige åpninger for tilleggspoeng blitt forlenget i påvente av gjennomgangen.

Fire andre studier har ekstrapoeng

I tillegg til studiene nevnt over er det fire andre studier som gir ekstrapoeng til mannlige søkere ved opptak:

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) gir to poeng til mannlige søkere til veterinærstudium og dyrepleiestudium.
 • Sykepleiestudiene ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) og Universitetet i Agder (UiA) har også fått muligheten til å gi to poeng til mannlige søkere.

Åpningen for å særbehandle menn på samme vilkår som kvinner, kom etter at det ble innført en ny likestillings- og diskrimineringslov 1. januar 2018, skriver departementet.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS