Kjønnsstudier står under angrep i flere land. I Ungarn ble studiene lagt ned av regjeringen.

Andrea Pető er optimist til tross for angrepet mot kjønnsstudier i Ungarn.

Akademisk frihet. «Regjeringens syn er at mennesker blir født enten mann eller kvinne», skriver den ungarske regjeringen. Spørsmålet var hvorfor de stengte kjønnsstudiene. Forbudet har gitt studiene en status de ikke hadde før, sier professor Andrea Pető.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Budapest (Khrono): Andrea Pető drar litt på det. Hun er professor, ikke tankeleser.

— Jeg har for lengst sluttet å lese tankene deres, sier hun.

Professoren flytter på noen papirer inne på kontoret sitt på loftet ved Det sentraleuropeiske universitet (CEU) i sentrum av Budapest. Universitet har de siste årene stått under hardt press fra den ungarske regjeringen og åpnet før jul en ny campus i Wien.

De var tvunget til å flytte, og mener de ble presset ut av landet av politiske grunner, av regjeringen under statsminister Viktor Orban og hans høyrepopulistiske parti Fidesz. Flyttingen av universitetet er blitt et symbol på hvordan den akademiske friheten står under angrep i landet.

Det er flere grunner til at regjeringen rettet blikket mot CEU, en av grunnene er det Peto jobber med: Kjønnsstudier.

Fikk 24 timer på seg

Universitetet ble grunnlagt i 1991, av den ungarskfødte milliardæren George Soros, i etterdønningen av jernteppets fall. Pető har jobbet her helt siden starten.

Siden 2006 har det private amerikanske universitetet kunnet tilby et toårig engelskspråklig masterprogram i kjønnsstudier. Fra 2017 har det offentlige universitetet Eötvös Loránd University (ELTE) kunnet tilby det samme på ungarsk.

Nå er det slutt.

Høsten 2018 implementerte den ungarske regjeringen det som i praksis var et forbud mot kjønnsstudier. Finansieringen ble stanset, kjønnsstudiene ble strøket fra listen over akkrediterte studier. Ungarske studenter som vil ta en grad i kjønnsstudier må reise ut av landet.

Det var et slag mot en akademisk disiplin som vakte protester langt utover landets grenser

Jeg vet at dette ikke er et populært argument blant kolleger innen kjønnsstudier, men dette handler mer om et bredere angrep på vitenskap og akademisk frihet.

Andrea Pető

I en uttalelse fra European University Association (EUA) ble det som da var et forestående forbud, beskrevet som «a case of state intervention into higher education that is uprecedented in the European Union». De viste til at universitetene ikke bare ble konsultert, bare den nasjonale rektorkonferansen.

De fikk 24 timer på seg til å svare.

— Får gode jobber over alt

Hun leser altså ikke tanker, men noe har Pető å dele.

— Jeg kan gi deg unnskyldningene de ga oss da de fjernet den toårige masteren i kjønnsstudier fra listen over akkrediterte studier, sier hun.

Ok, så hva sa de?

— Det første argumentet var at det ikke er behov på arbeidsmarkedet for profesjonelle innen kjønnsstudier, noe de selvsagt ikke kunne vite, sier hun og viser til at ELTE har tilbud master i studiet på ungarsk i kort tid, de første nyutdannede gikk ut i juni.

For CEUs del viser hun til en gjennomgang de selv gjorde blant 139 uteksaminerte studenter.

— De får gode jobber over alt, sier hun.

Men fra offisielt hold het det altså at etterspørselen på arbeidsmarkedet var «nær null», som den ungarske visestatsministeren Zsolt Semjen sa det. Kjønnsstudier var «en ideologi, ikke en vitenskap», sa han til nyhetsbyrået AFP.

Slik ble det argumentert

Professoren trekker opp flere argumenter som ble brukt mot kjønnsstudiene. Et var at det var mot kristendommen. Et annet var at det ikke var interesse for det. Et siste var at de ikke ville bruke skattepenger på det. Ingen av argumentene holdt vann, mener Pető.

— Så kan du spørre hva som egentlig ligger bak, sier hun og fortsetter:

— Kjønsstudier er en kritisk disiplin. Jeg tror det bare tjente som en «testcase», dette forbudet handler ikke bare om kjønnsstudier.

Vi skal tilbake til Pető. Ungarn er ikke det eneste landet der kjønnsstudier står under press, de gjør det i flere land, og det tar ulike former.

Senest i januar kunne Khrono fortelle om hvordan svenske kjønnsforskere vegrer seg for å uttale seg offentlig. De mottar trusler på grunn av det de forsker på. Ved Gøteborgs universitet ble et skilt som viste hvor Nationella sekretariatet för genusforskning befant seg, tatt ned etter at en bombelignende gjenstand ble hengt på en dør ved senteret.

Også det norske universitets- og høyskolelovutvalget som nylig la fram sin innstilling er opptatt av akademisk frihet og viser til både Ungarn, Polen og Tyrkia for eksempler der denne friheten er truet.

«Selv om innskrenking av den akademiske friheten ikke er noen reell trussel i Norge i dag, vil utvalget likevel poengtere den demokratiske betydningen av akademisk frihet, i lys av den negative utviklingen vi har sett i noen land i våre nærområder», heter der i rapporten deres.

Dette sier den ungarske regjeringen

Så hva sier den ungarske regjeringen selv?

I en mail til Khrono skriver regjeringens internasjonale kommunikasjonskontor at det ikke vil starte kjønnsstudier med statsfinansiering og akkreditering i Ungarn i framtida. De legger til at «som i ethvert annet EU-land, er ikke statens rett til å bestemme hvorvidt enkelte programmer skal kjøres et tema for debatt».

De skriver videre:

«Regjeringens ståsted er at mennesker blir født enten mann eller kvinne, vi anser det ikke som akseptabelt for oss å snakke om sosialt konstruert kjønn, framfor biologisk kjønn».

De avviser at beslutningen truer den akademiske friheten og skriver at «det er rom for å forske på dette med en (genuin) akademisk tilnærming innen andre studieretninger — for eksempel historie, sosiologi og filosofi; det er også mulig å kjøre programmer av denne art ved universiteter som drives av stiftelser, uten ungarsk akkreditering».

Kurs som allerede pågår kan fullføres, legger de til.

Så hva handler det om?

Hva ligger egentlig bak? En konservativ familieideologi i en autoritær stat? Antifeminisme? Pető mener som sagt at det ikke bare handlet om kjønnsstudier.

— Jeg vet at dette ikke er et populært argument blant kolleger innen kjønnsstudier, men dette handler mer om et bredere angrep på vitenskap og akademisk frihet, sier hun.

Det var altså en «testcase», om vi skal tro Pető. Hun sier det lå flere antakelser til grunn, en var at det ble antatt å være lett å forklare for folk. Mobilisering mot kjønnsstudier skulle erstatte antiinnvandringsnarrativet, sier hun. Men som symbolsk lim i en mobilisering av folk, feilet det, ifølge Pető.

Regjeringens ståsted er at mennesker blir født enten mann eller kvinne.

Den ungarske regjeringens internasjonale kommunikajsonskontor

— Jeg tror kjønnsstudier ble plukket ut fordi de trodde det var et lett mål, men det viste seg å ikke være det.

«Den polypore staten»

Pető ser det også som del av et større angrep på akademisk frihet i en illiberal stat, eller en polypore stat, som hun kaller det. Begrepet polypore er hentet fra soppen med samme navn, på norsk kjent som kjuke. Den livnærer seg gjerne på råtnende trær, som en parasitt som bidrar til forfallet.

Denne staten speiler eksisterende institusjoner, sier hun og viser til det ungarske vitenskapsakademiet som eksempel. I fjor ble det banket på plass en lov som vingeklippet akademiet og ga regjeringen større kontroll over forskningsinstitusjonene som har vært knyttet til det. De ble flyttet inn under et nytt forskningsnettverk, under oppsyn av ministeren for innovasjon og teknologi.

— De speiler det som allerede er der, men fyller opp med lojale folk, sier hun.

I en artikkel i Huffington Post om hvordan kvinners rettigheter står under press i illiberale regimer, skrevet av Pető sammen med Weronika Grzebalska ved det polske vitenskapsakademiet, beskrives den polypore staten slik: «Akkurat som soppen (polypore) vanligvis angriper allerede skadede trær, kommer illiberale regimer til makten i en sammenheng der demokratiske standarder er svekket av finanskrise, sikkerhetskrise og migrantkrise».

Det er ikke noe overraskende at kjønnsstudiene ble angrepet av den ungarske regjeringen, mener Pető. Kjønn tjener som «symbolsk lim». Det brukes til «å mobilisere svært ulike politiske krefter til å skape en forent fiende de kan hate, i det tilfellet de som driver med kjønnsstudier», skriver hun i en blogg hos London School of Economics der hun beskriver det som skjedde med kjønnsstudiene i Ungarn og hvordan kjønn brukes som et retorisk verktøy der motstandernes verdensbilde demoniseres.

Er ikke bare pessimistisk

Finansieringen ble som sagt strupet. Akkrediteringen ble fjernet. Studiet ble stengt. Likevel er ikke Pető bare pessimistisk på kjønnsstudienes vegne.

— Jeg vil faktisk argumentere sterkt for at vi vant dette, selv om vi mistet akkrediteringen. Antallet studenter økte, den internasjonale støtten økte, kjønnsstudier ble en pop vitenskap, på det viset at mange snakker om det. Tidligere var det ingen som interesserte seg i hva jeg gjorde her på loftet, det var ingen som ville «give a shit» om hva som skjer i Ungarn og med kjønnsstudiene før, men nå sitter vi altså her og snakker om det.

Hun beskriver hvordan støtten har kommet både fra ulikt hold i Ungarn, og fra andre land, hvordan folk som tidligere ikke tok det seriøst nå gjør nettopp det. Slik sett er det en suksesshistorie, mener hun.

Men det er selvsagt ikke bare en suksesshistorie for kjønnsstudiene, de ble lagt ned av den ungarske staten.

— Det er et stort problem for ungarsk politikkutvikling, sier Pető.

Legitimitet under press

Påstander om at kjønnsstudier er «en ideologi og ikke en vitenskap», slik den ungarske visestatsministeren formulerte det, er vanlige om vi skal tro førsteamanuensis David Paternotte ved Université libre de Bruxelles (ULB). Paternotte er medredaktør av boka «Anti-Gender Campaigns in Europe», som kom i 2017.

— Det er dette vi hører mest — at dette er sløsing med offentlige midler, at det ikke burde være noe det undervises i på universitetene, sa han i et intervju med Inside Higer Ed for et drøyt år siden.

For det meste kommer denne kritikken ifølge Paternotte fra folk som ikke har tilgang til statsmakten, slik de har i Ungarn.

— Tyske kollegaer er ekstremt bekymret på grunn av angrep i mediene, det er ikke noe stor trussel fra regjeringshold, men legitimiteten til kjønnsstudier er under konstant press i mediene, sier han og legger til at «det som skjer i Ungarn er at folk med disse ideene har makt til å få gjennom disse».

Har oppnådd en ny status

Peto er som sagt ikke pessismistisk, til tross for skytset mot kjønnsforskningen.

— Jeg er optimistisk, jeg lar dem ikke ødelegge livet mitt, sier hun.

For det har skjedd interessant på grunn av angrepene på studiene, sier Pető. De har oppnådd en status de ikke hadde før. Det gjorde dem viktig.

Powered by Labrador CMS