Styring

Nekter studentene adgang til dekanmøtene

— Jeg trenger en ledergruppe der jeg kan diskutere åpent og ærlig, sier rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen.

Rektor Svein Stølen (til høyre) og universitetsdirektør Arne Benjaminsen møter dekanene i lukkede møter to ganger i måneden.
Publisert Oppdatert

Det har vært en kampsak for studentene i årevis. Men fortsatt vil ledelsen ved Universitetet i Oslo (UiO) ikke slippe studentene til i de såkalte dekanmøtene.

Studentparlamentets arbeidsutvalg ved UiO har nå bedt om å få en representant med i forumet der rektoratet og dekanene møtes annenhver uke.

— Dette er et sentralt forum med viktige diskusjoner om universitets framtid. Derfor mener vi det både vil være rett og en styrke for møtene om studentene var med. Det er vanskelig å forstå hva slags skadelig effekt det skulle ha, sier Oline Marie Sæther i Studentparlamentet til Khrono.

Saken ble først omtalt i Uniforum.

Rektor Svein Stølen mener derimot det er viktig at studentene ikke deltar i dekanmøtene.

— Ting som ikke skal ut

— Jeg leder et universitet med nesten ni milliarder i omsetning og nær 40 000 mennesker. Jeg trenger en ledergruppe jeg kan diskutere åpent og ærlig med, også om ting som ikke skal ut av rommet. Ledergruppen består av mine nærmeste medarbeidere som jeg har personalansvar for. Da vil vi ikke ha verken tjenestemannsorganisasjoner eller studenter med. Dette er mellom ledergruppa og meg, sier Stølen.

Fullstendige sakskart og protokoller fra dekanmøtene blir ikke gjort tilgjengelige verken for ansatte eller for universitetets ca. 27 000 studenter.

Studentparlamentet ved UiO viser til at de fleste andre universiteter har åpne dekanmøter. Blant disse er NTNU, som har både åpne sakslister og studentrepresentanter med.

Oline Marie Sæther mener begrunnelsene for å stenge studentene ute fra dekanmøtene ved Universitetet i Oslo ikke holder. .

— Det har jeg ingen kommentar til utover at jeg bruker dekanmøtet til dialog med min ledergruppe. Det er sånn vi leder UiO, sier Stølen til Khrono.

Han sier at han vil invitere studentene inn i dekanmøtet når det har et formål og er relevant. Studentrepresentanter var med på ett møte høsten 2022. Ifølge Oline Sæther, var det studentene som tok initiativet.

— Det initiativet tok rektor imot, men vi har ikke fått invitasjoner til å delta på saker som ikke Studentparlamentet selv har foreslått. Dermed er vår ene presentasjon på ett møte i høst langt fra den graden av deltakelse i dekanmøtet vi mener vil tjene UiO som organisasjon.

Tar ikke beslutninger

Ifølge Uniforum begrunnet UiO avslaget på forespørselen om å få bli med i dekanmøtet med at det ikke er et kollegialt organ. Ifølge universitets- og høgskoleloven skal studenter ha minst 20 prosents representasjon i alle organer med beslutningsmyndighet.

Men ifølge UiO har ikke dekanmøtet noen formell beslutningsmyndighet.

Studentparlamentet mener på sin side at det er uklart hva et «kollegialt organ» egentlig er. Samtidig peker studentene på at dekanmøtet kan oppfattes som et beslutningsorgan, siden UiO selv har vist til beslutninger «vedtatt i dekanmøtet».

Stølen mener derimot dette bygger på en feiltagelse og slår fast at «ingenting vedtas i dekanmøtet».

UiO-rektoren sier kontakten med studentene og deres interesser blir regelmessig og vel ivaretatt i andre organer og møter.

— Frykter du at studentene ikke skal kunne holde på hemmeligheter om de er med på disse møtene?

— Vi må være prinsipielle. Det er universitetets øverste ledelse som møtes. Så sørger vi for at de involveres godt i andre sammenhenger, sier Stølen.

* Retting 4.1.2022, kl. 15.49: I saken stod det opprinnelig, i tråd med informasjon på UiOs egne nettsider, at sakskart og dokumenter fra dekanmøtene er tilgjengelig for ansatte, men ikke studenter. Dette er ikke riktig. Heller ikke ansatte har tilgang (feilen er nå rettet på UiOs nettsider).

Powered by Labrador CMS