Felles klagenemnd

Krever at jukse-soning utsettes til klagen er ferdig behandlet

Norsk studentorganisasjon vil ha slutt på at studenter blir utestengt før Felles klagenemnd har behandlet saken. I 2022 fikk 65 studenter omgjort straffen de enten helt eller delvis allerede hadde sonet.

Oline Sæther sittende på et utendørs rekkverk på Blindern.
Oline Sæther og Norsk studentorganisasjon vil ha slutt på at utestengelsen starter før klagebehandlingen er ferdig.
Publisert Oppdatert

Blir du felt for eksamensjuks og utestengt av utdanningsinstitusjonens lokale klagenemnd, må utestengelsen sones umiddelbart og uten opphold. Også om du velger å ta saken videre til Felles klagenemnd. Det følger av forvaltningsloven.

Med en gjennomsnittlig saksbehandlingstid i Felles klagenemnd for alle sakstyper på omtrent et halvår, på toppen av den tiden det tar å behandle en klage lokalt og oversende den til nemnden, kan raskt både deler av og hele utestengelsen være ferdig «sonet» før saken er endelig avgjort.

Dette vil Norsk studentorganisasjon (NSO) ha slutt på.

— Vi mener at straff må iverksettes først etter at Felles klagenemnd har behandlet saken. Konsekvensene av en utestengelse er uforholdsmessig store dersom klagen blir tatt til følge, sier leder Oline Sæther. 

For et år siden var samlet saksbehandlingstid i snitt på rundt 16 måneder.

65 vedtak endret

Muligheten til å få utsatt straff finnes, men for å få det, må studenten selv søke om det til klagenemnden ved den institusjonen hvor studenten ble tatt for juks. 

Felles klagenemnd presiserer i sin årsrapport for 2022 at utestengelsen som hovedregel skal iverksettes umiddelbart, og benytter anledningen til å be utdanningsinstitusjonene være oppmerksomme på at en eventuell utsettelse er en unntaksregel.

«Nemnda vil påpeke at det for mange studenter — gitt at få vedtak endres til gunst for studenten i nemnda — kan være usikkert om en slik forskyvning utgjør en fordel» skriver den i årsrapporten.

— Jeg vil legge til grunn at det, for de 65 studentene som fikk vedtakene sine endret av Felles klagenemnd i 2022, var en klar ulempe at utestengelsen allerede var helt eller delvis fullført da omgjøringsvedtaket ble fattet, parerer senioradvokat Kristian Berge i Osloadvokatene.

— Her har man tilsynelatende en litt annen holdning enn den man hører om i strafferetten, hvor man gjerne sier at det er bedre at hundre skyldige går fri enn at én uskyldig blir dømt, sier han.

Nesten ingen får utsatt straff

Berge forteller at han kan telle på én finger de gangene han har fått gjennomslag for utsatt iverksettelse av utestenging de siste par årene. Det at utestengelsen allerede er gjennomført, fører også til at studenter ikke tar saker videre til retten, sier han.

— Studentene får jo aldri tilbake den tiden de har vært utestengt. Det er irreversibelt. 

I årsrapporten skriver Felles klagenemnd at den har merket seg at utdanningsinstitusjoner «har innvilget utsatt iverksettelse av vedtakene til endelig avgjørelse i saken er fattet.»

— Ettersom utestengelser er irreversible, fremstår dette som en pragmatisk tilnærming hvor man unngår at studenter straffes urettmessig. At dagens praksis i liten grad tar hensyn til kombinasjonen av irreversible vedtak og svært lang saksbehandlingstid er det ikke tvil om, sier Kristian Berge.

Tidligere nemndsmedlem kritisk

Han er ikke den eneste som mener at dagens praksis påfører studenter en betydelig ulempe.

— Spørsmålet blir hva som er verst, sier Ruben Haugland, advokat i Studieadvokatene.

— At en student som har jukset klarer å fullføre graden før hen blir utestengt? Eller at en student som ikke har jukset skal gå utestengt i to semestre før hen blir frikjent av Felles klagenemnd?

Haugland har selv tidligere sittet i Felles klagenemnd. Han mener løsningen på problemet er enkel: La studenten bestemme selv.

— Søkes det ikke om utsatt iverksettelse, iverksettes vedtaket umiddelbart. Søkes det om utsatt iverksettelse, skal det gis, sier han.

Men advokaten påpeker at det egentlige problemet ikke er at straffen må sones før klagen er ferdig behandlet, men heller at klagebehandlingen tar såpass lang tid.

— Hadde saksbehandlingstiden blitt kraftig redusert, ville det nok ikke vært noe særlig problem at utestengelsen må sones med en gang. Så hadde det vært spennende å se da, om en endring til at straffen sones først etter endelig vedtak hadde fått opp farten i nemnden.

Vil ha saken sin gjenopptatt

En av studentene som nylig har blitt felt i Felles klagenemnd, er Hauglands klient Oda Aslaksen. Til VG har hun fortalt om hvordan hun som student ved Høgskolen i Innlandet delte sine svar på to oppgaver ved en hjemmeeksamen med en vennninne. 

Akselsen forteller til avisen at det var ment for å gi venninnen, som sa hun sto fast på oppgaven, litt inspirasjon og en dytt i riktig retning. Flere ganger skal hun ha sagt til venninnen at hun ikke måtte kopiere svarene. Venninnen, som ikke lengre er en venninne, gjorde dog det motsatte.

Akselsen ble utestengt i to semstre for å ha samarbeidet under eksamen og fikk eksamen annullert. Det er den strengeste straffen som kan gis i juksesaker. 

Da saken ble behandlet av Felles klagenemnd, kom den fram til at utestengelsen skulle reduseres til ett semester på grunn av lang saksbehandlingstid. Men det spiller liten rolle for Akselsen. Hun har allerede sonet ferdig to semestre.

— Jeg håper det blir slik at de som føler seg urettmessig behandlet kan få be om å få sin sak behandlet på nytt. Får jeg muligheten vil jeg be om ny behandling, sa hun til Khrono torsdag.

Powered by Labrador CMS