Sangskatt

Kommersialiserer sang-app, tross styre-skepsis

Sang-appen Trall blir et AS, men ikke uten sverdslag i universitetsstyret ved OsloMet.

Ansatte ved barnehagelærerutdanningen på OsloMet står bak forskningsprosjektet Trall, som nå blir et aksjeselskap.
Publisert

Forskere ved barnehagelærerutdanningen ved OsloMet har utviklet et sang- og musikkbibliotek med over 150 ferdig innspilte sanger som er gjort tilgjengelige i en app som er klar for lansering og kan brukes av barn, pedagoger og familier.

Torsdag vedtok styret ved OsloMet at denne sangskatten skal kommersialiseres gjennom selskapet Trall AS, som skal være 100 prosent eid av OsloMet.

OsloMet skal tilføre selskapet to millioner kroner i egenkapital, finansiert av overskudd ved oppdragsvirksomhet ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Skapte debatt

Vedtaket ble ikke gjort uten omfattende diskusjon i styret.

Spørsmålet var i hovedsak om det er riktig å opprette et selskap som skal tjene penger på sangskatten.

Styremedlem Camilla Holm mente det er feil at selskapet skal Trall AS skal ta betalt og tjene penger på sang- og musikkbiblioteket.

— Da kan vi ikke kalle det et bibliotek, da må vi kalle det butikk. Vi må kalle en spade for en spade, sa hun.

Hun fremmet et alternativt forslag i styret, som gikk ut på at det skulle legges inn en klausul om ideelt formål i selskapets vedtekter. Dette forslaget falt mot hennes egen og styremedlem Einar Braathens stemmer og styreflertallet vedtok i stedet det opprinnelige forslaget uten noen slik klausul.

Ønsket ikke begrensing

Rektor Christen Krogh sa at han er sterkt i mot å begrense det nye selskapets muligheter til å utvikle seg videre.

— Ved å ta inn en slik klausul blir det umulig å få inn nye eiere eller avhende aksjene. Jeg er redd for at vi da gjør det slik at dette ikke blir noe. Det ønsker jeg at det skal bli og det mener jeg vi skylder fagmiljøet og også at det er i tråd med det man ønsker av universiteter og høgskoler, sa han.

Krogh påpekte at det lett kan oppstå situasjoner i et sånt nystartet spin-off-selskap, der man ser at det kan oppstå samarbeidsmuligheter med andre aktører, ideelle eller kommersielle, og at dette ville bli begrenset ved at det settes et ideelt formål for selskapet.

Bøter på manglende sangkunnskap

Bakgrunnen for prosjektet og nå selskapet Trall AS er erfaringer fra undervisningen ved barnehagelærerutdanningen ved OsloMet som viste at studentene manglet kunnskap om norsk sangkultur. Undersøkelser som ble gjort i forskningsprosjektet Trall viste at dette også var tilfelle i barnehager og skoler. Dermed ble det satt i gang et arbeid med å utvikle et sang- og musikkbibliotek.

Sparebankstiftelsen DNB, Kulturrådet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Forskningsrådet og Ferd har bidratt med 10 millioner i midler til prosjektet, der all musikk er spilt inn i samarbeid med NRK, med blant annet Kringkastingsorkesteret, Det norske Solistkor, Helene Bøksle, Javid Afsari Rad og Åsmund Nordstoga.

Powered by Labrador CMS