koronanytt

Koronasertifikat gjelder ikke for studenter vaksinert i utlandet

En felles europeiske løsningen vil først være klar i starten av juli.

— Vi tror jo at denne ventetiden er over om ikke så mange uker, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på onsdagens pressekonferanse.
Publisert Oppdatert

(Saken er oppdatert)

Den store nyheten på dagens korona-pressekonferanse var at de som er vaksinert i Norge med minst én dose for tre uker siden, eller har vært koronasyke de siste seks månedene, vil få unntak for karantenehotell, ved innreise til Norge.

Da må de kunne dokumentere dette digitalt på helsenorge.no. Det blir da mulig for disse å ta karantenetiden sin hjemme.

Den nye regelen trer i kraft torsdag klokken 12. Regelen gjelder til koronasertifikatet er på plass 11. juni.

Gjelder ikke vaksinerte fra utlandet

Enn så lenge inkluderer dette ikke de som har blitt vaksinert i andre land, noe blant annet mange studenter har blitt.

På spørsmål fra NRK om dette svarte Bent Høie på pressekonferansen at den enn så lenge ikke har en ordning på plass som kan gi unntak fra karantenehotell fra dem som har vaksinert seg utenfor Norge.

— Så jobber vi nettopp med å få en felles europeisk løsning, som gjør at vi vil kunne endre dette fra månedsskiftet juni/juli. Når det gjelder tredjeland er det et mer komplisert spørsmål. Der må vi og se dette opp mot beskyttelsesgraden i den generelle befolkningen. Da er det større risiko, for da er vi over på ordninger som ikke er verifiserbare.

Regjeringen ser for seg at det norske koronasertifikatet også vil kunne brukes for å få adgang til større arrangementer i Norge i løpet av sommeren, sa helseministeren.

Koronasertifikatet vil fungere slik at uvaksinerte som har fått en negativ koronatest i løpet av de siste 24 timene vil ha «grønt» pass.

Kan bli dyrt for regjeringen å betale for karantenehotell

1. juni svarte forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim (H) på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) på om statsråden vil ta initiativ til at det offentlige dekker studentenes utlegg til karantenehotell.

Fra og med 27. mai 2021 innførte regjeringen et tillegg til covid-19-forskriften § 22, som innebærer fritak fra egenandel for norske studenter med studieopphold i utlandet.

Asheim blir også bedt om å beregne kostnadene ved dette, men understreker at det er snakk om maksimumstall.

«Vi legger derfor til grunn tall for norske studenter som får støtte via Lånekassen for opphold i utlandet våren 2021, og har beregnet at alle disse reiser hjem og at alle må på karantenehotell i 10 dager,» skriver Asheim.

Kostnaden for ett opphold på karantenehotell i 10 dager er beregnet til 5 000 kroner.

Videre beregnes det slik:

Norske helgradsstudenter i utlandet:

Våren 2021 får 14 212 norske studenter støtte til å ta en hel grad i utlandet (merk at i tallene så er også elever på VGO inkludert) – Maksimal kostnad: 71,06 mill kroner

Norske utreisende utvekslingsstudenter:

Våren 2021 er det 886 norske studenter som mottar støtte til utvekslingsopphold i utlandet (merk at i tallene så er også elever på VGO inkludert) – Maksimal kostnad: 4,43 mill kronerSamlet maksimal kostnad: 75,49 mill kroner

Noen utenlandsstudenter slipper karantenehotell

Det er også lagt inn mulige reduseringer fra maksimumstallet, i svaret fra Asheim:

  • P.t så slipper de norske studentene som oppholder seg i Polen, Storbritannia, Irland, Finland og Portugal opphold på karantenehotell. Det utgjør 5 490 studenter – og en mulig maksimal reduksjonskostnad: 27,45 mill. kroner.
  • Et stort antall norske studenter helgradsstudenter befinner seg i land som Danmark, Spania, Italia, Frankrike, Tyskland og Ungarn. Dagens smittetrykk i disse landene tilsier at studenter må oppholde seg på karantenehotell i tre eller syv dager. Dette vil redusere kostander for opphold til henholdsvis 1500 kr per student for tre dager og 3500 per student for syv dager.
  • Endringer i hvilke land som krever karantene ved innreise og ikke kan også endre seg i tiden fremover.

Optimistiske toner

Generelt ser ting lysere ut med tanke på koronasituasjonen nå. Smittesituasjonen er mindre alvorlig, det er færre innlagt på sykehus på grunn av komplikasjoner, og det har vært færre dødsfall knyttet til viruset. Helsemyndighetene virker også optimistiske.

— Vi ser nå at folk begynner å leve mer normalt. Befolkingen strømmer ut til parker, badeplasser, uteserveringer og restauranter, og de bruker marka og fjellet. Jeg vet at mange har savner den åpenheten, og jeg må innrømme at jeg, og vi, syns at folk fortjener det, sa helsedirektør Bjørn Guldvog.

Samtidig oppfordret han til fortsatt forsiktighet, ettersom det fortsatt ikke er en stor nok andel av befolkningen er som vaksinert. Da vil vi unngå for mange utbrudd.

Rekordhøy tillit hos de unge

Guldvog viser til at tilliten blant de unge nå er rekordhøy.

Den siste befolkningsundersøkelsen til Helsedirektoratet viser at tilliten til de mellom 16 og 24 år har en sterk økning fra 63 prosent i forrige uke til 76 prosent denne uken. Det er den høyeste andelen som er målt for denne aldersgruppen siden uke 53 i fjor.

— Det er naturligvis ekstra gledelig. Jeg vil derfor benytte anledningen til å rose de unge for den innsatsen de har gjort, og alt det morsomme og spennende som de faktisk har satt på vent. Og vi tror jo at denne ventetiden er over om ikke så mange uker, sa han.

Samtidig la han til et stort men:

— Vi må ikke snuble på oppløpssiden når vi er så nære som nå.

— Min rolle som helsedirektør er å synliggjøre sårbarheten som finnes i denne fasen — inntil flere er vaksinerte og vi har oppnådd en flokkimmunitet, og R-tallet ligger stabilt under 1. Først når det skjer, og dette ikke påvirkes av at folk møtes, kan vi gå videre og lette opp, sa han.

Powered by Labrador CMS