styremøte følg direkte fra kl.0900

Korona og kvalitet på styremøtet i Agder

Styret ved Universitetet i Agder har kvalitetssystem og koronaoppdatering på dagsorden 27. januar.

Styreleder og rektor Sunniva Whittaker skal orientere styret om koronasituasjonen på styremøtet 27. januar.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret ved Universitetet i Agder har møte onsdag 27. januar. Møtet kan følges direkte her fra kl 9.

Styret skal blant annet bli orientert om koronasituasjonen. Universitetet i Agder er i gang med å åpne for mer fysisk undervisning etter at regjeringen anbefalte at studenter i områder med lite smitte skal få fysisk undervisning minst én gang i uka.

Omfanget av fysisk undervisning økes fra 1. februar, og UiA planlegger nå hvordan dette skal foregå, heter det.

Universitetet har også vedtatt en maksgrense på 60 studenter samlet per fysisk undervisning.

Universitetsstyret skal dessuten vedta et revidert kvalitetssystem på møtet og vedta årsplaner for fakultetene.

Får 1,6 mrd

Tildelingsbrevet for 2o21 står også på dagsorden. UiA får tildelt 1,6 milliarder kroner dette året, og pengene ble allerede i november fordelt på internbudsjettet, basert på foreløpig tildelingsbrev. Den eneste endringen i forhold til dette er at avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet (ABE-kuttet) ble økt fra o,5 til 0,6 prosent av bevilgningen. For UiA betyr dette at ABE-kuttet blir på 9,3 millioner kroner i 2021, eller 1,6 millioner mer enn i det opprinnelige forslaget.

Tre saker bak lukkede dører

Det er tre saker som er unntatt offentlighet på styremøtet.

Den ene gjelder et nybygg ved Naturmuseet og botanisk hage i Kristiansand.

For et år siden vedtok styret å sette i gang prosessen med å oppgradere bygningene og nå er det byggetrinn to det gjelder.

En sak om emisjon i selskapet I4Helse AS er også unntatt offentlighet. Dette er et et selskap som ble opprettet i 2019 med formål å skape samarbeid mellom Universitetet i Agder, kommuner, næringsliv og brukere om teknologi, innovasjon, helsefaglig forskning og praksis. Selskapet er per i dag heleid av universitetet.

Også en sak om mulig etablering av et nytt fagområde ved Universitetet i Agder er unntatt offentlighet.

Dette er blant sakene på sakskartet:

 • Plan 21 for fakultetene og Avdeling for lærerutdanning
 • Tildelingsbrev 2021 - Universitetet i Agder
 • Revidert kvalitetssystem for utdanning ved UiA
 • ORG-19 ADM (videreutvikling av administrative tjenester)
 • Dialogmøte med Studentsamskipnaden i Agder
 • Orientering til styret om koronasituasjonen, januar 2021
 • Orientering om planlagte styresaker i 2021
 • Informasjon om endret eierskap i Mechatronics Innovation Lab AS
 • Referat- og rapportsaker
 • Mulig etablering av nytt fagområde ved UiA - Unntatt offentlighet
 • Nybygg ved Naturmuseet og botanisk hage - Unntatt offentlighet
 • Emisjon i I4Helse AS - Unntatt offentlighet
 • Flere kallelser til midlertidige stillinger som professor II
Powered by Labrador CMS