Leder i den europeiske studentorganisasjonen, Helge Schwitters, er skeptisk til EU-kommisjonens nye utdanningstiltak.
Leder i den europeiske studentorganisasjonen, Helge Schwitters, er skeptisk til EU-kommisjonens nye utdanningstiltak.

Studentene skeptiske til nye EU-tiltak

Overnasjonalt. Europakommisjonens tiltak for «styrking av europeisk identitet gjennom utdanning og kultur» har fått en blandet mottakelse fra studentene.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Vi støtter at kommisjonen anerkjenner høyere utdanning som en nødvendighet for et samlet og inkluderende Europa, men å introdusere plutselige endringer uten å konsultere med interessenter er ikke noe vi kan stå bak, sier Helge Schwitters, leder i den europeiske studentorganisasjonen ESU.

ESU-lederen fremhever sterkere europeisk lederskap og ambisiøs politikk i dokumentet «Strengthening European Identity through Education and Culture», men har samtidig, på vegne av 15 millioner europeiske studenter, både positive og negative kommentarer til Europakommisjonens forslag til tiltak med hensikt å styrke europeisk identitet gjennom utdanning og kultur.

Kommisjonen foreslo overfor ledermøtet i Gøteborg 17. november seks punkter til diskusjon, blant annet: En styrking av utvekslingsprogrammet Erasmus+ med mål om å doble antallet deltakere, gjensidig anerkjennelse av vitnemål i EU, og å arbeide for overnasjonale universitetsnettverk som kan «samarbeide sømløst over landegrenser og konkurrere internasjonalt».

Gitt opp Bologna-prosessen?

Det ser for oss ut som om kommisjonen har gitt opp Bologna-prosessen.

Helge Schwitters

— Den kanskje største overraskelsen er etableringen av en ny Sorbonne-prosess, sier Schwitters, og beskriver dette videre som noe som bygger på Bologna-prosessen, samarbeidet mellom utdanningsministre i 46 europeiske land:

— Det ser for oss ut som om kommisjonen har gitt opp Bologna-prosessen. Riktignok peker man på at denne ikke-bindende prosessen ikke har nådd sine mål, men likevel: ministermøtet i Paris er rett rundt hjørnet og vi har ikke tidligere hørt noen av Bologna-landene be om lovmessige verktøy som det EU nå foreslår, sier Schwitters i en pressemelding.

Ambisjon om 7,5 prosent i Erasmus+

Studentorganisasjonen applauderer at Europakommisjonen foreslår å sette av 29,4 milliarder euro til å få 7,5 prosent av europeiske studenter til å ta utenlandsopphold gjennom Erasmus+, og i tillegg forenkle byråkratiet gjennom et felles europeisk studentbevis.

— Vi støtter å gi enkel tilgang på stipender som er betydelige nok til å dekke kostnadene det innebærer å studere utenlands. Å involvere studentene i omdisponeringen av midlene vil være nøkkelen til en realistisk påvirkning, sier nestleder i ESU, Caroline Sundberg.

Forstår studentenes skepsis

Annelin Eriksen, viserektor for globale relasjoner ved Universitetet i Bergen, tror studentenes bekymring reflekterer et demokratisk underskudd i EU:

Annelin Eriksen, viserektor for globale relasjon ved Universitetet i Bergen.
Annelin Eriksen, viserektor for globale relasjon ved Universitetet i Bergen.

— Selv om kommisjonens intensjoner i lanseringen av en ny linje i utdanningspolitikken i EU, og Emmanuel Macrons Sorbonne-tale i september, er idealistisk og velment, så kan tiltak som nye universitetsnettverk og studentkort fort bli forstått som en slags post-Brexit panikk hvor vilje og evne til integrasjon skal bevises, sier hun, og legger til:

— Styrkingen av Erasmus+ programmet er applaudert og vil bety mye for studentmobilitet i Europa.

Fakta

Europa-kommisjonen

Europakommisjonen (også kalt EU-kommisjonen) er det utøvende organ innen Den europeiske union (EU).

Kommisjonen er satt sammen av et kollegium av 28 kommissærer, en kommissær for hvert medlemsland, og ledes av en president.

Kommisjonspresidenten velges av Det europeiske råd, men skal gjenspeile resultatet av Europaparlamentsvalget hva gjelder politisk tilhørighet.

Administrativt består Europakommisjonen av 36 generaldirektorater og tjenesteavdelinger.

Kommisjonens oppgave er å fremme lovproposisjoner og sette dem ut i livet.

Kommisjonen skal uavhengig fremme det beste for Unionen som en helhet, og får således ikke motta instruksjoner fra medlemslandene.

Kilde: Wikipedia

Fakta

European Students' Union

The European Students' Union (ESU) is the umbrella organization of 44 National Unions of Students (NUS) from 38 countries.

The NUSes are open to all students in their respective country regardless of political persuasion, religion, ethnic or cultural origin, sexual orientation or social standing.

NUSs members are also student-run, autonomous, representative and operate according to democratic principles.

The aim of ESU is to represent and promote the educational, social, economic and cultural interests of students at the European level towards all relevant bodies and in particular the European Union, Bologna Follow Up Group, Council of Europe and UNESCO.

Through its members, ESU represents over 15 million students in Europe.

Source: ESU-online.org

Powered by Labrador CMS