søkertall

Kraftig vekst i nettstudier. Og deltid øker mer enn heltid

Nettbaserte utdanninger har kraftig vekst i antall søkere i år. Ved NMBU er det 973 søkere til 200 plasser til et nytt nettstudium i bærekraftig økonomi og ledelse.

Nett- og samlingsbaserte studier øker betydelig mer enn stedbundne studier, viser årets søkertall gjennom Samordna opptak. Her fra studiestart ved UiT Norges arktiske universitet i 2022.
Publisert

En tydelig trend i årets søkertall er at nettbaserte studier er på en stigende kurve, mens søkertallet til universiteter og høgskoler totalt står nesten på stedet hvil og lærerutdanningene opplever et dramatisk fall.

Til rene nettstudier er det en økning i førstevalgssøkere på 35,7 prosent siden i fjor, noe som ifølge Samordna opptak særlig skyldes gode søkertall til nyopprettede nettbaserte studier.

Det er i år opprettet sju nye nettstudier med totalt 400 studieplasser, og disse studiene har til sammen fått 1 936 førstevalgssøkere.

Distrikt og bærekraft

En ny distriktsvennlig nett- og samlingsbasert vernepleierutdanning i østre Agder, Setesdal og Listerregionen har fått nesten 10 søkere per plass, og et annet av de nye nettstudiene, årsstudiet «Bærekraftig økonomi og ledelse» ved NMBU, har fått 973 førstevalgssøkere til 200 studieplasser.

Dekan ved Handelshøyskolen NMBU, Casper Claudi Rasmussen, er svært fornøyd med tallene og har stor tro på at det nettbaserte, fleksible og gratis nettstudiet vil gjøre det mulig for flere å tilegne seg kompetanse på universitetets fagområder.

Casper Claudi Rasmussen, dekan NMBU

– Søkerne til årsenheten er eldre enn søkere til andre bachelorprogrammer og har trolig allerede arbeidserfaring, men ønsker å oppgradere sin kompetanse innen det grønne skiftet. Etterutdanning blir en stadig viktigere del av vårt samfunnsoppdrag, og det er gøy at vi klarer å levere på det, sier han.

På 10 på topp-listen i landet over de studiene som har flest førstevalgssøkere er det tre nettbaserte studier.

I tillegg til bærekraftsstudiet ved NMBU er disse det deltids- og nettbaserte studiet «Organisasjon og ledelse» ved Høgskolen i Innlandet på Rena, som har 1391 søkere til 220 studieplasser og det nettbaserte årsstudiet i ledelse ved UiT i Alta, som har 1249 søkere til 800 studieplasser.

Opp over 300 prosent

Siden 2016 har antall førstevalgssøkere til rene nettstudier økt med 337,8 prosent, mens tilsvarende for nettstudier med samlinger har en økning på 101,3 prosent. Tall fra Samordna opptak viser at i samme periode har søkningen til stedbundne utdanninger sunket med 4,4 prosent.

I samme periode har antall studieplasser ved rene nettstudier økt med 273,8 prosent , og antall studieplasser ved nettstudier med samlinger har økt med 77,9 prosent. Til sammenligning har studieplasser på stedbaserte utdanninger økt med 8,8 prosent i samme periode, viser tallene fra Samordna opptak.

Vil ha flere slike studietilbud

I Utsynsmeldingen varsler regjeringen at den vil gjøre endringer i Lånekassens ordninger som skal gjøre det lettere å få studielån til korte utdanninger, og fortsette satsingen på et fleksibelt og desentralisert utdanningstilbud og på studiesentre.

– Uansett sosial eller kulturell bakgrunn, uansett hvor i landet du bor, uansett økonomiske forutsetninger – alle skal ha mulighet til å utvikle seg, bli utfordret og bli kvalifisert, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe da han la fram meldingen 24. mars.

På pressekonferansen da han presenterte søkertallene mandag sa han:

— Det er en tydelig trend at fleksible studier er etterspurt. Innenfor sykepleie er det over dobbelt så mange søkere per studieplass på deltid enn på heltidsstudier. Søkere på deltidsstudier er eldre og dette er tilbud i distriktene. Kanskje bør det være flere slike tilbud i byene også. Her treffer vi åpenbart en annen gruppe enn de som søker seg til de ordinære studieplassene.

Populært på Rena

Ved Høgskolen i Innlandet er prorektor Stine Grønvold godt fornøyd med søkningen til nettstudiet i organisasjon og ledelse på Rena.

– Vi treffer veldig godt på de nett- og samlingsbaserte studiene våre. Vi er og skal være en fremtidsrettet utdanningsinstitusjon tilpasset ulike målgrupper, og det er gledelig å se at de fleksible studietilbudene er populære, og sammen med våre campusbaserte studier gir det oss en god miks i studieporteføljen, sier Grønvold.

Ved UiT er det også stadig flere som søker seg til fleksible tilbud som enklere kan kombineres med jobb eller annet bosted.

– Vi er glade for å se at våre studietilbud er attraktive for ulike søkergrupper, sier prorektor for utdanning, Kathrine Tveiterås.

Om lag 1 av 4 førstegangssøkere (26 prosent) til UiT har søkt på et av de nettbaserte årsstudiene i ledelse, bedriftsøkonomi, eller på nettbasert bachelor i økonomi og administrasjon, går det fram av en nyhetssak på uit.no.

Prorektor for utdanning ved Høgskolen i Innlandet, Stine Grønvold.

Distriktsvennlig i Agder

Fra høsten 2023 tilbyr Universitetet i Agder distriktsvennlig vernepleierutdanning i Østre Agder, Setesdal og Listerregionen.

Søkertallene er gode og 317 søkere kjemper om 35 studieplasser. Den foreløpige søknadsbehandlingen viser at det er mer enn nok kvalifiserte søkere i alle regioner til å starte opp i august, opplyser UiA.

– Dette er ekstraordinært gode tall som viser et stort ønske om å bli vernepleier i Agders distrikter. Vi er glade for å kunne ta del i å møte behovet i de enkelte regionene, sier dekan Anders Johan Wickstrøm Andersen ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Utdanningen foregår på deltid over 4,5 år og er samlings- og nettbasert. Samlingene vil i hovedsak foregå i Lyngdal (18 studieplasser), Tvedestrand (9 studieplasser) og på Evje (8 studieplasser).

Deltid øker mer enn heltid

Også på deltidsutdanninger som ikke er nettbaserte øker søkertallene i år. På i alt 66 deltidsstudier er det til sammen en vekst på 5,7 prosent i førstevalgssøkere. Samordna opptaks tall viser at til sammenligning var veksten i førstevalgssøkere til heltidsutdanninger på 0,3 prosent,

— Vi ser at antall studieplasser til deltidsutdanninger aldri har vært høyere. Det har aldri vært så mange førstevalgssøkere til deltidsutdanninger som ved årets opptak, bortsett fra i 2021, heter det i et faktanotat fra HK-dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse).

HK-dir påpeker at pilene peker oppover både for nettstudier, samlingsbaserte studier og deltidsstudier, både når det gjelder antall studietilbud og antall søkere.

Tallene viser at i løpet av de siste ti årene har antallet søkere med en deltidsutdanning som førstevalg økt med 100 prosent.

De fleksible utdanningene skiller seg også ut ved at søkerne er eldre, her er snittalderen 32,8 år, mens den generelle søkeren i snitt er 25,1 år gammel. Mange av de fleksible studietilbudene er lagt til studiesteder i distriktene, ifølge HK-dir.

Powered by Labrador CMS