Sterke anklager mot professor og verneombud Øyvind Thomassen ved Institutt for historiske studier fra NTNUs ledelse og forslag om mulig ileggelse av såkalt ordensstraff. Ordensstraffen er trukket tilbake, men professoren kan vente seg en irettesettelse på fredag. Foto: Runhild Heggem

Konflikten på Institutt for historiske studier:
NTNU ville straffe ansatt ved å ta fra ham professortittelen i to år

Ordensstraff. NTNU har trukket varsel om ordensstraff mot verneombud og professor Øyvind Thomassen, men vil gi ham en advarsel. Thomassens advokat avviser anklagene og mener de ikke er basert på fakta.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

NTNU mener historieprofessor Øyvind Thomassen, i sin rolle som verneombud ved Institutt for historiske studier, har spredt fortrolig informasjon og oppført seg truende på en måte som instituttleder oppfattet som utpressing.

NTNU-ledelsen sendte 4.oktober i år «forhåndsvarsel om vurdering av ileggelse av ordensstraff» mot Thomassen. I nesten tre uker opprettholdt ledelsen varselet før det ble trukket tilbake rett før sakspapirene til NTNUs styremøte ble offentlig, 24.oktober.

Fakta

Prosessen ved NTNUs Institutt for historiske studier høst 2019

NTNUs styre vedtok enstemmig den 19. september 2019 at instituttet blir direkte underlagt rektor, blant annet for å kunne omorganisere/legge ned instituttet og komme med disiplinære reaksjoner overfor enkelte ansatte på instituttet. Dette skal etter planen vedtas i styremøtet 31. oktober.

Den 25. september foreslo konstituert rektor ved NTNU, Anne Borg, å skille ut forskergruppen «Fate of Nations» fra det kriserammede instituttet til et nytt senter lokalisert et annet sted, men på samme campus. De ansatte hadde frist til 7. oktober med å gi tilbakemeldinger til forslaget.

Nå er forslagene etter høringsprosess klare: Det legges fram to alternativer. I begge skal nåværende institutt legges ned og et nytt etableres. Forskergruppen Fate of Nations skilles ut og blir i det ene alternativet et senter, i det andre alternativet et institutt.

Forslagene skal behandles i styremøtet 31. oktober 2019.

Forslaget om å ilegge en person ordensstraff ble sendt ut 4. oktober og trukket tilbake 24. oktober, rett før styrepapirene ble tilgjengelige.

Jeg forventer derfor at hele saken blir frafalt, også advarselen de sier skal komme fredag. Det er ingen som er 30 eller 60 prosent «skyldig» i en slik sak.

Øyvind Thomassen

Ordensstraffen er nå omgjort til en skriftlig irettesettelse (advarsel), som skal deles ut fredag denne uka. Dagen etter NTNUs styremøte.

Thomassen og hans advokat fra Forskerforbundet avviser alle anklager mot Thomassen, og tar for gitt at hele saken, også advarselen blir frafalt.

I forhåndsvarselet om ordensstraff kom det fram at rektor ville be NTNUs styre om å ta fra Thomassen professortittelen i to år og plassere han i en førsteamanuensisstilling. De foreslo også å kutte lønnen hans med tre lønnstrinn, tilsvarende 100.000 kroner, i samme periode.

I forhåndsvarselet skrev også NTNU at det «kan være aktuelt med omplassering til en annen organisatorisk enhet i kraft av styringsretten».

E-post på avveie

Konflikten ved Institutt for historiske studier har vart siden 2013.

Bakgrunnen for saken med ordensstraff var at instituttleder Tor Einar Fagerland den 18.oktober 2018 valgte å fratre sin stilling som instituttleder. Ifølge papirene til NTNUs styre som møtes i morgen, 31.oktober, skal instituttlederen ha blitt utsatt for «utilbørlig press».

Det var dette utilbørlige presset som 4.oktober i år førte til at verneombud Thomassen ved instituttet fikk tilsendt et 15 sider langt «Forhåndsvarsel om mulig ileggelse av ordensstraff».

Den konkrete saken hvor Thomassen skal ha oppført seg illojalt og kommet med utilbørlig press, handlet om håndteringen av en konfidensiell e-post som instituttlederen hadde sendt en ekstern konsulent og coach der tvangsflyttede Kristian Steinnes og flere andre ansatte ble omtalt i negative ordelag og beskyldt for undergravende virksomhet, samt forsøk på å kvitte seg med instituttlederen.

E-posten ble spredt til ulike ansatte, ledelsen ved NTNU, samt media.

Dagen etter at instituttlederen trakk seg, sendte han et varsel om Thomassens atferd til NTNUs ledelse.

To ukers svarfrist fra 4.oktober

Thomassen fikk med støtte fra sin advokat i Forskerforbundet, to uker på å svare på ledelsens forhåndsvarsel om ordensstraff fra 4.oktober.

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby ved NTNU orienterte NTNU-styret om konfliktene ved Institutt for historiske studier i septembermøtet. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Khrono har lest tilsvaret fra advokaten som tilbakeviser alle anklager. Hun skriver blant annet at «Det er alvorlig at arbeidsgiver fremsetter så grove påstander uten dekning i faktum».

Så sent som to dager før styrepapirene til torsdagens møte ble lagt ut på NTNUs sider, hadde Thomassen og hans advokat møte med NTNUs ledelse om saken og varsel om straff ble opprettholdt.

Men i 12.time, kort tid etter at styrepapirene var blitt offentlige, 24.oktober, fikk Thomassens advokat Ann Turid Opstad i Forskerforbundet beskjed om at NTNU-ledelsen hadde snudd og varselet var trukket tilbake. Styret ble ikke bedt om å ilegge Thomassen ordensstraff likevel.

Det er alvorlig at arbeidsgiver fremsetter så grove påstander uten dekning i faktum.

Ann Turid Opstad

I stedet vil NTNU nå gi professoren en skriftlig advarsel (irettesettelse), som er en mye mildere form for reaksjon, og som styret ikke trenger involveres i.

Styret vil bli muntlig informert om saken og andre personalmessige følger av konfliktsakene ved institutt bak lukkede dører i sitt møte 31.oktober.

I sitt tilsvar til NTNU-ledelsen bestrider Thomassen, gjennom sin advokat Ann Turid Opstad i Forskerforbundet, at han skal ha brutt sin taushetsplikt/lojalitetsplikt, at han skal ha truet den tidligere instituttlederen og at han skal ha løyet. Han bestrider også at han skal ha overtrådt sin medvirkningsplikt og sin rolle som verneombud, benyttet seg av «metoder langt ut over grensen for det tillatelige» og drevet med utpressing.

— Det er ingen dekning i faktum for å fremsette slike påstander og det er derfor heller ikke grunnlag for å ilegge ordensstraff etter statsansatteloven § 25. Det er alvorlig at arbeidsgiver fremsetter så grove påstander uten dekning i faktum, skriver advokat Opstad i tilsvaret som ble levert NTNU-ledelsen mandag denne uka.

Advokaten trekker fram at Thomassen har vært ansatt som professor ved NTNU siden september 2003, ved Institutt for historiske studier siden 2012. Han har hatt professorkompetanse siden 2000, og vært ansatt ved NTNU siden 1991. Thomassen er verneombud og arbeidsgivers anklager gjelder handlinger utført som verneombud.

Forventer at hele saken frafalles

Øyvind Thomassen sier til Khrono at han forventer at hele saken blir frafalt, også den skriftlige advarselen som NTNUs ledelse har sagt skal komme med begrunnelse 1.november.

— Alle anklager er avvist med dokumentasjon av fakta fra meg og min advokat. Jeg har kun fått anklager basert på rykter, sladder og følelser mot meg, sier Thomassen og legger til:

— Jeg forventer derfor at hele saken blir frafalt, også advarselen de sier skal komme fredag. Det er ingen som er 30 eller 60 prosent «skyldig» i en slik sak, sier han.

Både han og advokaten reagerer på at beskyldningene fra ledelsen mot Thomassen kommer mot han som verneombud.

Vi har spurt organisasjonsdirektør Ida Munkeby om hvorfor ledelsen trakk tilbake varsel om ordensstraff og om det også kan være aktuelt å trekke tilbake advarselen som de skal ilegge Thomassen førstkommende fredag.

— Ordensstraffen ble trukket ut fra en helhetlig vurdering. Ut over dette ønsker jeg ikke å kommentere personalsaker i media, svarer Munkeby via fungerende kommunikasjonssjef Jan Erik Kaarbø.

Tatt opp arbeidsmiljø flere ganger

Thomassens advokat påpeker også i sitt tilsvar til NTNU at Thomassen som verneombud gjentatte ganger tok opp arbeidsmiljøproblemene ved Institutt for historiske studier med ledelsen uten at det resulterte i tiltak fra arbeidsgivers side. I faktarapporten får NTNU-ledelsen kritikk for at de ikke har grepet inn, og arbeidsmiljøet karakteriseres som uforsvarlig.

Advokaten legger også vekt på at arbeidsgiver ikke tidligere har hatt noe å utsette på arbeidet eller adferden til Thomassen.

Det er med dette ingen ansatte som blir ilagt noen form for ordensstraff eller alvorlige disiplinære reaksjoner fra universitetsstyret. Khrono er ikke kjent med hvor mange andre ansatte utover Thomassen som skal ha fått varsel om skriftlig irettesettelse eller andre mildere former for reaksjoner.

— Alle anklager er avvist med dokumentasjon av fakta fra meg og min advokat, sier Øyvind Thomassen, NTNU. Foto: Runhild Heggem

Tidligere leder i Forskerforbundet, Kristian Steinnes, har tidligere fått reaksjoner mot seg, men ingen advarsel utover å bli tvangsflyttet ut av Institutt for historiske studier i september 2018.

NTNU-ledelsen foreslår også overfor styret at de skal omplassere en hel forskergruppe og ta den ut av instituttet, nærmere bestemt Fate of Nations, ledet av Hans Otto Frøland. Begge disse grepene har tidligere møtt kritikk.

Konfliktene skal være så harde på instituttet at NTNU-ledelsen nå mener at ansatte må være fysisk adskilt for å kunne komme videre på lang sikt. På grunn av omfattende habilitetsproblemer ved instituttet er ansvaret for instituttet midlertidig lagt direkte under NTNU-rektor Anne Borg som innstiller overfor styret om at instituttet må deles opp og muligens gjenforenes i 2025.

Øyvind Thomassen er også sterkt kritisk til rektors forslag om å splitte opp instituttet.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS