Klimaforskning

Klimaforskere oppfordrer kolleger til sivil ulydighet

En gruppe klimaforskere mener sivil ulydighet utført av forskere kan være et effektivt virkemiddel i kampen for klimatiltak.

Greta Thunberg, her fra en klimademonstrasjon i Stockholm 9. september, sa i sin tale til World Economic Forum i 2019 at hun ville at de skulle opptre som de ville ha gjort i en krise.
Publisert Oppdatert

I en artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Climate Change, omtalt i den britiske avisen The Guardian, tar seks klimaforskere til orde for at forskere bør begå sivil ulydighet for å vise publikum hvor alvorlig de ser på trusselen fra klimakrisen.

Artikkelen er skrevet av de fem klimaforskerne Stuart Capstick, Aaron Thierry, Emily Cox, Steve Westlake og Julia K. Steinberger. I tillegg har Oscar Berglund, en statsviter ved Universitetet i Bristol som studerer sivil ulydighet og sosiale bevegelser, bidratt.

De mener sivil ulydighet utført av forskere har potensial til å oppklare forvirringen og kompleksiteten rundt klimakrisen. Hvis forskere er villige til å formidle bekymringene sine på en mer kompromissløs måte, kan dette være effektiv måte å kommunisere på, mener de.

Forskerne viser til Greta Thunberg og hennes bønn om at vi alle bør oppføre oss som om vi er i en krise.

Skapt engasjement blant forskere

De siste månedene har forskere vist seg stadig mer villige til å ta del i direkte aksjoner for å rette oppmerksomheten mot klimakrisen.

Under brukernavnet Scientist Rebellion på Twitter dokumenterte forskere i april sitt «forskeropprør» som mobiliserte mer enn 1000 forskere i 25 land.

En rekke forskere i Storbritannia ble arrestert for å ha limt vitenskapelige artikler på glassfasaden til det britiske departementet for industri, forskning, energi og klimaendringer (Department for Business, Energy and Industrial Strategy).

Forfatterne av artikkelen innrømmer i et notat vedlagt artikkelen å ha deltatt i og tilbudt støtte til grupper som utfører sivil ulydighet for å presse på for klimatiltak.

En av forfatterne, Oscar Berglund, mener at denne typen engasjement kan legge tyngde til budskapet om at dette er en krise.

— Dette er mennesker som vet mer enn noen andre hvor dypt i dritten vi er. Vi har en slags autoritet fordi folk lytter til det vi sier, som forskere, og det blir en måte å vise hvor alvorlig situasjonen er, sier Berglund til The Guardian.

«Rettferdiggjort»

Forskerne er klar over at de ved å oppfordre til sivil ulydighet, vil bli kritisert for ikke å være upartiske. I artikkelen spør de likevel om de tradisjonelle vitenskapelige metodene har fremprovosert et svar fra de politiske beslutningstakerne som imøtekommer klimakrisens enorme omfang.

Forskerne mener det er naivt å tro at man med en nøktern fremstilling av bevisene fra en upartisk kilde til beslutningstakerne vil oppnå det beste resultatet for befolkningen.

«I tillegg til å dokumentere klimakrisen stadig mer detaljert, er vi forpliktet til å vurdere hvordan vi kan handle på nye måter for å bidra til en nødvendig og snarlig endring. I mellomtiden har vi for lenge siden kommet til det punktet hvor sivil ulydighet fra forskere er rettferdiggjort, skriver klimaforskerne.

Powered by Labrador CMS