universitets- og høgskolerådet

Kraftige reaksjoner mot at «de gamle» fortsatt skal styre UHR

Flere rektorer vurderer benkeforslag etter at rektorene Anne Borg (NTNU) og Svein Stølen (UiO) er innstilt som leder og nestleder i Universitets- og høgskolerådet (UHR).

Anne Borg og Svein Stølen fra de to største, og eldste, universitetene er foreslått til å lede den felles interesseorganisasjonen Universitets- og høgskolerådet (UHR). I inneværende periode har leder og nestleder kommet fra UiB og UiT.
Publisert

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er interesseorganisasjonen for alle landets universiteter og høgskoler. En av sakene på representantskapsmøtet 27.mai er valg av nytt styre for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2023.

Ifølge valgkomiteens innstilling skal UHRs styre ledes av de to største universitetene, NTNU og Universitetet i Oslo, de kommende to årene. NTNU-rektor Anne Borg foreslås som styreleder med UiO-rektor Svein Stølen som nestleder.

(Se fullstendig innstilling fra valgkomiteen nederst i saken).

I dag ledes UHR-styret av UiT-rektor Anne Husebekk, som rykket opp fra rollen som nestleder da Dag Rune Olsen gikk av som rektor ved Universitetet i Bergen 1. januar og dermed også trakk seg som styreleder i UHR. Olsen tiltrer 1. august som rektor ved UiT Norges arktiske universitet etter Anne Husebekk.

«Ikke de gamle universitetenes tur nå»

Innstillingen skaper reaksjoner.

Rektor Petter Aasen ved Universitetet i Sørøst-Norge sier at han og flere rektorer i sektoren vurderer benkeforslag under valget onsdag 27. mai.

Årsaken er at de mener at det ikke er de gamle universitetenes tur til å inneha lederposisjonene i UHR-styret nå, etter at de har hatt vervene i inneværende periode.

— Både foreslått leder og nestleder er utmerkede ledere, men forslaget fra valgkomiteen balanserer ikke ulike interesser i sektoren. Tidligere har det dessuten vært tradisjon å rotere lederskapet i UHR mellom de som omtales som «de gamle» universitetene og de andre institusjonene (høgskolene, de vitenskapelige høgskolene og de nye universitetene). Rotasjonsordningen tilsier at det er de andre institusjonenes tur til å inneha lederposisjonen, sier Petter Aasen i en e-post til Khrono torsdag kveld.

Rektor Petter Aasen ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Han legger til:

— Jeg og flere rektorer i sektoren som jeg har vært i kontakt med, mener at det er uklokt av valgkomiteen å se bort fra rotasjonsprinsippet og balansen mellom ulike interesser i UHR-styrets ledelse. Vi sonderer derfor om det er mulig å få oppslutning om et benkeforslag som ivaretar dette. Så får vi se hva representantskapsmøtet mener.

Det har vært flertall for benkeforslag til UHR-ledelsen også et tidligere år da nestlederkandidat Ole Gunnar Søgnen ble benket og kjønnskvotert ut, og inn kom Liv Reidun Grimstveit som nestleder i 2015.

Mener UHR er svekket

USN-rektor Petter Aasen sier videre at han og flere andre rektorer mener at UHR over tid har fått en svekket posisjon som talerør for hele sektoren.

— Vi trenger derfor å samle oss – tross legitime interessemotsetninger på noen områder. Balansert lederskap kan bidra til at UHR rehabiliterer og videreutvikler legitimitet og slagkraft, sier han.

Aasen er selv foreslått som vara for nestleder Svein Stølen.

Hva tenker du om din egen rolle i UHR-styret?

— Jeg har på forespørsel fra valgkomiteen sagt meg villig til å stille som vararepresentant ved valget til nytt styre, hvis valgkomiteen og sektoren mener at jeg kan bidra til felleskapets beste i den posisjonen. Min arbeidssituasjon tilsier at jeg har ingen ønsker eller ambisjoner utover det i denne sammenheng, sier han.

Rice kritiserer innstillingen

Også rektor Curt Rice ved OsloMet kritiserer innstillingen. Rice er er inne i sine siste uker før han går til ny jobb ved NMBU. Ingen av de to universitetene er representert i UHRs styre.

— BOTT trenger i hvert fall ikke å føle seg underrepresentert, sier han i en kommentar til innstillingen.

BOTT består av «de fire gamle universitetene» Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, NTNU og UiT Norges arktiske universitet.

Rice kritiserer sammensetningen av styret, spesielt styreledelsen:

— Interessemangfoldet i sektoren bør gjenspeiles i styret, også blant styrets ledelse. Så er ikke tilfellet med forslaget som valgkomiteen har levert, sier han.

Ingen begrunnelse

Anne Husebekk, rektor ved UiT Norges arktiske universitet, har ledet valgkomiteen.

Anne Husebekk og Dag Rune Olsen har vært nestleder og leder i UHR siste to år. Husebekk rykket opp som leder da Olsen gikk av som rektor i Bergen i januar. Hun leder også valgkomiteen som har funnet kandidater til nytt styre.

Hun vil ikke kommentere komiteens forslag.

— Begrunnelsen kommer i representantskapsmøtet, skriver hun i en sms.

Kritiker inn i ledelsen

Svein Stølen har tidligere kritisert Universitets- og høgskolerådet (UHR) og blant annet vært misfornøyd med måten UHR representerer interessene til Universitetet i Oslo (UiO) på i sentrale saker.

Nå har han sagt ja til å stille som nestleder i styret.

— UHR er en organisasjon som jeg tenker vi kan jobbe med slik at den representerer hele sektoren, sier Stølen i dag.

Svein Stølen har blitt spurt før, men nå er han klar for å brette opp ermene for UHR.

Han sier at han er blitt spurt tidligere også, men at det passer bedre nå. Han har startet opp og er den første presidenten i universitetsalliansen Circle U, styreleder i Oslo Science City og nestleder i The Guild, alliansen av europeiske forskningsuniversiteter.

Nå sier han at tiden er inne til å gjøre en innsats for Universitets- og høgskolerådet (UHR) her hjemme.

— Jeg skal stille opp og brette opp ermene for at UHR dekker behovene til universitets- og høgskolesektoren både regionalt, nasjonalt og også med en tilstrekkelig internasjonal tilknytning, sier han.

«Mer som splitter enn som samler oss»

— Det er mer som splitter oss enn som samler oss, sa den gang nyvalgt rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo i et intervju med Khrono i 2017. Han snakket om Universitets- og høgskolerådet (UHR).

Han mente den gang at han og UiO har mer til felles med de eldste universitetene som møtes jevnlig under benevnelsen U5, universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø og NTNU, samt NMBU i Ås.

Ifølge påtroppende rektor ved UiT og tidligere rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, ble U5 først etablert som U4 utifra felles interesser blant de universitetene som hadde og fortsatt har monopol på medisinutdanning i Norge (UiB, UiO, NTNU og UiT). Etter hvert kom NMBU til, med sin veterinærmedisin.

Rektor Curt Rice ved daværende Høgskolen i Oslo og Akershus reagerte på at NMBU-rektor og daværende UHR-leder Mari Sundli Tveit var en del av det som kalles U5-fraksjonen i sektoren, og krevde en redegjørelse for fraksjonsvirksomheten som de mente de eldste universitetene bedrev. Han fikk støtte fra rektorer fra de nye universitetene UiS og Nord universitet (daværende rektorer Marit Boye og Bjørn Olsen).

Spenninger i flere år

Det har vært spenninger i UHR siden en samlet organisasjon så dagens lys for mer enn 20 år siden da Høgskolerådet og Universitetsrådet slo seg sammen. Fram til 2015 var alle møter lukket og tilogmed dagsorden var hemmelig.

Etter at Khrono ba om å få være tilstede på et representantskapsmøte i 2015 ble møtene vedtatt å være åpne, og allerede i det første representantskapsmøtet med pressedekning (i 2016) kom motsetningene åpent fram.

Den gang var det de eldste som kritiserte daværende leder Vidar Haanes (MF vitenskapelige høgskole) for å ha vært for kritisk til forslag til statsbudsjett. Et forslag om endring i finansieringsmodell slo positivt ut for «de gamle», men negativt for høgskolene og de nye universitetene.

Finansieringssystemet har vært den viktigste saken hvor det er sterkt motstridende interesser i UHR.

Spørsmålet om ny finansieringsmodell er aktualisert igjen etter at Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Arbeiderpartiet overraskende fant hverandre i et stortingsflertall som krevde at regjeringen skulle legge fram en ny finansieringsmodell under arbeidet med kompetansemeldingen. Og rektorene ved de eldste universitetene raste, mens man applauderte ved de nye at krav om arbeidslivsrelevans skulle inn som en indikator.

Men regjeringen og statsråd Asheim fintet ut flertallet og la ikke fram noe forslag til finansiering et år senere, men har foreslått en ny utredning om saken. Denne kommer ikke før etter stortingsvalget. Men det ligger en mulig ny fordeling av 40 milliarder kroner i potten, og de eldste universitetene har mest å tape på endringsforslagene som er forventet fra Frp, Ap og Sp.

Medisinutdanningen i spill

De nye universitetene fikk også delvis gjennomslag for kravet om at flere enn de eldste universitetene kan starte utdanninger i juss, psykologi, teologi og medisin, som de eldste i dag har monopol på.

Asheim kom imidlertid ikke med noen endelig avklaring når det gjaldt medisinutdanningen, men den skal også utredes.

Etter hvert er det blitt 10 universiteter i Norge, og rektorene i «nye U5», Universitetene i Stavanger, Agder og Sørøst-Norge, samt OsloMet og Nord universitet har vært i front for å få oppmyket og endret gradsforskriften, til store protester fra «gamle U5».

Styre på 11 medlemmer

I alt foreslås ni medlemmer til styret i Universitets- og høgskolerådet (UHR) de neste to årene. Hver med sine personlige vararepresentanter, og i tillegg skal leder og nestleder i Norsk studentorganisasjon med vararepresentanter sitte i styret.

Ifølge UHRs vedtekter skal styret bestå av seks representanter fra universiteter og store høyskoler, tre representanter fra vitenskapelige høyskoler og små høyskoler, samt leder og nestleder i Norsk studentorganisasjon.

Innstillingen skal ha nødvendig balanse geografisk og likestillingsmessig, og det bør vurderes en tilfredsstillende spredning i fagretninger, heter det i vedtektene.

Dette er valgkomiteens innstilling:

  • Styreleder: Anne Borg, rektor NTNU. Vara: rektor Margareth Hagen Universitetet i Bergen
  • Nestleder: Svein Stølen, rektor UiO. Vara: rektor Petter Aasen, Universitetet i Sørøst-Norge

Styremedlemmer:

  • Klaus Mohn, rektor Universitetet i Stavanger. Vara: rektor Ole Gustavsen, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
  • Øystein Thøgersen, rektor NHH. Vara: rektor Johann Roppen, Høgskulen i Volda
  • Rektor Hanne Solheim Hansen, Nord universitet. Vara: rektor Laila Susanne Vars, Samisk høgskole
  • Rektor Arne Krumsvik, Høyskolen Kristiania. Vara:Prorektor Kjetil Fretheim Menighetsfakultetet
  • Direktør Gerd Marit Langøy, Høgskolen i Molde. Vara: direktør Unn-Hilde Grasmo Wendler, Norges idrettshøgskole
  • Rektor Sunniva Whittaker, Universitetet i Agder. Rektor Henning A. Frantzen, Forsvarets høgskole
  • Rektor Gunnar Yttri, Høgskulen på Vestlandet. Vara: rektor Dag Rune Olsen, UiT Norges arktiske universitet

I tillegg skal Tuva Todnem Lund som nylig ble valgt til ny leder og Herman Siggerud ny nestleder i NSO inn i styret, med to vararepresentanter.

Leder av valgkomiteen, og fungerende leder av Universitets- og høgskolerådet, UiT-rektor Anne Husebekk har hatt med seg rektor Peter Tornquist ved Norges musikkhøgskole, tidligere rektor Berit Rokne ved Høgskulen på Vestlandet, og leder i Norsk Studentorganisasjon Andreas Trohjell i valgkomiteen.

Powered by Labrador CMS