styring

Klager på avslag om innsyn i rektors møter «mellom leder­gruppa og meg»

Universitetet i Oslo brukte fem uker på å behandle og videresende studentenes klage på avslag om innsyn.

— Dette handler kort og godt om åpenhet ved universitetet, sier Oline Sæther, leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo.
Publisert Oppdatert

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO) gir seg ikke i kampen for å få tilgang til de såkalte dekanmøtene. Hver 14. dag møtes rektorene og dekanene ved universitetet for å diskutere viktige saker seg imellom.

Møtene er lukket, og verken studenter eller tillitsvalgte for de ansatte har adgang. Heller ikke fullstendige sakskart og protokoller fra dekanmøtene blir gjort tilgjengelige for de ca. 40.000 som arbeider og studerer ved universitetet.

— Jeg trenger en ledergruppe jeg kan diskutere åpent og ærlig med, også om ting som ikke skal ut av rommet. Dette er mellom ledergruppa og meg, sa rektor Svein Stølen da Khrono omtalte saken i januar.

Brukte fem uker

Studentene søkte da om innsyn i vedleggene til saksdokumentene fra dekanmøtet som ble holdt 14. desember i 2022. Etter 13 dager sendte universitetet avslag på innsynskravet, med henvisning til at det var «organinternt», etter paragraf 14 i offentleglova. UiO fant heller ikke grunnlag for merinnsyn. Ifølge loven skal behovet for hemmelighold veies opp mot behovet for innsyn.

3. februar klaget Studentparlamentets leder, OIine Sæther, på vedtaket. Universitet skal da ifølge reglene sørge for å behandle og sende klagen videre til Felles klagenemnd.

Det tok UiO en måned å gjøre klar klagen og brevet, som er datert 3. mars. Først 10. mars, altså fem uker etter at studentens klage, skal dokumentene ha blitt sendt til Felles klagenemnd som papirpost.

Khrono har kontaktet universitetsledelsen og fått følgende kommentar fra universitetsdirektør Arne Benjaminsen, via kommunikasjonsavdelingen:

«Vi beklager at det har tatt lang tid, men den er nå sendt videre. Klagen var ganske omfattende og prinsipiell og vi måtte forberede denne før oversendelse».

Strides om «kollegialt organ»

Stridens juridiske kjerne er om dekanmøtet er å regne som et kollegialt organ eller ikke. Ifølge Stølen er det ikke det, og ifølge han tas det derfor heller ingen formelle beslutninger i dekanmøtene. Studentene har derfor ikke nådd fram med sine ønsker om å være representert.

Rektor Svein Stølen (t. høyre) ønsker ikke åpne dekanmøter på Universitetet i Oslo. Universitetsdirektør Arne Benjaminsen brukte fem uker på å behandle Studentparlamentets klage på avslag om innsyn.

Samme begrunnelse brukes for å holde sakspapirer unna offentligheten.

Studentparlamentet mener på sin side at det er uklart hva som kan regnes om et kollegialt organ. De mener også at dekanmøtet har stor innflytelse på avgjørelser som blir tatt på vegne av studenter og ansatte, selv om de formelle vedtakene ikke fattes i dette organet.

Studentparlamentet har også pekt på at for eksempel NTNU har studentrepresentanter i dekanmøtene sine, og åpent tilgjengelige sakspapirer og referater.

— Handler om tillit

Oline Sæther sier hun ser fram til å få testet UiOs vurderinger. Hun har tro på at Felles klagenemnd vil komme fram til at dokumentene ikke er å regne som organinterne, og at universitetet derfor ikke kan holde de aktuelle saksvedleggene unna offentligheten.

— Dette handler kort og godt om åpenhet ved universitetet, og ansatte og studenters mulighet til å kunne påvirke og ha tillit til beslutningene som tas, sier studentlederen til Khrono.

Behandlingstiden i Felles klagenemnd er ca. 14. dager.

Powered by Labrador CMS