universitetet i Sørøst-Norge

Kraftig søkernedgang

Der landet ellers kan vise til en svak oppgang, har Universitetet i Sørøst Norge en tydelig nedgang i antall førstevalgssøkere.

USN Konsgberg opplever størst nedgang i førstevalgssøkere denne våren. Her fra studiestart sist høst.
Publisert

På sitt styremøte torsdag får styret ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) blant annet presentert søkertallene for universitetet denne våren.

Fakta

Styret ved USN

Universitetsstyret er universitetets øverste organ og har ansvar for strategisk virksomhet og drift. Styret ved USN har 11 medlemmer.


Eksterne medlemmer:

 • Tore Isaksen (styreleder), rådmann Hønefoss kommune
 • Mogens Rysholt Poulsen, dekan, Det ingeniør- og naturvitenskaplige fakultet, Universitetet i Aalborg, Danmark
 • Tine Rørvik, administrerende direktør, SCG Chemicals
 • Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold og Telemark

Faglige representanter:

 • Solfrid Bratland-Sanda
 • Lars Frers
 • Mona Sæbø
 • Mattias Øhra

Teknisk/administrativt ansatte:

 • Øyvind Reidar Bakke Reier

Studentrepresentanter:

 • Karoline Lie
 • Tommy Brask Jensen

Gjennom Samordna opptak opplever USN en nedgang i førstevalgssøkere på 12,6 prosent. Dette i motsetning til snittet for hele landet som viser en framgang på 0,8 prosent.

Styremøtet starter klokken 09.00 torsdag 11. mai og du kan følge det her.

Våren 2023 er det bare rundt en tredjedel av søkere til studietilbud fra USN som kommer gjennom Samordna opptak. Totalt har universitetet 18554 førstevalgssøkere til 7035 utlyste studieplasser, noe som er en nedgang på 4,9 prosent. I samordna opptak har USN 6868 førstevalgssøkere.

Mange søker seg til master

I det lokale opptaket har USN 11.686 førstevalgssøkere. Det er omtrent samme antall som i fjor. Universitetet trekker fram i sine styrepapirene at årsaken til det høye søkertallet lokalt er stor søkning til masterprogrammene.

Universitetet trekker også fram at det er flere som søker seg til maritime fag, ingeniørutdanning og teknologiske fag i år enn i fjor. Nedgangen kommer innenfor studietilbud innenfor fagområder som lærer, helsefag, og økonomi og ledelsesfag.

I desember 2022 ga styret rektor fullmakt til å trekke studietilbud med svært dårlige søkertall. Av styrepapirene går det fram at fakultetene vurderer nå dette med utgangspunkt i styrets vedtak i desember 2022.

Rektor har også etablert et prosjekt som ledes av viserektor utdanning, som skal se nærmere på den helhetlige utviklingen av studieporteføljen ved USN på lengre sikt.

Nedgang i internasjonale studenter

Det internasjonale masteropptaket har hos USN en nedgang på 15,1 prosent, men over en femårsperiode har dette opptaket økt med 192,1 prosent. I styrepapirene til USN blir det trukket fram at Kunnskapsdepartementet har fremmet forslag om egenbetaling for studenter fra land utenfor EØS og Sveits gjeldende fra årets opptak.

— Det vil redusere antall studenter på de internasjonale masterutdanningene ved USN kraftig. Få søkere forventes å takke ja til tilbud om studieplass når de må betale studieavgift, heter det i styrepapirene.

Halvparten av campusene til USN hadde en tilbakegang i antall søkere siden i fjor. Kongsberg har størst tilbakegangen med 14,8 prosent (322 førstevalgssøkere). Sett i et femårsperspektiv har Notodden hatt en nedgang på 32,6 prosent (531 førstevalgssøkere). Den største prosentvise fremgangen har Rauland med 20,4 prsnet, men her er det få studenter, så endringer får store prosentvise utslag. (30 førstevalgssøkere), heter det i styrepapirene.

Dagsorden på styremøtet

Vedtakssaker

 • Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet 12.05.2023
 • Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 08.03.2023
 • Videreutvikling av campus Bø
 • Nedlegging av Ph.d. i anvendte mikro- og nanosystemer og Ph.d. i prosess, energi- og automatiseringsteknikk

Orienteringssaker

 • Søkertall 2023
 • Orientering om varslingsordningen, varslingsutvalget og antallet varslingssaker

Meldingssaker til styremøtet

 • Årsmelding HMS
 • Personvernombudets_årsmelding
 • Årsmelding Sikkerhet informasjonssikkerhet og personvern
 • Årsmelding beredskap og sikkerhet m vedlegg
 • Årsmelding m vedlegg felles redelighetsutvalg USN og Høgskolen i Innlandet
 • Årsmelding Klagenemnda — nemnda for studentsaker ved USN
 • Studentprestenes årsmelding
 • Referat fra IDF-møte 08.05.23
Powered by Labrador CMS