Marit Martinsen Dahle, NTL, har sammen med tre andre fagforeninger sendt brev til ledelsen ved UiT og bedt om endret praksis for utlegg ved reiser. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Ansatte på UiT klager på store utlegg for tjenestereiser

Reiseutlegg. Ansatte ved UiT Norges arktiske universitet må legge ut for tjenestereiser for tusenvis av kroner. Nå har fagforeningene tatt affære og krever endring av praksis.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta

Fra dommen i Borgarting lagmannsrett, sammendraget

Norsk Tjenestemannslag (NTL) anla søksmål mot staten ved Utenriksdepartementet (UD).

NTL tapte første runde i Oslo tingrett, men vant runde to i Borgarting lagmannsrett. Staten anket avgjørelsen til Høyesterett, men anken ble avvist og dommen fra Borgarting fra 30. april 2018 blir stående.

Der heter det i sammendraget:

«Tvisten gjelder spørsmålet om UD kan pålegge ansatte å påta seg personlige økonomiske forpliktelser overfor tredjemenn for utgifter til flybilletter og/eller utgifter til hotell i forbindelse med tjenestereiser slik departementets reisepolicy bestemmer. For lagmannnsretten anførte staten at vilkårene for at NTL kunne opptre som part ikke var oppfylt,jf. tvisteloven § 1-4, og at kravet om rettslig interesse heller ikke var oppfylt, jf. § 1-3. Lagmannsrettens konklusjon var at NTL som organisasjon hadde søksmålskompetanse og at kravet til rettslig interesse var oppfylt. Ved vurderingen av sakens realitet, var lagmannsrettens utgangspunkt at et pålegg som det aktuelle, forutsetter et rettslig grunnlag. Lagmannsrettens vurdering var at pålegget verken hadde grunnlag i de individuelle arbeidsavtalene, i tariffavtale eller i arbeidsgivers styringsrett. Pålegget ble derfor ansett som urettmessig.»

Se også: Hele dommen her (krever tilgang til Lovdata pro)

Frustrasjonen er spesielt stor for tidligere høgskoleansatte som før fusjonen kunne fakturere reiser direkte til arbeidsgiver. Etter at høgskolene ble en del av Universitetet i Tromsø, ble praksis endret og ansatte må selv legge ut for reisene for så å få dem refundert i etterkant.

Universitetets fagforeninger sendte sist uke brev til UiT-ledelsen og ba om endret praksis. Bakgrunnen er blant annet en dom i lagmannsretten fra i vår, der NTL i Utenriksdepartementet fikk medhold i at det var urettmessig å pålegge ansatte å legge ut for flybilletter og hotell på tjenestereiser. Høyesterett avslo anken og dommen blir dermed stående.

Nye rutiner for høgkolene i nord

Fra 1. august 2013 ble Høgskolen i Finnmark en del av UiT Norges arktiske universitet. 1. januar 2016 fulgte Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad etter og ble også innfusjonert i UiT.

Marit Martinsen Dahle er hovedtillitsvalgt for NTL ved UiT Norges arktiske universitet.

— På gamle UiT har rutinene vært slik at vi har måttet legge ut for våre egne reiser, og det har vært en del frustrasjon rundt dette. Når høgskolene ble en del av universitetet ble problemene forsterket, fordi de ansatte på høgskolene var vant til enklere og bedre rutiner, sier Dahle til Khrono.

Og Dahle fortsetter:

— Mange av høgskolene hadde enkle avtaler med lokale reisebyråer hvor reiser ble bestilt og deretter fakturert høgskolene direkte. Dette på en slik måte at de ansatte ikke måtte bære mange økonomiske byrder for sin arbeidsgiver. Men når de ble en del av UiT var det det UiT sine rutiner som ble gjeldende, og dette har skapt mye frustrasjon for mine medlemmer, ikke minst de faglig ansatte.

Les også: Dom kan endre praksis for betaling av reiser

Legger ut mye penger for UiT

Dahle forteller at etter at NTL vant over staten i UD-saken i sommer, har de fattet nytt mot for å få til endring.

— Det er mange ansatte på UiT som reiser mye, og etter fusjonen har det blitt mye reiser mellom studiestedene. En reise mellom Alta og Tromsø kan raskt koste 3000 kroner bare i flybillett, forteller Dahle.

Det er mange ansatte på UiT som reiser mye, og etter fusjonen har det blitt mye reiser mellom studiestedene.

Marit Martinsen Dahle

Hun poengterer at utfordringen er jo at de må legge ut store summer, at UiT som arbeidsgiver i praksis tvinger ansatte til å ha kredittkort med tidvis store beløp utestående.

— Det må jo også være mulig å jobbe på et universitet og samtidig reservere seg mot å ha kredittkort. Noen er jo også i en situasjon der de ikke får kredittkort, uten at det bør påvirke deres arbeidsforhold, understreker Dahle.

Sendte brev til ledelsen i forrige uke

Dahle forteller at de tillitsvalgte etter dommen i sommer har fått nytt håp om å få orden på situasjonen.

— I tillegg vet vi jo at både NAV og Universitetet i Bergen har gått over til en løsning der man har bedriftskort, sier hun og legger til:

— Så derfor har vi i NTL sammen med Forskerforbundet, Akademikerne og Parat denne uka sendt brev til ledelsen ved UiT der vi viser til dommen, og endret praksis i Bergen og i NAV og ber om endret praksis også hos oss.

Personaldirektør på UiT, Odd Arne Paulsen, bekrefter overfor Khrono at de har mottatt brevet.

— Vi har nettopp mottatt brevet. Vi vil i lys av både denne henvendelsen og dommen i sommer gjøre en vurdering av om vi må endre vår reisepolicy på UiT, sier Paulsen til Khrono.

Han legger til at dette er jo problemstillinger som angår alle universiteter og høgskoler, og han etterlyser en avklaring fra Kunnskapsdepartementet i saken.

Inger Elin Kristina Utsi, UiT - studiested Alta.

Frustrert over personlig økonomisk belastning

Inger Elin Kristina Utsi er seniorrådgiver for marked og kommunikasjon på studiested Alta ved UiT.

Utsi forteller at det har vært mye frustrasjon for de som tidligere var ansatt ved Høgskolen i Finnmark.

Jeg fikk akkurat en melding fra en kollega om at vedkommende denne uka har lagt ut 20.000 for kommende reiser i november.

Inger Elin Kristina Utsi

— Før hadde vi det veldig enkelt og bra. Vi ringte vårt reisebyrå, fikk bestilt reisene vi hadde planlagt og de fakturerte høgskolen direkte, forteller Utsi.

Hun legger også vekt på at etter at UiT har fusjonert med flere høgskoler, har det heller blitt mer enn mindre reising.

— Jeg fikk akkurat en melding fra en kollega om at vedkommende denne uka har lagt ut 20.000 for kommende reiser i november, forteller Utsi og legger til:

— Omfanget av reiseaktiviteten har økt, og mange reiser mye i jobben sin for UiT. Det er altså snakk om store summer de bære det personlige ansvaret for inntil man får refundert utleggene.

OsloMet krever mer bruk av kredittkort

Line Haugen er økonomidirektør på OsloMet.

— Vi er opptatt av å forenkle og automatisere våre tjenester. I den forbindelse stemmer det at vi har strammet inn noe på rutiner for reisebestilling, forteller Haugen og fortsetter:

— Hovedregelen skal være at du bruker ditt eget kredittkort, og vår sterke anbefaling er at du bruker dette kortet til alle utlegg på den aktuelle reisen. Dermed blir det enkelt og oversiktlig både for den reisende og oss som arbeidsgiver når utlegg skal refunderes, sier Haugen.

Men hun legger til:

— Det kan jo hende vi har ansatte som eksempelvis ikke kan få kredittkort eller av andre grunner ikke vil bruke dette. De kan søke sin nærmeste overordnende om unntak fra denne regelen.

— Har dere diskutert endringer i kjølvannet av dommen fra i sommer?

— Vi har selvsagt fått med oss dommen, men vi vil mene at det er en viss forskjell på UD-ansatte og deres vanligvis store reiseaktivitet hvor det er snakk om utlegg av svært store summer, og våre ansatte hvor det normalt er snakk om færre og kortere reiser, svarer Haugen ved OsloMet.

(Journalisten som har skrevet denne saken er selv ansatt på OsloMet og pålagt rutinene som universitetet der har lagt opp til. Red.mrk.)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS