Administrerende direktør ved høgskolen, Ann Elisabeth Wedø, mener konsulentutgiftene er vel anvendte penger. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

HiOA har betalt 5,8 millioner for lederutvikling

Ledelsen ved HiOA får kritikk etter å ha betalt 5,8 millioner kroner til private konsulenter for lederutvikling.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter at bare halve prosjektperioden har gått har lederkonsulenter kostet høgskolen nesten hele den anslåtte kostnadsrammen.  Så langt har HiOA utbetalt nesten 6 millioner kroner til konsulentselskapet Agenda Kaupang.

HiOA får reaksjoner både på at konsulentselskapet man har valgt for lederutvikling, Agenda Kaupang, har tette relasjoner til høgskolen selv, men reaksjonene retter seg også mot summene man velger å bruke på lederutvikling. Det var rett etter fusjonen mellom Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus at ledelsen ved HiOA la ut et offentlig anbud om konsulentoppdraget.

I kravspesifikasjonen som fulgte anbudsdokumentene sto det blant annet at «Organisasjonen vil ha behov for ekstern bistand i forbindelse med ny virksomhetsstrategi, etablering og utvikling av lederteam og utvikling av strategisk og effektiv ledelse.»

Videre heter det i kravspesifikasjonen at verdien på kontrakten over en fire års-periode vil være mellom fire-seks millioner kroner eksklusive merverdiavgift. Rammeavtalen har en varighet på to år, med prolongering av avtalen i ytterligere 1+1 år.

Har utbetalt 5,8 millioner

Vi ønsker ikke at internt ansatte skal utvikle sine egne ledere.

Ann Elisabeth Wedø

Men før halve tiden av kontraktsperioden har gått, har HiOA brukt 5,8 millioner kroner (inkl. mva) på konsulentselskapet. 

Dr. Juris og førstemanuensis på HiOA, Jens Petter Berg, reagerer ikke bare på at konsulentselskapet nå har styreleder ansatt ved HiOA

Han påpeker også at nærmere seks millioner kroner er mye penger, og at de kunne blitt brukt til mer fornuftige ting enn private konsulenthonorar.

— Høyere intern kompetanse

— Det er absolutt grunn til å gripe fatt i konsulentbruken til ledelsesutvikling i den fusjonerte HiOA, fordi høgskolen utvilsomt har egen kompetanse som i snitt rager høyt over konsulentbransjens kompetanse, sier Berg.

— Disse konsulentene har jo stort sett sin utdanning hos oss, eller tilsvarende institusjoner, hvis de i det hele tatt har noen formell utdannelse, sier Berg, som mener det er blitt en trend i statlig virksomhet å hyre inn private konsulenter.

— På mitt eget institutt, Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag, har vi både en bachelorutdanning i administrasjon og ledelse, (BAL), med fokus på offentlig sektor, og en master i styring og ledelse. Vårt institutt påtar seg jevnlig eksterne undervisningsoppdrag innenfor styring og ledelsesfeltet, også på tvers av fakultetene, sier Jens Petter Berg.

— Godt anvendte penger

Administrerende direktør ved høgskolen, Ann Elisabeth Wedø mener konsulentutgiftene er vel anvendte penger.

— Hovedgrunnen til at vi har valgt å bruke eksterne konsulenter i tillegg til egne ansatte i dette arbeidet er at vi ikke ønsker at internt ansatte skal utvikle sine egne ledere. Vi har også manglet ressurser i vår egen HR-avdeling, sier Wedø.

Hun minner om at HiOA er en stor organisasjon. På høgskolen er det nærmere 110 ledere og 35 ledergrupper, fra rektors og hennes egen ledergruppe og ned til instituttnivå.

Daværende administrerende direktør i Agenda Kaupang, Audun Korsvold, signerte kontrakten 4.november 2011, og nåværende administrerende direktør i selskapet Dag Stokland ble valgt til prosjektleder og kontaktperson overfor HiOA.

HiOA-direktør, Ann Elisabeth Wedø, jobbet sammen med Stokland i et tilsvarende lederutviklingsprosjekt ved Høgskolen i Sør Trøndelag (HiST) fra 2007-2009.

Da var Wedø administrerende direktør ved HiST og han var daglig leder i konsulentselskapet Kaupangen AS, som så i 2010 fusjonerte med Agenda og Audun Korsvold. Ifølge Stoklands CV var han i prosjektet ansvarlig konsulent i Leder- og strategiutvikling overfor rektor og høgskoledirektør med et konsulentteam på fire konsulenter.

— Siden jeg har samarbeidet med to av tre av de som selskapene som ga tilbud, var det HR og innkjøp som gjennomførte vurderingene både i innledende faser, underveis og i sluttfasen og som hadde dialogen underveis. Min rolle var å lede selve forhandlingsmøtene, forteller Wedø.

1750 kroner per konsulenttime

Ifølge Wedø er det nøyaktige beløpet Agenda Kaupang har fått utbetalt så langt fra HiOA kr. 5.805.748,- inklusive merverdiavgift, - eller 4.644.598,- eksklusive merverdiavgift.  Khrono har bedt om, og fått, innsyn i fakturaene Agenda Kaupang har sendt til HiOA. Fra kontrakten ble inngått i november 2011 og fram til 31.mars 2013, som var fakturaene vi fikk tilsendt, hadde selskapet fakturert HiOA med rett i underkant av 5,6 millioner kroner for strategi- og ledelseutvikling.

I tillegg kommer om lag 175.000 kroner som konsulent i det samme selskapet og varamedlem til styret i Agenda Kaupang, Kjell Egil Værnor, har fakturert for undervisning og prosjektarbeid ved Fakultet for samfunnsfag. Dette oppdraget hører ifølge Wedø inn under et annet kostnadssted og har ikke noe med ledelsesutviklingen ved HiOA som sådan å gjøre. Værnor har fått 1100 kroner per time, ekslusiv merverdiavgift fordi undervisning er unntatt moms. Agenda Kaupang-konsulentene som har drevet strategi- og ledelsesutvikling har fått utbetalt 1750 kroner per time inkludert merverdiavgift (1400 kroner per time ekslusiv merverdiavgift).

Mer interne krefter framover

— Høgskolen utdanner ledere på høyt nivå. Hvorfor må dere leie inn eksterne konsulenter til å drive lederutvikling med så mye egenkompetanse ved skolen?

— Vi har et høyt kompetent fagmiljø i ledelse, strategi og virksomhetsstyring ved HiOA. Vi har også brukt blant annet HiOA-professor Åge Johnsen til å holde foredrag ved en av fellessamlingene, og det var veldig bra, sier Wedø, som mener de vil bruke mer interne krefter framover.

— Bakgrunnen til at vi har leid eksterne konsulenter var at vi hadde en helt ny organisasjon etter fusjonen, og vi skulle i gang med et omfattende strategiarbeid og lederutvikling for å bli et universitet. Lederutviklingene er en del av universitetsstrategien. Jeg mener at det å koble strategi og lederprogrammet var et klokt grep, sier Wedø.

— Så langt har vi stort sett jobbet sammen med Agenda Kaupang om utvikling om implementering av strategien, mens det fra høsten blir mer fokus på «meg som leder» og utvikling av ledergruppene, sier hun.

— Agenda Kaupang er et av de mest brukte konsulentselskapene i universitets-og høgskolesektoren med tilsvarende rammeavtaler med de største universitetene ( bl.a. UiO, UiB, NTNU og UMB). For oss har det vært viktig å få bistand fra fagmiljø som kan og forstår sektoren.

Agenda Kaupang får gode tilbakemeldinger på den bistanden de gir. De er høyt kompetente og forskningsbaserte og prosjektlederen har blant annet jobbet som forsker i Fafo, sier Wedø.

Ny kontrakt i november

I november går de første to årene av kontrakten med Agenda Kaupang ut, og det må lages ny kontrakt dersom de skal fortsette som konsulenter ved HiOA. Wedø regner med at de vil fortsette samarbeidet.

— Vi anslo verdien på kontrakten til en verdi på mellom 4 og 6 mill kr eks mva. Dette var kun et estimat og er ikke forpliktende for oppdragsgiver. Vi vurderer halvårlig behovet for bistand, ut ifra en vurdering av både intern kapasitet og behov for spisskompetanse, sier Wedø.

Uspesifiserte kostnader på ca en million

Av de 5,8 millioner kronene er det meste fakturerte timer for medarbeidere i selskapet. Og i de aller fleste fakturaene kommer det fram om det er administrasjon av prosjektet, rektors ledergruppe eller fakultetene som har stått for utgiftene.

Ifølge Khronos oversikt er om lag en million kroner uspesifisert eller kun satt opp som «påløpne kostnader». Dette gjelder tre fakturaer i tidsrommet juli til desember 2012 på til sammen 679 timer, eller vel en million kroner.

— Jeg kjenner ikke igjen tallet du har for påløpte kostnader. Ved en gjennomgang av fakturaene kommer jeg til i overkant av 60.000 kroner. I dette inngår blant annet JTI (Jungs typeindeks - red.merk), IceBreaker og reiseregninger, sier Wedø.

Icebreaker er ifølge Wedø et verktøy for kartlegging som et grunnlag for å videreutvikle team,  kommunikasjon og selverkjennelse. JTI er en personlighetstest som brukes i lederutvikling.
Ifølge Khronos oversikt utgjør reiseutgifter for konsulentene omlag 60.000 kroner i perioden.  Dette er blant annet kjøregodtgjørelse fra Bærum til Oslo, bompenger og taxiutgifter til og fra møter og samlinger. Det er også betalt forsinkelsesrente på for sein betaling på vel 7.000 kroner.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS